Wprowadzenie redaktorów tomu. Inspiracja i zaproszenie do dyskusji o socjologii miasta
Miasta w obliczu zmiany
PDF

Słowa kluczowe

contemporary Polish urban sociology
urban sociology as a mosaic

Jak cytować

Nowak, M., & Bierwiaczonek, K. (2023). Wprowadzenie redaktorów tomu. Inspiracja i zaproszenie do dyskusji o socjologii miasta . Człowiek I Społeczeństwo, 55, 7–12. https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.1
https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.1
PDF