Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.

Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (redaktor naczelny)
Prof. dr. hab. Ewa Kraskowska
Prof. UAM dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik
Dr hab. Agnieszka Kwiatkowska
Dr hab. Ewa Rajewska
Dr Paweł Graf
Dr Lucyna Marzec
Dr Wojciech Wielopolski
Dr Joanna Krajewska (redaktor wydawniczy)
Dr Cezary Rosiński (redaktor językowy)
Mgr Agata Rosochacka (redaktor wydawniczy)
Mgr Gerard Ronge (sekretarz redakcji)

Wydawcą „Forum Poetyki” jest Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.