Kapitał społeczny miasta globalizującego się. Studium przypadku Krakowa i Poznania
Miasta w obliczu zmiany
PDF

Słowa kluczowe

globalising city
immigration
social capital
Kraków
Poznań

Jak cytować

Kubicki, P., Czerska-Shaw, K., & Fantuz, F. (2023). Kapitał społeczny miasta globalizującego się. Studium przypadku Krakowa i Poznania. Człowiek I Społeczeństwo, 55, 15–36. https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.2

Abstrakt

The article analyses the role of international migrants in the process of globalisation and cosmopolitisation of “globalising cities”, taking so-called secondary cities as its point of reference in the study of Kraków and Poznań. We posit that the role of migrants in the dual processes of globalisation and cosmopolitisation is contingent on the way in which the city itself has historically gone through the process of ‘globalising’, particularly in how the public sphere has been developed. In the case of the post-Fordist city (Kraków), which developed through the service and creative industries, these processes are more intensive, and migrants themselves are drivers of change. This is not as evident in Fordist-model cities like Poznań that have also experienced migration flows, but where the positioning of migrants in the public sphere is marginal. The findings in the article are based on two research projects, the first from Krakow entitled “The Relationship Between Foreigners and Public Services and the Development of ‘Nighbourliness’ in a ‘Globalizing’ City: A Case Study of Kraków”, and the second within the framework of a doctoral project realised in the Doctoral School of Social Sciences of the Adam Mickiewicz University in Poznań.

https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.2
PDF

Bibliografia

Abrahamson, M. (2020). Globalizing Cities: A Brief Introduction. London–New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315181332

Appadurai, A. (2005). Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Kraków: Universitas.

Barber, B. (2014). Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Warszawa: Wydawnictwo Muza. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323514206.pp.119-123

Beck, U. (2002). The Cosmopolitan Society and Its Enemies. Theory, Culture and Society, 19(1–2), 17–44. DOI: https://doi.org/10.1177/026327640201900101

Blokland, T. (2017). Community as Urban Practice. Cambridge: Wiley.

Braudel, F. (1992). Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVII wiek, t. 1–3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Brenner, N. (2019). New Urban Spaces: Urban Theory and the Scale Question. New York: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780190627188.001.0001

Czerska-Shaw, K., Krzyworzeka-Jelinowska, A., Mucha, J. (2022). Mobilizacja pomocy uchodźczyniom i uchodźcom ukraińskim w Krakowie. Wyzwania i szanse zarządzania niepewnością. Kraków: Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

Çaglar, A., Glick Schiller, N. (2018). Migrants and City-Making: Dispossession, Displacement, and Urban Regeneration. Durham–London: Duke University Press. DOI: https://doi.org/10.1215/9780822372011

Favell, A. (2008). Eurostars in Eurocities: Free Movement and Mobility in an Integrating Europe. Oxford: Blackwell. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470712818

Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Florida, R., Mellander, Ch., King, K.M. (2021). Winner-Take-All Cities. W: E. Glaeser, K. Kourtit, P. Nijkamp (red.), Urban Empires: Cities as Global Rulers in the New Urban World. New York–London: Routledge.

Friedmann, J., Wolff, G. (1982). World City Formation: An Agenda for Research and Action. International Journal of Urban and Regional Research, 6(3), 309–344. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1982.tb00384.x

Geddes, P. (1915). Cities in Evolution: An Introduction to the Town Planning Movement and to the Study of Civics. London: Williams.

Glaeser, E. (2012). Triumph of the City: How Urban Space Make Us Human. London: Pan Macmillan.

Grzymala-Kazlowska, A. (2018). Capturing the Flexibility of Adaptation and Settlement: Anchoring in a Mobile Society. Mobilities, 13(5), 1–15. DOI: https://doi.org/10.1080/17450101.2017.1421023

Grzymała-Kazłowska, A., Brzozowska, A. (2017). From Drifting to Anchoring: Capturing the Experience of Ukrainian Migrants in Poland. Central and Eastern European Migration Review, 6(2), 103–122.

Hall, P. (1966). The World Cities. London: Weidenfeld and Nicolson.

Hannerz, U. (2006). Powiązania transnarodowe: kultura, ludzie, miejsca. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hodos, J.I. (2011). Second Cities. Philadelphia: Temple University Press.

Kruczek, Z. (2018). Turyści vs. mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa. Turystyka Kulturowa, 3, 26–41.

Kubicki, P. (2016). Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Kubicki, P. (2017). Wpływ studentyfikacji i turystyfikacji na społeczno-kulturową przestrzeń miasta. Miasto. Pamięć i Przyszłość. Wrocławski Rocznik Samorządowy, 2, 63–73. DOI: https://doi.org/10.26774/mpp.35

Kubicki, P., Czerska-Shaw, K. (2020). Stosunek migrantów do usług publicznych oraz tworzenie więzi sąsiedzkich w mieście globalizującym się. Studium przypadku miasta Krakowa. Kraków: Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

Meeteren, M., van, Derudder, B., Bassens, D. (2016). Can the Straw Man Speak? An Engagement with Postcolonial Critiques of ‘Global Cities Research’. Dialogues in Human Geography, 6(3), 247–267. DOI: https://doi.org/10.1177/2043820616675984

Oldenburg, R. (1999). The Great Good Place: Cafés, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community. New York: Marlowe.

Pędziwiatr, K., Stonawski, M., Brzozowski, J. (2019). Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych. Kraków: Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Putnam, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ren, X., Keil, R. (2017). Editors’ Introduction: From Global to Globalizing Cities. W: X. Ren, R. Keil (red.), The Globalizing Cities Reader. London–New York: Taylor & Francis Group. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315684871

Robinson, J. (2017). Global and World Cities: A View from off the Map. W: X. Ren, R. Keil (red.), The Globalizing Cities Reader. London–New York: Taylor & Francis Group. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315684871-9

Sassen, S. (1991), The Global City. Princeton–Oxford: Princeton University Press.

Steigemann, A. (2019). The Places Where Community Is Practiced: How Store Owners and Their Businesses Build Neighbourhood Social Life. Wiesbaden: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-25393-6

Wallerstein, I. (2004). World-Systems Analysis: An Introduction. Durham: Duke University Press. DOI: https://doi.org/10.1215/9780822399018

Weber, M. (1984). Szkice z socjologii religii. Warszawa: Książka i Wiedza.

Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast. Poznań–Kraków: Proksenia.