Pressto.

Nagłowek strony

Vol 14 (2017)

Osoba i doświadczenie mistyczne (2)

Spis treści

Premium philosophari. Jubileusz księdza profesora Antoniego Siemianowskiego

Antoniego Siemianowskiego filozoficzna droga do prawdy. Laudacja PDF
KRZYSZTOF STACHEWICZ 9-14
Filozofia i współczesne poszukiwania orientacji PDF
MAREK SZULAKIEWICZ 15-35
Pastoralny wymiar filozofii PDF
JAN KROKOS 37-46
Podziękowanie PDF
ANTONI SIEMIANOWSKI 47-49

Doświadczenie mistyczne w starożytności chrześcijańskiej. Aspekty filozoficzne

Doświadczenie mistyczne w mitraizmie PDF
KRZYSZTOF BIELAWSKI 53-70
Ekstasis i epektasis jako dwa elementy opisujące doświadczenie mistyczne według Grzegorza z Nyssy PDF
MACIEJ MANIKOWSKI 71-86
Kontemplacja Boga u św. Augustyna w perspektywie ewolucji jego filozofii PDF
MATEUSZ STRÓŻYŃSKI 87-105

Varia

Problem of relation between luck and morality in selected ancient philosophers PDF (English)
PRZEMYSŁAW STRZYŻYŃSKI 109-140
Godność jako logos życia PDF
RYSZARD KOZŁOWSKI 141-155


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo