Interpoetyki korespondencji: figury uobecnienia, fikcjonalizacja i zakłócenia technologii obecności

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł omawia korzyści płynące z konceptualizacji korespondencji jako medium interpoetyckiego. Analizuje tekstowe i wizualne sposoby uobecniania adresata i nadawcy w listach oraz ich zakłócenia powodowane przerwaniem pisania listu przez rozmowę telefoniczną. Wskazuje na rolę fikcjonalizacji odbiorcy i nadawcy jako warunku wytworzenia „wirtualnej rzeczywistości” listu. Przedstawia podstawowe figury i toposy uobecniania w korespondencji na podstawie zbiorów korespondencji: Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Stefana Jasnorzewskiego, Stanisława Barańczaka i Lecha Dymarskiego oraz Zofii i Kazimierza Moczarskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marzec, L. (2019). Interpoetyki korespondencji: figury uobecnienia, fikcjonalizacja i zakłócenia technologii obecności. Forum Poetyki, (18), 6-25. https://doi.org/10.14746/fp.2019.18.21434
Dział
Teorie
Biogram autora

Lucyna Marzec

Lucyna Marzec – adiunktka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM , redaktorka „Czasu Kultury”, członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej UAM. Publikuje artykuły z zakresu biografistyki, krytyki feministycznej i życia literackiego XX wieku; e-mail: lucyna.marzec@amu.edu.pl.

Referencje

 1. Barthes, Roland. Fragmenty dyskursu miłosnego. Przetłumaczone przez Marek Bieńczyk. Warszawa: Alatheia, 2011.
 2. Barthes, Roland. Przyjemność tekstu. Przetłumaczone przez Ariadna Lewańska. Warszawa: KR, 1997.
 3. Bobilewicz, Grażyna. „Poszukiwania form komunikacji – sztuka poczty”. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 41 (2006): 225–237.
 4. Bossis, Mireille. „Methodological Journeys Through Correspondences”. Przetłumaczone przez Karen McPherson. Yale French Studies nr 71 (1986): 63–75.
 5. Całek, Anita. Nowa teoria listu. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019.
 6. Hejmej, Andrzej. „W kulturze dźwięku. Słuchanie literatury”. Teksty Drugie 155, nr 5 (2015): 88–102.
 7. Herbert, Zbigniew i Wisława Szymborska. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja 1955–1996. Opracował Ryszard Krynicki. Kraków: a5, 2018.
 8. Iłłakowiczówna, Kazimiera. Listy do siostry Barbary Czerwijowskiej z lat 1946–1958. Opracowała Lucyna Marzec. Poznań: Wydawnictwo Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2014.
 9. Japola, Józef. „Między retoryką a «głosem»: Walter J. Ong a problemy komunikacji literackiej”. Pamiętnik Literacki 88, nr 3 (1997): 141–156.
 10. Jasnorzewska z Kossaków, Maria. Listy do przyjaciół i korespondencja z mężem (1928–1945). Opracował i wydał Kazimierz Olszański. Kraków: Wydawnictwo „Kossakiana”, 1998.
 11. Krasiński, Zygmunt. Listy do Konstantego Gaszyńskiego. Opracował Zbigniew Sudolski. Warszawa: PIW, 1971.
 12. Miller, Joseph Hillis. O literaturze. Przetłumaczył Krzysztof Hoffman. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014.
 13. Milne, Esther. Letters, Postcards, Email. Technologies of Presence. New York–London, Routledge, 2010.
 14. Moczarska, Zofia i Kazimierz Moczarski. Życie tak nas głupio rozłącza... Listy więzienne 1946–1956. Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Anna Machcewicz. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2015.
 15. Ong, Walter Jackson. „Autor zawsze fikcjonalizuje odbiorcę”. W Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia. Przetłumaczone przez Józef Japola. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.
 16. Perec, George. Dwieście czterdzieści dwie pocztówki w prawdziwych kolorach. Przetłumaczone przez Jacek Olczyk. W George Perec. Urodziłem się. Eseje. Przetłumaczone przez Jan Gondowicz, Ewelina Kuniec, Monika Ławniczak, Michał Paweł Markowski, Anna Olczyk, Jacek Olczyk, Tadeusz Pióro, Agata Rębkowska, Ewa Wieleżyńska, Adam Zdrodowski. Redakcja: Jacek Olczyk. Kraków: Wydawnictwo Lokator, 2012.
 17. Rypson, Piotr. Mail art., czyli sztuka poczty. Warszawa: Akademia Ruchu, 1985.
 18. Sikora, Agata. „List”. W Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej. Zredagowane przez Grzegorz Godlewski, Marta Rakoczy, Paweł Rodak. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
 19. Skwarczyńska, Stefania. Teoria listu. Na podstawie lwowskiego pierwodruku opracowała Elżbieta Feliksiak. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.
 20. Szmidt, Olga. Korespondent Witkacy. Kraków: Universitas, 2014.
 21. Szymborska, Wisława i Kornel Filipowicz. Najlepiej w życiu ma Twój kot. Opracował Tomasz Fiałkowski i Sebastian Kudas. Kraków: Znak, 2016.
 22. Z Tobą jednym: listy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Stefana Jasnorzewskiego. Wybór i opracowanie Elżbieta Hurnikowa. Warszawa: W.A.B., 2015.