Poetyka w działaniu. Czas i kod w poezji Johna Cayleya i poetów Rozdzielczości Chleba
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

generatory poetyckie
Hipertekst
poezja kodu
semiotyka cyfrowa
e-literatura
poetyka generatywna

Jak cytować

Pisarski, M. (2016). Poetyka w działaniu. Czas i kod w poezji Johna Cayleya i poetów Rozdzielczości Chleba. Forum Poetyki, (4-5), 6–19. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26713

Abstrakt

Celem artykułu jest poszerzenie rozumienia kodu w cyfrowych formach literackich. Choć poetyka cyfrowa na polskim gruncie zdaje się ugruntowywać, to kodowy aspekt dzieła, zwłaszcza gdy przedmiotem refleksji są utwory, w których program komputerowy zamienia się w czynny podmiot sprawczy, poza pełną kontrolą autora i czytelnika, domaga się dodatkowych rozróżnień. Opierając się na przykładach polskiej literatury elektronicznej, zrekapitulowana zostaje typologia kodu według Johna Cayleya – pioniera poezji cyfrowej, a następnie przybliżona zostaje seria prac Cayleya/Howe’a, w ramach których zaprogramowane „czytniki” na podstawie tekstu źródłowego i zasobów językowych indeksowanych przez Google, wysyłane są na misję specjalną: poszukiwanie oryginalności poetyckiej. W pracy sformułowano trzy tezy: programowanie jest nowym rodzajem poetyki w działaniu; kod w tekście temporalnym i sieciowym osiąga statut autonomicznego aktora, sytuującego się pomiędzy tekstem, autorem i czytelnikiem, i będącego w kontakcie z innymi programami w sieci; hipertekst jako pierwotny paradygmat tekstualności cyfrowej okazuje się formą przejściową, z punktu widzenia praktyki Cayleya i polskich poetów cybernetycznych, bliższą paradygmatowi druku.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26713
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Aarseth, Espen J. „Nonlinearity and literary theory”. W The new media reader, zredagowane przez Noah Wardrip-Fruin i Nick Montfort. Cambridge, 2002.

Baetens, J. , i F. Truyen. „Hypertext revisited”. Leonardo, nr 5 (2013).

Bell, Alice. The Possible Worlds of Hypertext Fiction. London, 2010.

Cayley, John. „The Code Is Not the Text (Unless It Is the Text) | Electronic Book Review”. Electronic Book Review (blog), 2002. https://electronicbookreview.com/essay/the-code-is-not-the-text-unless-it-is-the-text/.

Cayley, John. „Time code language: new media poetics and programmed signification 307 John Cayley”. W New Media Poetics: Contexts, Technotexts, and Theories, zredagowane przez John Cayley i Thomas Swiss, b.d.

Cayley, John, i Daniel C Howe. How It Is in Common Tongues (The Readers Project: Common Tongues). Providence, 2012.

Cayley, John, i Daniel C Howe. „Readers Project: : Procedural Agents and Literary Vectors”. Leonardo, 2011.

Coveney, Peter, i Roger Highfield. Granice złożoności: poszukiwania porządku w chaotycznym świecie. Warszawa, 1997.

Domańska, Ewa. „«Zwrot performatywny» we współczesnej humanistyce”. Teksty Drugie 2007, nr 5 (2007): 48–61.

„Ebr | Electronic Book Review”. Udostępniono 2 czerwiec 2020. https://electronicbookreview.com/tag/ebr/.

Hayles, Nancy Katherine. „Deeper into the machine: learning to speak digital”. Computers and Composition, nr 19 (2002).

Hayles, Nancy Katherine. „Literatura elektroniczna: czym jest”. Przetłumaczone przez Mariusz Pisarski. Techsty, nr 1(7) (2007). http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/literatura_elektroniczna_czym_jest_1.html.

Hayles, Nancy Katherine. „Print is flat, code is deep: the importance of media-specific analysis”. Poetics Today, 2004, 67–90.

Kirschenbaum, Matthew G. Mechanisms New Media and the Forensic Imagination. Cambridge-Londyn: MIT Press, 2008.

Marino, Mark C. „Critical Code Studies”. Electronic Book Review, 2006. http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/codology/.

Meryl, M. „F5: Odświeżanie filologii”. Teksty Drugie, nr 2 (2014).

Monfort, Nick, i Ian Bogost. Racing the Beam. The Atari Video Computer System. Cambridge-Londyn: MIT PRESS, 2009.

Morris, Adalaide Kirby, i Thomas Swiss, red. „Poetics in the Expanded Field: Textual, Visual, Digital…”. W New Media Poetics: Contexts, Technotexts, and Theories. London, 2006.

Pawlicka, Urszula. Polska poezja cybernetyczna: konteksty i charakterystyka. Kraków, 2012.

Pressman, Jessica. Digital Modernism Making It New in New Media. Oxford, 2014.

Raley, R. „Interferences: [Net.Writing] and the practice of codework”. Electronic Book Review, 2002. http://www.electronicbookreview.com/v3/servlet/ebr?command =view_essay&essay_id=rayleyele.

Rettberg, Scott. „Budowanie wspólnoty wokół literatury elektronicznej”. Teksty Drugie, nr 3 (2015): 135–55.

Simanowski, Roberto. Interfictions: vom Schreiben im Netz. Frankfurt, 2002.

„the readers project”. Udostępniono 2 czerwiec 2020. http://thereadersproject.org/.

Wardrip-Fruin, Noah. Expressive Processing Digital Fictions, Computer Games, and Software Studies. Cambridge-Londyn: MIT Press, 2010