W stronę rozszerzenia zbioru funkcji. Propozycja lektury O opisie Janusza Sławińskiego
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

tekstualizm
narratologia
intencja
funkcja
sekwencja
opis
krytyka
hermeneutyka podejrzeń
strukturalizm
fokalizacja
dyskrypcja
struktura

Jak cytować

Ronge, G. . (2020). W stronę rozszerzenia zbioru funkcji. Propozycja lektury O opisie Janusza Sławińskiego. Forum Poetyki, (19), 88–101. https://doi.org/10.14746/fp.2020.19.23437

Abstrakt

Artykuł przypomina podstawowe koncepcje istotnego dla polskich badań literaturoznawczych tekstu O opisie Janusza Sławińskiego i włącza go w pole bieżącej dyskusji o konieczności zarzucenia lingwistycznego podejścia do literatury na rzecz poszukiwania sposobów pełniejszego zrozumienia sensów utworu. Wątpliwości wyrażone przez Toril Moi pod adresem analizy tekstów z tradycyjnej tekstualistycznej perspektywy w jej książce Revolution of the Ordinary stająsię pretekstem do  rewizji niektórych założeń szkoły strukturalnej dotyczących kategorii opisu formułowanych między innymi przez badaczy takich jak właśnie Sławiński czy Roland Barthes.

https://doi.org/10.14746/fp.2020.19.23437
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bal, Mieke. “Story: Aspects”. In Narratology: Introduction to the theory of narrative. Eds. Mieke Bal and Christine van Boheemen. Toronto: University of Toronto Press, 2009, pp. 75-143.

Bal, Mieke. “Text: Words and other signs”. In Narratology: Introduction to the theory of narrative. Eds. Mieke Bal and Christine van Boheemen. Toronto: University of Toronto Press, 2009, pp. 15-74.

Barthes, Roland. “The reality effect”. In The rustle of language. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1986, pp. 141-148.

Barthes, Roland. “Introduction to the structural analysis of narrative”. New Literary History, vol. 6, no. 2, On Narrative and Narratives (Winter, 1975), pp. 237-272.

Brooks, Cleanth. “The heresy of paraphrase”. In The Well-Wrought Urn. San Diego: Harcourt, Brace, 1947, pp. 192-214.

Eagleton, Terry. How to read literature. New Haven: Yale University Press, 2014.

Eco, Umberto, et al. Interpretation and overinterpretation. Ed. Stefan Collini. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Hrabal, Bohumil. Closely watched trains. Evanston: Northwestern University Press, 1995.

Moi, Toril. Revolution of the ordinary: Literary studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2017.

Sławiński, Janusz. “O opisie”. Teksty: Teoria literatury, krytyka, interpretacja, vol. 55, no. 1 (1981), pp. 119–38.

Wimsatt Jr., William K., and Monroe C. Beardsley. “The intentional fallacy”. The Sewanee Review, vol. 54, no. 3 (Jul. - Sep., 1946), pp. 468-488.