Przyjemność intertekstu (w przekładzie). Casus Barthes’a i Lewańskiej

Main Article Content

Abstrakt

Tekst jest interpretacją dwóch nietypowych nawiązań intertekstualnych obecnych w polskim przekładzie Przyjemności tekstu Rolanda Barthes’a dokonanym przez Ariadnę Lewańską. Nietypowość owych intertekstów tkwi w tym, że nie są one motywowane intertekstualnością oryginału – aluzje do ważnych tekstów polskiej tradycji literackiej pojawiają się w miejscu niezwracających uwagi, przezroczystych sformułowań tekstu francuskiego. W artykule zostaje skomentowana motywacja, status i potencjalny sposób oddziaływania niespotykanych gestów tłumaczki. Inspirację dla komentarza stanowią obserwacje, tezy i postulaty pochodzące z Przyjemności tekstu, która została potraktowana jako teoria przekładu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szwebs, W. (2019). Przyjemność intertekstu (w przekładzie). Casus Barthes’a i Lewańskiej. Forum Poetyki, (18), 76-85. https://doi.org/10.14746/fp.2019.18.21442
Dział
Praktyki
Biogram autora

Weronika Szwebs

Weronika Szwebs – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Przygotowuje pracę doktorską pod tytułem Tłumaczenie dyskursów teoretycznych w humanistyce polskiej przełomu XX i XXI wieku. Laureatka grantów NCN Preludium i Etiuda. Artykuły i przekłady publikowała m.in. w „Przekładańcu”, „Między Oryginałem a Przekładem”, „Przestrzeniach Teorii” i „Tekstach Drugich”.

Referencje

 1. Barthes, Roland. Le Plaisir du texte. Paris: Éditions du Seuil, 1973.
 2. Barthes, Roland. Przyjemność tekstu. Przetłumaczone przez Ariadna Lewańska. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1997.
 3. Brown, Andrew. Roland Barthes. The Figures of Writing. Oxford: Claredon Press, 1992.
 4. Dąbska-Prokop, Urszula, red. Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii Edukator, 2000.
 5. Di Ambra, Rafaella. Plaisirs d’écriture. Une lecture thematique de l’oeuvre de Roland Barthes, 45–86. Paris: Arts Éditions de Paris, 1997.
 6. Dopart, Bogusław. „Romantyczność Adama Mickiewicza jako utwór programowy”. Ruch Literacki, nr 3 (1988).
 7. Kaźmierczak, Marta. Przekład w kręgu intertekstualności. Na materiale tłumaczeń poezji Bolesława Leśmiana. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 8. Kochowski, Wespazjan. Utwory poetyckie. Wybór. Opracowane przez Maria Eustachiewicz, wyd. II zm. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
 9. Koskinen, Kaisa. „Domestication, Foreignization and the Modulation of Affect”. W Domestication and Foreignization in Translation Studies. Zredagowane przez Hannu Kemppanen, Marja Jänis, Alaxandra
 10. Belikova. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2012, https://www.academia.edu/787255/_2012_Domestication_Foreignization_and_the_Modulation_of_Affect_pre-print_.
 11. Kraskowska, Ewa. „Intertekstualność a przekład”. W Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki
 12. historycznej. Zredagowane przez Jerzy Ziomek, Janusz Sławiński i Włodzimierz Bolecki, 129–145. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.
 13. Lavers, Annette. Roland Barthes. Structuralism and After. London: Methuen & Co, 1982.
 14. Lombardo, Patrizia. „Against Language”. W The Three Paradoxes of Roland Barthes. Athens–London: University of Georgia Press, 1989.
 15. Mickiewicz, Adam. Wybór poezyj. T. 1, oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997.
 16. Turczyn, Anna. „Na styku przyjemności i rozkoszy. Psychoanalityczna wykładnia Przyjemności tekstu Rolanda Barthes’a”. W Imperium Rolanda Barthes’a, zredagowane przez Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, 63–70. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.
 17. Venuti, Lawrence. Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London–New York: Routledge, 1998.
 18. Venuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London–New York: Routledge, 1995.
 19. Wasserman, George R. „An Erotics of Literature”. W Roland Barthes, 100–105. Boston: Twayne Publishers, 1981.