Forum Poetyki

Aktualny numer

Nr 33-34 (2023)
Opublikowany 2024 lutego 6

„Forum” stanowi miejsce publicznych wystąpień, czas by i w tej przestrzeni pojawiło się więcej wypowiedzi na temat poetyki.
„Forum Poetyki” to dwujęzyczny (polsko- i anglojęzyczny) kwartalnik filologiczny publikowany internetowo i omawiający współczesne problemy poetyki. Zadaniem pisma jest systematyczna i wieloaspektowa refleksja nad przekształceniami poetologii wynikającymi ze zmian w naukach filologicznych oraz humanistycznych.

O CZASOPIŚMIE

AKTUALNY NUMER

ARCHIWUM

 

INDEKSOWANE W: 
Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 100

DOI:
10.14746/fp
ISSN (Online): 2451-1404

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Licencja Creative Commons
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Wyświetl wszystkie wydania