Kontakt

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Tomasz Mizerkiewicz
Prof. dr hab.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tel. 61 829 46 90

Wsparcie techniczne

PRESSto
Tel. 61 829 38 66