Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (także tytułów).

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

1. Materiały nadsyłane powinny być zredagowane zgodnie ze standardami przyjętym w „Forum Poetyki” i przesłane tylko pocztą elektroniczną na adres forumpoetyki@gmail.com lub forumofpoetics@gmail.com.

2. Do artykułu należy dołączyć:
– streszczenie w języku polskim (do 700 znaków),
– słowa kluczowe
– biogram: rok urodzenia, stopień naukowy, miejsce pracy, obszar zainteresowań naukowych, wybrane publikacje.

3. Teksty należy zapisać w formacie rtf lub doc.

4. Czcionka: Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.

5. Cytowane w tekście fragmenty tekstów zapisujemy czcionką prostą, ujmując tekst w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w cudzysłów wewnętrzny typu francuskiego («…»).

6. W tekście tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł sztuki zapisujemy kursywą.

7. Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.

8. Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.

9. Przypisy w stylu chicagowskim: The Chicago Manual of Style 17th edition (full note). Pełna dokumentacja: https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

##section.default.title##

##section.default.policy##