Ontologia nienowoczesności w poezji Piotra Szewca

Main Article Content

Marta Tomczok

Abstrakt

Nawiązując do teorii Hansa Ulricha Gumbrechta, Brunona Latoura i Nurit Bird-David, autorka próbuje dowieść, że poezji Piotra Szewca towarzyszy koncepcja kwestionująca logikę współczesnego świata oparta na postępie technicznym i wyizolowanym, egocentrycznym podmiocie. Wspomniana koncepcja to ontologia nienowoczesności. Bezpośrednią inspiracją dla niej pozostaje pojęcie nienowoczesności (anowoczesności) Latoura uzupełnione o refleksję nad nowym animizmem Bird-David. Analiza obejmuje cztery tomy poetyckie, wydane w latach 2006–2017, oraz wybór wierszy Szewca z 2019 roku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomczok , M. (2020). Ontologia nienowoczesności w poezji Piotra Szewca. Forum Poetyki, (19), 6-17. https://doi.org/10.14746/fp.2020.19.23390
Dział
Teorie
Biogram autora

Marta Tomczok , Uniwersytet Śląski

Marta Tomczok (1980) – dr hab., adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka książek: Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego (2011), Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012 (2013), Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura (2017), Czy Polacy i Żydzi nienawidzą się nawzajem? Literatura jako mediacja (2019). Interesuje się wpływem nowych metodologii na studia o Zagładzie i innych ludobójstwach, refleksją krytyczną nad estetykami uznanymi za minione (postmodernizm), nowym animizmem oraz historią środowiskową węgla.

Referencje

 1. Szewc, Piotr. Cienka szyba. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2014.
 2. Szewc, Piotr. Moje zdanie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009.
 3. Szewc, Piotr. Światełko. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2017.
 4. Szewc, Piotr. Tymczasem. Wybór wierszy. Poznań: Wydawnictwo WBPiCAK, 2019.
 5. Bird-David, Nurit. Us, Relatives. Scaling and Plural Life in Forager World. California: University of California press, 2017.
 6. Borowski, Jarosław. „Smak prowincjonalnej magdalenki. Zamość, którego nie ma w prozie. Piotra Szewca”. W Literackie twarze Zamojszczyzny. Redakcja Henryk Duda, Edward Fiała, Maria Gorlińska. Zamość: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, 2009.
 7. Faludi, Susan. Backlash: The Undeclared War Against Women. New York: Crown Publishing Group, 1991.
 8. Forecki, Piotr. Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej. Warszawa: IBL PAN, 2018.
 9. Franke, Anselm. „Much Trouble in the Transportation of Souls, or: The Sudden Disorganization of Boundaries”. W Animism. Volume 1. Redakcja Anselm Franke. Berlin –Oslo – Antwerp: Sternberg Press, 2010.
 10. Gumbrecht, Hans Ulrich. Produkcja obecności. Czego znaczenie nie może przekazać. Tłumaczenie Krzysztof Hoffman, Weronika Szwebs. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.
 11. Ingold, Tim. „Materiały a materialność”. W Splatać otwarty świat. Architektura, antropologia, design. Wybór i opracowanie Ewa Klekot. Kraków: Instytut Architektury, 2018.
 12. Latour, Bruno. Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej. Tłumaczenie Maciej Gdula, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2011.
 13. Liskowacki, Artur Daniel. „Martwe żywe. O poezji Piotra Szewca”. Elewator nr 2 (2016).
 14. Mackiewicz, P. „Tymczasem. Tutaj”. W Piotr Szewc. Tymczasem. Wybór wierszy. Poznań: Wydawnictwo WBPiCAK, 2019
 15. Mizerkiewicz, Tomasz. „Przestrzenne czytanie wierszy Piotra Szewca”. Nowe Książki, nr 12 (2019).
 16. Mizerkiewicz, Tomasz. „Twórczość niepozorna i nowa fenomenologia. O wierszach Piotra Szewca”. W Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze. Redakcja Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Lucyna Marzec. Poznań: Pasaże, 2015.
 17. Nęcka, Agnieszka. „Drobiazgi życiu wyrwane. O poezji Piotra Szewca”. W: Literatura i obiekt/yw(izm). Redakcja Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2014.
 18. Pyczek, Wacław. „«Jadę do Zamościa». Geografia poetycka Piotra Szewca”. W Literackie twarze Zamojszczyzny. Zamość: Wydawnictwo
 19. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, 2009.
 20. Uniłowski, Krzysztof. „Do czego liberałom potrzebne «małe ojczyzny»?”, FA-art, nr 3-4 (2003): 132–139.
 21. Zaleski, Marek. „Alaryk ante portas, czyli korzyści z anachronizmu”. W Sam początek. Lata 1944–1948 w literaturze okresu Polski Ludowej. Redakcja Hanna Gosk, Bożena Karwowska. Warszawa: Elipsa Dom Wydawniczy, 2017.