Boobalk, Schubert i szyfry

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł dotyczy relacji międzytekstowych w utworze Ryszarda Schuberta Trenta tre, uznawanym za schyłkowe osiągnięcie polskiej literatury neoawangardowej. Autor pokazuje, w jaki sposób Schubert konstruuje odniesienia do literatury romantycznej oraz do modernistycznych tekstów dialogujących z romantyzmem. Identyfikuje potencjalne źródła cytatów i aluzji, a także zwraca uwagę na relację między utworem Schuberta a niedokończonym opowiadaniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zasadniczym celem budowania połączeń międzytekstowych okazuje się problematyzacja kluczowych opozycji literatury nowoczesnej, a tym samym ilustracja schyłkowości samej formacji i spowolnienia dynamiki tych procesów, które decydowały o jej produktywności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaliszuk, P. (2019). Boobalk, Schubert i szyfry. Forum Poetyki, (18), 86-101. https://doi.org/10.14746/fp.2019.18.21448
Dział
Praktyki
Biogram autora

Przemysław Kaliszuk

Przemysław Kaliszuk – ur. 1985, dr, pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się prozą nowoczesną II połowy XX wieku, literaturą eksperymentalną i prozą fantastyczną. Autor książki Wyczerpywanie i odnowa. „Nowa” polska proza lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wobec późnej nowoczesności.

Referencje

 1. Baczyński, Krzysztof Kamil. „[Opowiadanie bez tytułu] (Gimnazjum imienia Boobalka I)”. W Utwory zebrane. Zredagowane przez Aniela Kmita-Piorunowa i Kazimierz Wyka. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970.
 2. Bahtin, Mihail Mihajlovič. Estetyka twórczości słownej. Zredagowane przez Eugeniusz Czaplejewicz. Przetłumaczone przez Danuta Ulicka. Biblioteka Krytyki Współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 3. Bolecki, Włodzimierz. „Wolne glosy. O prozie Ryszarda Schuberta”. Twórczość, nr 6 (1982).
 4. Bugajski, Leszek. „Rozziew”. W Licytacja: szkice o nowej literaturze. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 5. Bula, Danuta. „Iluzja mówioności w «Pannie Lilance» Ryszarda Schuberta”. Język Artystyczny, nr 3 (1985): 110–23.
 6. Czeszko, Bogdan. „Pomyślunkiem parafianina się posługując…”. Nowe Książki, nr 17 (1975).
 7. Galant, Jan. Polska proza lingwistyczna: debiuty lat siedemdziesiątych. Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”. T. 12. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 1998.
 8. Kirsch, Donat. „Elaborat – debiuty lat siedemdziesiątych”. Twórczość, nr 9 (1981).
 9. Krasiński, Zygmunt. Listy wybrane. Zredagowane przez Tadeusz Pini. Warszawa: Parnas Polski, 1937, https://polona.pl/item/listywybrane, OTc2Nzk2NTM.
 10. Krasiński, Zygmunt. Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego. Zredagowane przez Konstanty Gaszyński. T. 1. Paryż, 1860, https://polona.pl/item/wyjatki-z-listow-zygmunta-krasinskiego-t- 1,MjU4MTMwOA.
 11. Krasiński, Zygmunt. Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego. Zredagowane przez Konstanty Gaszyński. T. 1. Paryż, 1861. https://polona.pl/item/wyjatki-z-listow-zygmunta-krasinskiego-t-1,MjU4MTAwMA.
 12. Królik, Stanisław Jan. „Czyściec”. Kamena, nr 20 (584) (1975): 13.
 13. McHale, Brian. Powieść postmodernistyczna. Przetłumaczone przez Maciej Płaza. Seria Eidos. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
 14. Niemczuk, Jerzy. „Ryszard Schubert, czyli słuch absolutny”. Kultura, nr 38 (1979).
 15. Odyniec, Antoni Edward. Listy z podróży. Zredagowane przez Marian Toporowski i Maria Dernałowicz. T. 2. Biblioteka Pamiętników Polskich i Obcych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
 16. Odyniec, Antoni Edward. Listy z podróży: wybór. Zredagowane przez Henryk Życzyński. Bibljoteka Narodowa. Serja 1, nr 117. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1937, https://polona.pl/item/listy-zpodrozy, MzQ2MzY1Mg/
 17. Orłowski, Antoni. „Mrówki, czyli Spotkanie się pana Tadeusza z Telimeną i zgoda ułatwiona
 18. za pośrednictwem mrówek”. Muchy, nr 12 (9 grudnia) (1915): 1–2.
 19. Orłowski, Antoni. Pan Tadeusz czyli rzecz o mrówkach. Kijów–Lipsk, 1907. http://kpbc.umk.pl/
 20. dlibra/doccontent?id=185001.
 21. Piskor, Stanisław. „Nowa proza”. W Licytacja: szkice o nowej literaturze. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 22. Schubert, Ryszard. „Dialog: autor – recenzent”. Polityka, nr 18 (1976).
 23. Schubert, Ryszard. Trenta tre. Warszawa: Czytelnik, 1975.
 24. Sudolski, Zbigniew. Korespondencja Zygmunta Krasińskiego: studium monograficzne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
 25. Szmidt, Olga. „Inne możliwości, inne zapomnienia. Polska krytyka literacka i czesanie historii pod włos”. Zeszyty Naukowe Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne, nr 8 (2014).
 26. Szmidt, Olga. „Piekło języka : «Trenta Tre» Ryszarda Schuberta”. Pamiętnik Literacki, nr 4 (2015): 97–112.
 27. Uniłowski, Krzysztof. Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu: od Gombrowicza po utwory najnowsze. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1753. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 1999.
 28. Walc, Jan. „Srutu tutu”. Polityka, nr 6 (1976).
 29. Wichowska, Małgorzata. „Śladami sublokatorów przyszłości, jamnika Dana i sielanki Wergilego. O nieznanym utworze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. W Cudowne przygody pana Pinzla rudego: (powieść fantastyczna) ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2017.
 30. Zadura, Bohdan. „Trzydzieści trzy”. Twórczość, nr 2 (1976).
 31. Zarzycki, Dariusz. „Potomstwo literackie «Pana Tadeusza» (kontynuacje, parodie, pastisze, trawestacje)”. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, nr 30 (1995): 113–30.
 32. Zieliński, Michał. „Zdrowy z urojenia”. Tygodnik Powszechny, nr 32 (1980).