Kontakt
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Tomasz Mizerkiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Telefon 61 829 46 90

Wsparcie techniczne

PRESSto
Telefon 61 829 38 66