Marka Aureliusza filozofia życia
Miasta w obliczu zmiany
PDF

Słowa kluczowe

life
death
philosophy of life
existence
human being

Jak cytować

Błaszczyk, M. (2023). Marka Aureliusza filozofia życia. Człowiek I Społeczeństwo, 55, 165–173. https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.9

Abstrakt

The article presents a critical approach to Sztuka życia według Marka Aureliusza. Rozmyślania nad „Rozmyślaniami” by Dominika Budzanowska-Weglenda (Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016). It discusses the main theses presented in the dissertation and invites to reflection on the stoic philosophy of Marcus Aurelius.

https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.9
PDF

Bibliografia

Bauman, Z. (2009). Sztuka życia, tłum. T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Błaszczyk, M. (2020a). Filozofia i życie. Humaniora, 4, 143–147. DOI: https://doi.org/10.14746/h.2020.3.9

Błaszczyk, M. (2020b). Michela de Montaigne’a filozofia człowieka. Przegląd Humanistyczny, 2, 7–18. DOI: https://doi.org/10.31338/2657-599X.ph.2020-2.1

Błaszczyk, M. (2021a). Egzystencja i psychoterapia. Hybris, 4, 62–76. DOI: https://doi.org/10.18778/1689-4286.55.04

Błaszczyk, M. (2021b). Psychologia rozwoju osobistego. Świat i Słowo, 2, 325–339. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6081

Błaszczyk, M. (2021c). Sens, szczęście i czas. Świat i Słowo, 1, 297–305. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.7923

Błaszczyk, M. (2022a). Terapeutyczny fenomen pisania. Kultura Współczesna, 1, 175–182.

Błaszczyk, M. (2022b). Terapia akceptacji i zaangażowania. Remedium, 7-8, 25–28.

Budzanowska-Weglenda, D. (2016). Sztuka życia według Marka Aureliusza. Rozmyślania nad „Rozmyślaniami”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Camus, A. (1971). Mit Syzyfa. W: idem, Eseje, tłum. J. Guze. Warszawa: PIW.

Drozdek, A. (2011). Greccy filozofowie jako teolodzy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Duszyńska, B. (2002). Zasady somatologii stoickiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Dziemidok, B. (2017). Filozofia i sztuka życia. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Hadot, P. (1992). Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Hadot, P. (2000). Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Hadot, P. (2004). Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do „Rozmyślań” Marka Aureliusza, tłum. P. Domański. Kęty: Wydawnictwo Antyk, Marek Derewiecki. Harris, R. (2018). Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce, tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Heidegger, M. (2010). Bycie i czas, tłum. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hesse, H. (2017). Demian, tłum. M. Kurecka. Poznań: Media Rodzina.

Hłasko, M. (1988). Piękni, dwudziestoletni. Warszawa: Wydawnictwa Alfa.

Januszkiewicz, M. (1998). Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne.

Jaspers, K. (1978). Sytuacje graniczne, tłum. A. Staniewska, M. Skwieciński. W: R. Rudziński, Jaspers. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Jung, C.G. (1982). Psychologia i literatura, tłum. J. Prokopiuk. W: Z. Rosińska, Jung. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kabat-Zinn, J. (2014). Gdziekolwiek jesteś, bądź, tłum. H. Smagacz. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Marek Aureliusz (1999). Rozmyślania, tłum. M. Reiter. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Paczkowska-Łagowska, E. (2004). Lebensphilosophie/filozofia życia. W: P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Pennebaker, J.W., Smyth, J.M. (2018). Terapia przez pisanie, tłum. A. Haduła. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Platon (2007). Fedon. W: idem, Dialogi, tłum. W. Witwicki. Warszawa: Unia Wydawnicza „Verum”.

Roberts, T. (2015). Mindfulness. O sztuce uważności, tłum. S. Pikiel. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rosenzweig, F. (1998). Gwiazda zbawienia, tłum. T. Gadacz. Kraków: Znak.

Schnädelbach, H. (1992). Filozofia w Niemczech 1831–1933, tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Siegel, R. (2011). Uważność. Trening pokonywania codziennych trudności, tłum. J. Gładysek. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Stahl, B., Goldstein, E. (2015). Uważność. Trening redukcji stresu metodą mindfulness, tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stróżyński, M. (2014). Filozofia jako terapia w pismach Marka Aureliusza, Plotyna i Augustyna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Tolle, E. (2010). Potęga teraźniejszości, tłum. M. Kłobukowski. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Wilson, K., DuFrene, T. (2018). W sieci natrętnych myśli. Jak uwolnić się od bezustannej walki z lękiem i niepokojem, tłum. A. Cioch. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wittgenstein, L. (2002). Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203010341

Wydmuch, M. (1982). Franz Kafka. Warszawa: Czytelnik.

Yalom, I.D. (2008). Psychoterapia egzystencjalna, tłum. A. Tanalska-Dulęba. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Yalom, I.D. (2016). Istoty ulotne, tłum. P. Luboński. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Zimbardo, P., Sword, R. (2018). Żyj lepiej, kochaj mądrzej. Jak uwolnić się od przeszłości, cieszyć się teraźniejszością i tworzyć idealną przyszłość, tłum. O. Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.