Forum Poetyki

Aktualny numer

Nr 28-29 (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 29

„Forum” stanowi miejsce publicznych wystąpień, czas by i w tej przestrzeni pojawiło się więcej wypowiedzi na temat poetyki.
„Forum Poetyki” to dwujęzyczny (polsko- i anglojęzyczny) kwartalnik filologiczny publikowany internetowo i omawiający współczesne problemy poetyki. Zadaniem pisma jest systematyczna i wieloaspektowa refleksja nad przekształceniami poetologii wynikającymi ze zmian w naukach filologicznych oraz humanistycznych.

O CZASOPIŚMIE

AKTUALNY NUMER

ARCHIWUM

 

INDEKSOWANE W: 
Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70

DOI:
10.14746/fp
ISSN (Online): 2451-1404

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Licencja Creative Commons
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Słownik poetologiczny

Dorota Kozicka
8-25
Kanon – (nie)ruchomości
PDF PDF (English)
Joanna Orska
26-43
Mainstream i off zamieniają się miejscami. Główny nurt jako „uciekające” pojęcie literackiej krytyki
PDF PDF (English)
Łukasz Żurek
44-59
O pojęciu towaru w polskiej krytyce literackiej po 1989 roku
PDF PDF (English)
Alina Świeściak
60-75
Wokół elitaryzmu. Trzy przypadki
PDF PDF (English)
Anna Kałuża
76-89
Jak wytwarza się pojęcia wartościujące? Na przykładzie sporu o poezję Louise Glück
PDF PDF (English)
Marta Koronkiewicz
90-101
Co robi twój podmiot? O sprzecznej historii podmiotu lirycznego
PDF PDF (English)
Sonia Nowacka
102-117
Romantyzm jako „wędrujące” pojęcie krytyki literackiej. Dyskurs o poezji po 1956 roku
PDF PDF (English)
Katarzyna Szopa
118-133
Solidarność rozszerzona. O feministycznej lekturze Czarnych słów Anny Świrszczyńskiej
PDF PDF (English)
Jakub Skurtys
134-151
I tu też jest alegoria: krytycznoliterackie zmagania z nowoczesną alegorycznością
PDF PDF (English)
Paweł Kaczmarski
152-169
Lewica bez klasy. O pewnej linii zaangażowanej krytyki przełomu wieków
PDF PDF (English)
Katarzyna Trzeciak
170-183
Krytyczne odmiany materialności. Polska krytyka literacka od postrukturalizmu do nowych materializmów
PDF PDF (English)
Tomasz Mizerkiewicz
184-197
Tłumaczenie się z czułości – historia i współczesność pojęcia krytycznoliterackiego
PDF PDF (English)
Karol Poręba
198-209
Żadnej krytyki. Przyjemność lekturowa a krytyka literacka w Polsce
PDF PDF (English)
Zuzanna Sala
210-223
Psychologia literatury (Lwa Wygotskiego): poza krytyczny impresjonizm i ilościowy empiryzm
PDF PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania