Metafilozofia negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka
PDF

Słowa kluczowe

metaphilosophy
analitical philosophy
negativistic unitarian metaphysics
speculative constructivism
Being and Thought

Jak cytować

Kiedrowski, K. (2022). Metafilozofia negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka. Człowiek I Społeczeństwo, 53, 137–152. https://doi.org/10.14746/cis.2022.53.8

Abstrakt

The theme of this paper is Leszek Nowak’s reconstruction and systematization of metaphilosophy of the negativistic unitarian metaphysics described in Being and Thought in four volumes, published in the years 1998, 2004, 2007, 2019. The goal of the article is to contribute to the discussion on the status of metaphilosophy. Metaphilosophy is understood here as a separate dimension of every philosophical conception determining, on the one hand, how we understand the realm of objects (what we postulate), on the other hand, how we choose methods for the construction of theories and ways to legitimize them. The author tries to show that Nowak’s metaphilosophy assumed in negativistic unitarian metaphysics meets exactly this definition of metaphilosophy.

https://doi.org/10.14746/cis.2022.53.8
PDF

Bibliografia

Ajdukiewicz, K. (1985). Język i poznanie, t. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kiedrowski, K. (2010). Zarys negatywistycznej metafizyki unitarnej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Kiedrowski, K. (2013). Metodologiczne podstawy negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Kiedrowski, K. (2018). Metafilozofia Leszka Nowaka w kategorialnej interpretacji dialektyki i negatywistycznej metafizyce unitarnej. W: G. Króliczak, K. Łastowski, Ł. Przybylski, P. Przybysz, M. Urbański (red.), Filozof w krainie umysłów. Profesorowi Andrzejowi Klawiterowi w darze (ss. 485–496). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS.

Kołakowski, L. (2012). Horror metaphysicus. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Nowak, L. (1973). Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowak, L. (1976). Wykłady z filozofii marksistowskiej, t. 1: Dialektyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nowak, L. (1977). Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowak, L. (1978). Wykłady z filozofii marksistowskiej, t. 2: Ontologia i epistemologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nowak, L. (1991). U podstaw teorii socjalizmu, t. 1–3. Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Nowak, L. (1998). Byt i myśl. U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej, t. 1: Nicość i istnienie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Nowak, L. (2004). Byt i myśl. U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej, t. 2: Wieczność i zmiana. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Nowak, L. (2007). Byt i myśl. U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej, t. 3: Enigma i rzeczywistości. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Nowak, L. (2019). Podmiot i system kulturowy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nowakowa, I., Nowak, L. (2000). Idealization X: The Richness of Idealization. Amsterdam–Atlanta: Rodopi.

Woźniczka, M. (red.). (2011). Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii? Kraków: Wydawnictwo «scriptum»