Pressto.

Page Header

Vol 29 (2017)

Digitalizacja i publikacja czasopisma Comparative Legilinguistics w Internecie oraz dotyczące go procedury zabezpieczające finansowane są w ramach umowy 739/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Full Issue

View or download the full issue PDF (Polish)

Table of Contents

Preface

PREFACE PDF
  7-8

Articles

STRUCTURES WITH PHRASAL VERBS AS A FEATURE OF GERMAN LANGUAGE OF LAW AND ADMINISTRATION PDF (Deutsch)
Ljubica KORDIĆ, Borislav MARUŠIĆ 9-30
BETWEEN LANGUAGE ECONOMY AND TEXT RECEPTION. ABOUT REFERENCES AS A METHOD OF TEXT CONDENSATION ON THE EXAMPLES FROM THE GERMAN CRIMINAL CODE PDF (Deutsch)
Karolina KĘSICKA 31-48
LEXICAL AND SEMANTIC LANGUAGE CHANGES OF GERMAN AND POLISH LAW LANGUAGE ON THE BASIS OF THE CRIMINAL VOCABULARY PDF (Deutsch)
Katarzyna SIEWERT-KOWALKOWSKA 49-65
PROTECTION OF UTILITY MODEL – COMPARISON OF GERMAN, POLISH AND INDONESIAN TERMINOLOGY PDF (Deutsch)
Tejia GUMILAR 67-84
„WHEN WILL I BECOME A SCHNITZEL? – I HOPE NEVER.” REAL AND FALSE FRIENDS OF A TRANSLATOR IN TRANSLATION TEACHING PDF (Deutsch)
Artur Dariusz KUBACKI, Ursula KIERMEIER 85-103


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo