Gdy sługa staje się panem. Czeskie próby uporządkowania problematyki deskryptywności

Main Article Content

Anna Gawarecka

Abstrakt

W 2017 roku zakończyła się realizacja projektu grantowego Poetika deskripce. Průzkum reprezentačního materiálu v intermediální perspektivě („Poetyka deskrypcji. Badanie reprezentacji literackiej w perspektywie intermedialnej”) zawnioskowanego przez pracowników Ústavu pro českou literaturu AVČR (Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej). Opublikowane jako pokłosie prac nad tym projektem książki, a mianowicie monografia Stanislavy
Fedrovej i Alice Jedličkovej Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce („Widzialne opisy. Wizualność, sugestywność i intermedialność deskrypcji literackiej”) oraz tom zbiorowy O popisu („O opisie”), uzupełniając się nawzajem, stanowią udaną próbę wieloaspektowego, diachronicznego i synchronicznego rozpoznania skomplikowanej problematyki literackiej deskryptywności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gawarecka, A. (2020). Gdy sługa staje się panem. Czeskie próby uporządkowania problematyki deskryptywności. Forum Poetyki, (19), 102-113. https://doi.org/10.14746/fp.2020.19.23434
Dział
Krytyki
Biogram autora

Anna Gawarecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Gawarecka – dr hab., profesor UAM, bohemistka, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe: czeska literatura i kultura: imaginarium narodowe, modernizm, postmodernizm, procesy umasowienia kultury, geografia kulturowa, intersemiotyczność. Opublikowała dwie monografie (Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2012; Wygnańcy ze światów minionych, Poznań 2007) oraz kilkadziesiąt artykułów poświęconych literaturze czeskiej XIX, XX i XXI wieku. Adres e-mailowy: gawarecka@gazeta.pl.

Referencje

  1. Barthes, Roland. „Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań”. Przetłumaczone przez Wanda Błońska. W Teorie literatury XX wieku. Zredagowane przez Anna Burzyńska i Michał Paweł Markowski. Kraków: Znak, 2006.
  2. Bečka, Josef Václav. Úvod do české stylistiky. Praha: Rudolf Mikuta, 1948.
  3. Fedrová, Stanislava, Jedličková, Alice. Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Praha: Akropolis, 2016.
  4. Genette, Gérard. „Hranice vyprávění”. Przetłumaczone przez Petr Kyloušek. W Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalizmu. Zredagowane przez Petr Kyloušek, 240–256. Brno: Host 2002.
  5. Hrabal, Bohumil. Skarby świata całego. Przetłumaczone przez Andrzej Ścibor- Piotrowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
  6. Hrabal, Bohumil. O popisu. Zredagowano przez Alice Jedličková. Praha: Akropolis, 2014.
  7. Wolf, Werner. Popis jako transmediální modus reprezentace. Przetłumaczone przez Olga Richterová, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013.