Między teoriami

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł omawia najnowszą monografię Anny Łebkowskiej pt. Somatopoetyka – afekty – wyobrażenia. Literatura XX i XXI wieku w kontekście wcześniejszych badań i publikacji autorki. Na pierwszy plan wysuwają się tu zagadnienia teoretyczne związane z prozą współczesną, podejście kulturowe w badaniach literackich oraz zwrot afektywny w humanistyce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kraskowska, E. (2019). Między teoriami. Forum Poetyki, (18), 116-123. https://doi.org/10.14746/fp.2019.18.21451
Dział
Krytyki
Biogram autora

Ewa Kraskowska

Ewa Kraskowska – ur. 1954, profesorka literaturoznawstwa. kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych to pisarstwo kobiet oraz studia nad przekładem. W roku 2018 wydała monografię Tyłem, ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).

Referencje

  1. Iwasiów, Sławomir. Reprezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013.
  2. Kraskowska, Ewa. Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.
  3. Łebkowska, Anna. „Czy płeć może uwieść poetykę?”. W Poetyka bez granic. Zredagowane przez Włodzimierz Bolecki i Wojciech Tomasik, 78–93. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 1995.
  4. Łebkowska, Anna. Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Universitas, 2008.
  5. Łebkowska, Anna. Między teoriami a fikcją literacką. Kraków: Universitas, 2001.
  6. Łebkowska, Anna. Somatopoetyka – afekty – wyobrażenia. Literatura XX i XXI. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.