W stronę rozszerzenia zbioru funkcji. Propozycja lektury O opisie Janusza Sławińskiego

Main Article Content

Gerard Ronge

Abstrakt

Artykuł przypomina podstawowe koncepcje istotnego dla polskich badań literaturoznawczych tekstu O opisie Janusza Sławińskiego i włącza go w pole bieżącej dyskusji o konieczności zarzucenia lingwistycznego podejścia do literatury na rzecz poszukiwania sposobów pełniejszego zrozumienia sensów utworu. Wątpliwości wyrażone przez Toril Moi pod adresem analizy tekstów z tradycyjnej tekstualistycznej perspektywy w jej książce Revolution of the Ordinary stająsię pretekstem do  rewizji niektórych założeń szkoły strukturalnej dotyczących kategorii opisu formułowanych między innymi przez badaczy takich jak właśnie Sławiński czy Roland Barthes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ronge, G. (2020). W stronę rozszerzenia zbioru funkcji. Propozycja lektury O opisie Janusza Sławińskiego. Forum Poetyki, (19), 88-101. https://doi.org/10.14746/fp.2020.19.23437
Dział
Archiwum poetologiczne
Biogram autora

Gerard Ronge, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gerard Ronge – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik projektu „Kategoria nowości w polskiej literaturze współczesnej. Oryginalność po postmodernizmie” realizowanego w ramach programu ministerialnego „Diamentowy Grant”. Interesuje się teorią i filozofią literatury.

Referencje

 1. Bal, Mieke. “Story: Aspects”. In Narratology: Introduction to the theory of narrative. Eds. Mieke Bal and Christine van Boheemen. Toronto: University of Toronto Press, 2009, pp. 75-143.
 2. Bal, Mieke. “Text: Words and other signs”. In Narratology: Introduction to the theory of narrative. Eds. Mieke Bal and Christine van Boheemen. Toronto: University of Toronto Press, 2009, pp. 15-74.
 3. Barthes, Roland. “The reality effect”. In The rustle of language. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1986, pp. 141-148.
 4. Barthes, Roland. “Introduction to the structural analysis of narrative”. New Literary History, vol. 6, no. 2, On Narrative and Narratives (Winter, 1975), pp. 237-272.
 5. Brooks, Cleanth. “The heresy of paraphrase”. In The Well-Wrought Urn. San Diego: Harcourt, Brace, 1947, pp. 192-214.
 6. Eagleton, Terry. How to read literature. New Haven: Yale University Press, 2014.
 7. Eco, Umberto, et al. Interpretation and overinterpretation. Ed. Stefan Collini. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
 8. Hrabal, Bohumil. Closely watched trains. Evanston: Northwestern University Press, 1995.
 9. Moi, Toril. Revolution of the ordinary: Literary studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2017.
 10. Sławiński, Janusz. “O opisie”. Teksty: Teoria literatury, krytyka, interpretacja, vol. 55, no. 1 (1981), pp. 119–38.
 11. Wimsatt Jr., William K., and Monroe C. Beardsley. “The intentional fallacy”. The Sewanee Review, vol. 54, no. 3 (Jul. - Sep., 1946), pp. 468-488.