Społeczna percepcja energetyki jądrowej w perspektywie procesów transformacji energetycznej w Polsce

Main Article Content

Tomasz Herudziński

Abstrakt

The article analyzes the attitude of the Polish society to nuclear energy as an important energy source in the future and emphasizes the social dimension of the processes, by relating them to the sociology of energy. The attitude to nuclear energy is presented in comparison to other conventional and non-renewable energy sources, such as coal, oil or gas as well as renewable energy sources (RES) obtained from the sun, air or water. The ways of thinking and fears of the Polish society towards nuclear energy are presented in relation to the processes of energy transformation in Poland. The author indicates the main assumptions of the energy transformation and presents social ideas about the future of the energy sector in Poland. In the empirical dimension, the article concerns the sphere of social awareness and uses the results of surveys conducted by the Public Opinion Research Center (CBOS) in the period from 1987 to 2021.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herudziński, T. (2021). Społeczna percepcja energetyki jądrowej w perspektywie procesów transformacji energetycznej w Polsce . Człowiek I Społeczeństwo, 52, 251-265. https://doi.org/10.14746/cis.2021.52.13
Dział
FORUM DYSKUSYJNE
Biogram autora

Tomasz Herudziński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

Tomasz Herudziński, Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, e-mail: tomasz_herudzinski@sggw.edu.pl, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4102-2957.

Referencje

 1. Adamowicz, M. (2021). Zielona gospodarka, zielony wzrost i zazielenienie jako formy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wieś i Rolnictwo, 2(191), 13–33.
 2. Dunlop, R., Catton, W. (1979). Environmental sociology. Annual Review of Sociology, 5, 243–273.
 3. Feliksiak M. (2021). Stosunek do energetyki jądrowej. CBOS. Komunikat z badań, 69, 1–8.
 4. Giddens, A. (2010). Katastrofa klimatyczna. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 5. Herudziński, T., Boguszewski, R., Owczarek, D., Bondyra, K. (2019). Ubóstwo energetyczne w obliczu regulacji przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 6. Jezierski, G. (2014). Energia jądrowa wczoraj i dziś. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
 7. Misiak, W., Łucki, Z. (2010). Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (2021). Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Stresz-czenie, https://www.gov.pl/attachment/c5d4a303-2a45-4225-b84d-d6ad12f7c1c1 (dostęp: 30.11.2021).
 9. Matczak, P. (2000). Problemy ekologiczne jako problemy społeczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Mynatt, F.R. (1982). Nuclear reactor safety research since Three Mile Island. Science, 216, 131–135.
 11. Olkuski, T. (2018). Światowe zużycie energii pierwotnej oraz zapotrzebowanie na nią w przyszłości. Polityka i Społeczeństwo, 16(2), 56–70.
 12. Owczarek, D., Miazga, A. (2015). Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy. Warszawa: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 13. Popkiewicz, M. (2016). Rewolucja energetyczna. Ale po co? Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
 14. Roguska, B. (2021). Transformacja energetyczna – oczekiwania i postulaty. CBOS. Komunikat z badań, 70, 1–16.
 15. Swacha, P., Novikova, K. (2019). Ubóstwo energetyczne a proces przekształceń sektora energetycznego Polski (na tle państw europejskich). W: T. Herudziński, J. Wojnicki (red.), Społeczności lokalne – samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie (ss. 141–154). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 16. Trempała, W. (2016). Geneza, rozwój i status socjologii środowiskowej. Studia Ecologiae et Bioethicae, 141, 165–197.
 17. Wagner, A., Grobelski, T., Harembski, M. (2016). Is energy policy a public issue? Nuclear power in Poland and implications for energy transitions in Central and East Europe. Energy Research & Social Science, 13, 158–169.
 18. Zajączkowska, M. (2016). Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej). Studium teoretyczne. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 3, 117–126.
 19. Zawalińska, K., Kinnunen, J., Gradziuk, P., Celińska-Janowicz, D. (2020). To whom should we grant a power plant? Economic effects of investment in nuclear energy in Poland. Energies, 13(11), 2687.
 20. Żuk, P., Żuk, P. (2021). Coal basin in Upper Silesia and energy transition in Poland in the context of pandemic: The sociopolitical diversity of preferences in energy and environmental policy. Resources Policy, 71, https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.101987.
 21. Żuk, P., Żuk, P. (2021). Increasing energy prices as a stimulus for entrepreneurship in renew-able energies: Ownership structure, company size and energy policy in companies in Poland. Energies, 14(18), https://doi.org/10.3390/en14185885.