Psychologiczne uwarunkowania przywiązania do miejsca: zaufanie społeczne, styl przywiązania i lęk. Badanie longitudinalne w okresie pandemii COVID-19
Miasta w obliczu zmiany
PDF

Słowa kluczowe

place attachment
attachment style
social trust
anxiety

Jak cytować

Boińska, J., & Obrębska, M. (2023). Psychologiczne uwarunkowania przywiązania do miejsca: zaufanie społeczne, styl przywiązania i lęk. Badanie longitudinalne w okresie pandemii COVID-19. Człowiek I Społeczeństwo, 55, 99–112. https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.6

Abstrakt

The aim of this study was to explore the subject of place attachment and connected factors (such as social trust, attachment style and anxiety) in the context of enforced isolation caused by world pandemic COVID-19. For this purpose a longitudinal study was conducted, in the first part of which 127 people were examined, and 35 in second. During the survey were used: Place Attachment Scale, General Trust Scale, Relationship Questionnaire, and STAI -X1 Questionnaire. The study confirmed the negative relationship between place attachment and anxiety: the higher the level of anxiety, the lower the strength of place attachment. This relationship was also found to be stable over time and significant during both the first and third lockdown.

https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.6
PDF

Bibliografia

Auleytner, J., Grewiński, M. (2020). Pandemia koronawirusa i ryzyka społeczne z nią związane a chaos w zarządzaniu państwem – dokąd zmierzamy? W: W. Glac, M. Grewiński, N. Pikuła, E. Zdebska (red.), Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa (ss. 11–24). Kraków: Scriptum.

Bartholomew, K., Horowitz, L.M. (1991). Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226–244. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.2.226

Bonaiuto, M., Carrus, G., Martorella, H., Bonnes, M. (2002). Local Identity Processes and Environmental Attitudes in Land Use Changes: The Case of Natural Protected Areas. Journal of Economic Psychology, 23(5), 631–653. DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00121-6

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Counted, V., Cowden, R.G., Ramkissoon, H. (2021). Place Attachment During the COVID-19 Pandemic: A Scoping Review. W: V. Counted, R.G. Cowden, H. Ramkissoon (red.), Place and Post-Pandemic Flourishing: Disruption, Adjustment, and Healthy Behaviors (ss. 15–31). New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-82580-5_2

Gustafson, P. (2001). Meanings of Place: Everyday Experience and Theoretical Conceptualizations. Journal of Environmental Psychology, 21(1), 5–16. DOI: https://doi.org/10.1006/jevp.2000.0185

Hamilton, G.N. (1990). Self and Others: Object Relations Theory in Practice. Oxford: Jason Aronson.

Hidalgo, M.C., Hernandez, B. (2001). Place Attachment: Conceptual and Empirical Questions. Journal of Environmental Psychology, 21(3), 273–281. DOI: https://doi.org/10.1006/jevp.2001.0221

Konieczny, P., Cierpiałkowska, L. (2022). Pozytywne i negatywne doświadczenia życiowe a zmiany wewnętrznych modeli przywiązania – badania porównawcze. Psychiatria Polska, 56(3), 551–570. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127457

Kossowska, M., Letki, N., Zaleśkiewicz, T., Wichary, S. (2020). Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.

Krzyminiewska, G. (2003). Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska. Poznań: Wydział Prawa i Administracji UAM.

Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Liberska, H., Suwalska, D. (2011). Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 16(1), 25–39.

Łoś, Z. (2010). Dyskusyjnie o klasyfikacji i pomiarze wzorców przywiązania. Psychologia Rozwojowa, 15(2), 61–75.

Mandal, A., Latusek, A. (2015). Przywiązanie do miejsca zamieszkania w biegu życia. Psychologia Rozwojowa, 20(2), 73–88.

Mandal, A., Moroń, M. (2016). Skala przywiązania do miejsca – polska adaptacja The Measure of Place Attachment D. Williamsa i J. Vaske’a (2003). Psychologia Społeczna, 2(37), 211–222.

Markiewicz, R. (2019). Kryzys w kryzysie. Psychologiczny wymiar pandemii. Polish Journal of Public Health, 129(4), 138–140. DOI: https://doi.org/10.2478/pjph-2019-0031

Meagher, B.R., Cheadle, A.D. (2020). Distant from Others, but Close to Home: The Relationship Between Home Attachment and Mental Health During COVID-19. Journal of Environmental Psychology, 72. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.jenvp.2020.101516. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101516

Moccia, L., Janiri, D., Pepe, M., Dattoli, L., Molinaro, M., De Martin, V., Di Nicola, M. (2020). Affective Temperament, Attachment Style, and the Psychological Impact of the COVID-19 Outbreak: An Early Report on the Italian General Population. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 75–79. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.048

Nisa, C.F., Bélanger, J.J., Schumpe, B.M. (2020). On Solid Ground: Secure Attachment Promotes Place Attachment. Journal of Environmental Psychology, 70. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101463

Peng, L., Tan, J., Deng, W., Liu, Y. (2020). Farmers’ Participation in Community-based Disaster Management: The Role of Trust, Place Attachment and Self-efficacy. International Journal of Disaster Risk Reduction, 51. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101895

Scannell, L., Gifford, R. (2010). The Relations Between Natural and Civic Place Attachment and Pro-environmental Behavior. Journal of Environmental Psychology, 30(3), 289–297. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.01.010

Scannell, L., Gifford, R. (2014). Comparing the Theories of Interpersonal and Place Attachment. W: L.C. Manzo, P. Devine-Wright (red.), Place Attachment: Advances in Theory, Methods, and Applications (ss. 23–36). Abingdon: Routledge.

Segal, S., Sharabany, R., Maaravi, Y. (2021). Policymakers as Safe Havens: The Relationship Between Adult Attachment Style, COVID-19 Fear, and Regulation Compliance. Personality and Individual Differences, 177. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110832

Słaboń-Duda, A. (2011). Wczesna relacja matka–dziecko i jej wpływ na dalszy rozwój emocjonalny dziecka. Psychoterapia, 2(157), 11–18.

Soumyadeep, D., Mainak, G. (2022). Study on Perception of Places During Lockdown in COVID-19: Relationship Between Place Attachment and Usage Pattern. Journal of Asia Pacific Studies, 6(4), 459–474.

Spielberger, C.D., Rickman, R.L. (1991). Assessment of State and Trait Anxiety. W: N. Sartorius, V. Andreoli, G. Cassano, L. Eisenberg, P. Kielholz, P. Pancheri, G. Racagni (red.), Anxiety: Psychobiological and Clinical Perspectives (ss. 69–83). Washington: Hemispheres/Taylor and Francis.

Tuan, Y.F. (1977). Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis, MN: The University of Minnesota Press.

Williams, D.R., Vaske, J.J. (2003). The Measurement of Place Attachment: Validity and Generalizability of Psychometric Approach. Forest Science, 49(6), 830–840.

Yamagishi, T., Yamagishi, M. (1994). Trust and Commitment in the United States and Japan. Motivation and Emotion, 18(2), 129–166. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02249397