„Wszystko jest warte opisania”. Przypadek Jacka Baczaka
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

twórczość Jacka Baczka
proza polska XX wieku
somatopoetyka
literatura polska XX wieku
ciało w literaturze
śmierć w literaturze

Jak cytować

Szczęsna, J. . (2020). „Wszystko jest warte opisania”. Przypadek Jacka Baczaka. Forum Poetyki, (19), 63–75. https://doi.org/10.14746/fp.2020.19.23432

Abstrakt

Zapiski z nocnych dyżurów Jacka Baczaka to rzecz o nieobecnym w kulturze, przemilczanym hospicyjnym świecie będącym przestrzenią spotęgowanej obcości. Baczak podejmuje próbę jego opisania, wysłowienia nagromadzonego tam cierpienia, powolnego odchodzenia i śmierci. Jego opis nie może odwoływać się do gotowych matryc, schematów czy wypróbowanych i oswojonych języków. Opis powstaje więc z elementów najprostszych, najbardziej przezroczystych, ascetycznych. Staje się dzięki temu dojmująco wiarygodny, służebny. Zachowując dalece idącą powściągliwość wobec spraw ostatecznych, boleśnie dotyka.

https://doi.org/10.14746/fp.2020.19.23432
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Baczak, Jacek. Zapiski z nocnych dyżurów. Posłowie Jan Błoński. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.

Czaja, Dariusz. „Twarze, twarze, twarze…”. Konteksty, nr 1-2 (1996).

Czapliński, Przemysław. „«Była we mnie odraza»”. W Mikrologi ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej, 187–194. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2001.

Drzycimska, Tatiana. „Jacek Baczak”. Tekst uzupełniony jest rozmową z Jackiem Baczakiem. Dzielnice Magazine, 9 kwietnia 2014. DzielniceWrocławia.pl [dostęp: 17.01.2020].

Dzień, Mirosław. „«Wszystko jest warte opisania»”. Z Jackiem Baczakiem rozmawia Mirosław Dzień. Kwartalnik Artystyczny, nr 1 (1996).

Karoń-Ostrowska, Anna. „Byłem dobrym salowym”. Więź, nr 2 (1999).

Kristeva, Julia. Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przetłumaczone przez Maciej Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

Lévinas, Emmanuel. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przetłumaczone przez Małgorzata Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.

Lévinas, Emmanuel. Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philipp’em Nemo. Przetłumaczone przez Bogna Opolska-Kokoszka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 1991.

Łebkowska, Anna. Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2008.

Łebkowska, Anna. „Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki”. Teksty Drugie, nr 4 (2011).

Łebkowska, Anna. Somatopoetyka – afekty – wyobrażenia. Literatura XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Łebkowska, Anna. „Somatopoetyka”. W Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje.

Zredagowane przez Ryszard Nycz i Teresa Walas. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.

Rosiek, Stanisław. Słowo wstępne. W Wymiary śmierci. Wybór i słowo wstępne Stanisław Rosiek. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010.

Serkowska, Hanna. Co z tą starością? O starości i chorobie w europejskiej literaturze i filmie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

Serkowska, Hanna. „Zapiski z (przechodniości) bezradności”. Autobiografia. Literatura.

Kultura. Media, nr 2 (7) (2016): 115–123. DOI: http://doi.org/10.18276/au.2016.2.7-08.

Sławiński, Janusz. „O opisie”. W Próby teoretycznoliterackie. Warszawa: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1992.

Thomas, Louis-Vincent. Trup. Od biologii do antropologii. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1991

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.