Dokumenty systemu literackiego jako przedmiot badań empirycznych
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

system literacki
bibliografia
dokument

Jak cytować

Umerle, T. . (2020). Dokumenty systemu literackiego jako przedmiot badań empirycznych. Forum Poetyki, (19), 62–73. https://doi.org/10.14746/fp.2020.19.23430

Abstrakt

Artykuł identifykuje kategorię „dokumentów systemu literackiego” jako podstawy empirycznych badań literaturoznawczych. Zaprezentowane zostają zarówno literaturoznawcze, jak i dokumentacyjne, bibliograficzne i informacyjno-naukowe aspekty identyfikowania, przetwarzania i wykorzystywania dokumentów w tym obszarze badań. Na podstawie literatury przedmiotu wskazane zostają podstawowe typy takich obiektów oraz ich funkcje w obrębie systemu literackiego. Artykuł wskazuje, że rozproszenie procedur opisu takich obiektów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia literaturoznawczych badań empirycznych oraz proponuje potraktowanie tego problemu jako wyzwania dostosowania infrastruktur badawczych do potrzeb empirycznych analiz literatury.

https://doi.org/10.14746/fp.2020.19.23430
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Andersen, Jack. “The Collection and Organization of Written Knowledge”. In Handbook of Research on Writing: History, Society, School, Individual, Text, 177– 190. London; New York: Erlbaum, 2008.

Balicki, Bogdan. “Empiryczna Nauka o Literaturze - kierunek w badaniach literackich i szkoła naukowa”. Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja 124, No 2 (2010): 30–50.

Bode, Katherine. A World of Fiction: Digital Collections and the Future of Literary History. Michigan: University of Michigan Press, 2018. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1843205.

Bode, Katherine, and Robert Dixon. “Resourceful Reading: A New Empiricism in the Digital Age?” W Resourceful Reading: The New Empiricism, EResearch and Australian Literary Culture, 1–27. Sydney: Sydney University Press, 2009.

Broeder, Daan, Thorsten Trippel, Emiliano Degl’Innocenti, Roberta Giacomi, Maurizio Sanesi, Mari Kleemola, Katja Moilanen, and others. “SSHOC D3.1 Report on SSHOC (Meta)Data Interoperability Problems (Version v1.0)”, 2019. https://doi.org/10.5281/zenodo.3569868.

Buckland, Michael K. “What is a “Document”?” Journal of the American Society for Information Science 48, No 9 (1997): 804–9. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-4571(199709).

Chung, Eun Kyung, ShawneMiksa, and Samantha K. Hastings. “A Framework of Automatic Subject Term Assignment for Text Categorization: An Indexing Conception-Based Approach”. Journal of the American Society for Information Science and Technology 61, No 4 (2010): 688–99.

Darnton, Robert. “«What is the history of books?…=» revisited”. Modern Intellectual History 4, No 3 (2007): 495–508.

Darnton, Robert.. “What Is the History of Books?” Daedalus 111, No 3 (1982): 65–83.

Even-Zohar, Itamar. “The «Literary System»”. Poetics Today 11, No 1 (1990): 27–44. https://doi.org/10.2307/1772667.

Harris, Neil. “Analytical bibliography. An alternative prospectus”. Date of access: 21.02.2020. http://ihl.enssib.fr/analyticalbibliography-an-alternative-prospectus.

Harrower, Natalie, Maciej Maryl, Timea Biro, Beat Immenhauser. “Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities: Recommendations of the ALLEA Working Group E-Humanities - Digital Repository of Ireland”. Date of access: 21.02.2020. https://repository.dri.ie/catalog/tq582c863.impresso. “Https://Impresso-Project.Ch/”. Date of access: 21.02.2020. https://impresso-project.ch/.

Kasprzik, Anna. “Putting Research-based Machine Learning Solutions for Subject Indexing into Practice”. In Proceedings of the Conference on Digital Curation Technologies (Qurator 2020), http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0074-2535-7.

Lund, Niels Windfeld. “Document Theory”. Annual Review of Information Science and Technology 43, No 1 (2009): 1–55. https://doi.org/10.1002/aris.2009.1440430116.

McKenzie, Donald Francis. Bibliography and the Sociology of Texts. London: British Library,1986. http://site.ebrary.com/id/10015014.

Ranganathan, S. R. Documentation and Its Facets, Being a Symposium of Seventy Papers by Thirty-Two Authors. Bombay: Asia Publishing House, 1963.

Rubin, Joan Shelley. “What Is the History of the History of Books?” The Journal of American History.90, No 2 (2003): 555–75. https://doi.org/10.2307/3659444.

Schmidt, Siegfried J. “Dlaczego empiryczne badania literackie? Dlaczego nie?” Translated by Agata Zawiszewska. Pamiętnik Literacki (Lwów ; 1902). 99, No 2 (2008): 107–19.

Schmidt, Siegfried J. “Empirical Studies in Literature and the Media Today”. Poetics 18, No 2 (1989): 1–6.

“Strategy Report on Research Infrastructures: Roadmap 2018”, 2018. http://roadmap2018.esfri.eu/.

Strojek, Agnieszka. “Znaczenie terminu szara literatura”. Zagadnienia Informacji Naukowej., No 1 (2000): 64–76.

Tötösy de Zepetnek, Steven, and Irene Sywenky, eds. The Systemic and Empirical Approach to Literature and Culture as Theory and Application. Edmonton; Siegen: Research Institute for Comparative Literature and Cross-Cultural Studies, University of Alberta ; Institute for Empirical Literature and Media Research, Siegen University, 1997.

Windfeld Lund, Niels. “Document, text and medium: concepts, theories and disciplines”. Journal of Documentation 66, No 5 (2010): 734–49. https://doi.org/10.1108/00220411011066817.

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.