Literackość sieci, literackość w sieci. Perspektywy badań

Main Article Content

Elżbieta Winiecka

Abstrakt

Autorka artykułu prezentuje sytuację i perspektywy rozwoju literaturoznawstwa w związku ze zmieniającym się środowiskiem medialnym i rozwojem nowych aktywności piśmiennych w Internecie. Szuka odpowiedzi na pytanie o granice i definicję literackości w sieci. Prezentuje stan literaturoznawczej wiedzy na temat przemian literatury pod wpływem mediów cyfrowych oraz problemy z nimi związane. Odwołuje się do koncepcji Sandy’ego Balwina, który w książce Internet Unconscious (2015) pokazuje nowe perspektywy badania wskazanych zjawisk, dowodząc, że nowe interaktywne medium nie tylko nie zagraża literaturze, lecz stanowi dla niej naturalny teren ekspansji. Wymaga to od badaczy literatury gotowości do podejmowania nowych wyzwań teoretycznych, a także technologicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Winiecka, E. (2016). Literackość sieci, literackość w sieci. Perspektywy badań. Forum Poetyki, (4-5), 30-45. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26715
Dział
Teorie
Biogram autora

Elżbieta Winiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Elżbieta Winiecka – dr hab., prof. UAM w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autorka książek: Białoszewski sylleptyczny (Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Poznań 2012). Redaktorka „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej”.|Elżbieta Winiecka – DSc, professor of Adam Mickiewicz University in the Department of Literature and Modern Culture at the Institute of Polish Philology. Author of the following books: Białoszewski sylleptyczny (Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Poznań 2012). Editor in chief of „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”.

Referencje

 1. „Andromeda”. Udostępniono 1 czerwiec 2020. http://collection.eliterature.org/2/works/fisher_andromeda.html.
 2. Baldwin, Sandy. The Internet Unconscious: On the Subject of Electronic Literature. Nowy Jork-Londyn, 2015.
 3. Carr, Nicholas G. Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg. Gliwice, 2013.
 4. Celiński, Piotr. Postmedia: cyfrowy kod i bazy danych. Lublin, 2013.
 5. Flusser, Vilém. „Społeczeństwo alfanumeryczne”. Przetłumaczone przez A. Kopacki. Lettre Internationale, 1994 1993.
 6. Gardenfors, Peter, i Petter Johansson. Cognition, Education, and Communication Technology. London, 2005.
 7. Gwóźdź, Andrzej. „Posłowie”. W Ekrany piśmienności: [o przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów. Warszawa, 2008.
 8. Gwóźdź, Andrzej. „Retoryka sieci: hiperlektura oraz krytyczny poziom piśmienności”. W Ekrany piśmienności: [o przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów. Warszawa, 2008.
 9. Hayles, Katherine. How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis. Chicago, 2012. http://www.myilibrary.com?id=355452.
 10. Hayles, Nancy Katherine. Electronic Literature: New Horizons for the Literary. Notre Dame, 2008.
 11. Izdebska, Agnieszka, i Danuta Szajnert, red. Literatura prze-pisana: od Hamleta do slashu, 2015.
 12. Izdebska, Agnieszka, Danuta Szajnert, i Ewa Szczęsna, red. „Cyfrowe parafrazy. O niedokładnym przepisywaniu kultury”. W Literatura prze-pisana: od Hamleta do slashu, 2015.
 13. McLuhan, Marshall. Zrozumieć media: przedłużenia człowieka. Przetłumaczone przez Natalia Szczucka-Kubisz. Warszawa, 2004.
 14. Szczęsna, Ewa. „Cyfrowe parafrazy: o niedokładnym przepisywaniu kultury (przyczynek do tematu)”. Literatura prze-pisana : od Hamleta do slashu, 2015, 11–24.
 15. Szczęsna, Ewa. „Znak digitalny. U podstaw nowej semiotyki tekstu”. W Przekaz digitalny: z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, zredagowane przez Ewa Szczęsna. Kraków, 2015.
 16. Zawojski, Piotr. Cyberkultura. Syntopia szuki, nauki i technologii. Katowice, 2010