Wstęp do psychologii miłości

Main Article Content

Marek Błaszczyk

Abstrakt

The paper presents a critical approach to Psychologia kochania by Piotr Olesiński (Warszawa 2018). It discusses the main theses presented in the dissertation and invites to reflection focused on the psychological dimension of love, its role and place in human existence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Błaszczyk, M. (2021). Wstęp do psychologii miłości . Człowiek I Społeczeństwo, 52, 269-275. https://doi.org/10.14746/cis.2021.52.14
Dział
Recenzje
Biogram autora

Marek Błaszczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

Marek Błaszczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, e-mail: marek_blaszczyk@onet.eu, ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-5518-0115.

Referencje

 1. Beattie, M. (2003). Koniec współuzależnienia, tłum. A. Jankowski. Poznań: Media Rodzina.
 2. Bowlby, J. (2007). Przywiązanie, tłum. M. Polaszewska-Nicke. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Buss, D. (2007). Ewolucja pożądania, tłum. B. Wojciszke, A. Nowak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Fisher, H. (2004). Dlaczego kochamy, tłum. A. Jankowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 5. Fisher, H. (2017). Anatomia miłości, tłum. A. Bukowski, J. Środa. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 6. Freud, Z. (2010). Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Fromm, E. (2006). O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 8. Gibas, J. (2018). Święty spokój. Instrukcja obsługi emocji. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 9. Maslow, A. (2004). W stronę psychologii istnienia, tłum. I. Wyrzykowska. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 10. Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Mellody, P. (1993a). Toksyczna miłość i jak się z niej wyzwolić, tłum. A. Polkowski. Warsza-wa: Jacek Santorski, Agencja Wydawnicza.
 12. Mellody, P. (1993b). Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia, tłum. A. Po-lkowski. Warszawa: Jacek Santorski, Agencja Wydawnicza.
 13. Rogers, C. (2002). Sposób bycia, tłum. M. Karpiński. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 14. Rogers, C. (2014). O stawaniu się osobą, tłum. M. Karpiński. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 15. Seligman, M. (2005). Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie na-szych możliwości i trwałego spełnienia, tłum. A. Jankowski. Poznań: Media Rodzina.
 16. Sternberg, R., Barnes, M. (red.) (1988). The Psychology of Love. New Haven: Yale University Press.
 17. Sternberg, R., Weis, K. (red.) (2007). Nowa psychologia miłości, tłum. A. Sosenko. Taszów: Wydawnictwo Moderator.
 18. Wojciszke, B. (2005). Psychologia miłości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.