Poetyka w poszerzonym polu: tekstualnym, wizualnym, digitalnym…

Main Article Content

Barrett Watten

Abstrakt

Publikujemy artykuł Barretta Wattena, w którym opisał zasady rozszerzania pól poetyki o nowe wymiary w dziełach e-literatury. Pisanie w poszerzonych polach rodzi się jako nieunikniony efekt napięć pomiędzy ustalonymi pozycjami formy, gatunku, dyscypliny i wynikającego z nich kulturowego znaczenia. Artykuł ten pokazuje logiczną strukturę wspólną dla kilku dziedzin – poetyki, sztuki konceptualnej i nowych mediów – rozumianych w tym kontekście jako różne gatunki bardziej inkluzywnego rodzaju poetyki, która obejmuje literacką, wizualną oraz cyfrową estetykę.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Watten, B. (2016). Poetyka w poszerzonym polu: tekstualnym, wizualnym, digitalnym…. Forum Poetyki, (4-5), 46-69. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26716
Dział
Przekłady
Biogram autora

Barrett Watten

Poeta lingwistyczny, krytyk oraz profesor anglistyki na Uniwersytecie Stanowym Wayne. Autor książek Moment konstruktywistyczny. Od tekstu materialnego do poetyki kulturowej (wyróżnionej nagrodą René Welleka w 2004 r.) oraz Zagadnienia poetyki. Pisanie lingwistyczne i jego konsekwencje (Wydawnictwo Uniwersytetu Iowa, 2016), jak również wielu tomów poezji takich jak Ramy (1971-2016), Zła historia, Usuwanie postępu. Wraz z Carrie Noland wydał Awangardy w diasporze (2008), a z Lyn Hejinian przygotował Przewodnik po „Poetics Journal”. Pisanie w rozszerzonym polu zawierający wybór tekstów z lat 1982-1998 oraz Poetics Journal Digital Archive (Wydawnictwo Uniwersytetu Wesleyan, 2013-15).|Is Professor of English at Wayne State University, where he teaches modernist studies and poetics. He is the author of The Constructivist Moment: From Material Text to Cultural Poetics (Wesleyan University Press, 2003), awarded the René Wellek Prize in 2004. His essays have appeared in Critical Inquiry, Genre, Poetics Today, Modernism/Modernity, Qui Parle, The Impercipient Lecture Series, Postmodern Culture, Textual Practice, and Cultural Studies. Total Syntax, essay on modern and contemporary poetics, appeared in 1984. Other books include Frame: 1971-1990 (Sun & Moon, 1997). As editor, he brought out two journals of poetry and poetics, This (1971-1982) and Poetics Journal (1982-1998).

Referencje

 1. Alberro, Alexander, i Blake Stimson. Conceptual Art: A Critical Anthology. Cambridge, 1999.
 2. Andrews, Bruce. I Don’t Have Any Paper so Shut up (or, Social Romanticism). Los Angeles, 1992.
 3. Andrews, Bruce. Paradise and Method. Poetics and Praxis. EvanstoN: Northwestern University Press, 1996.
 4. Baraka, A. „Hounting Is Not Those Head on the Wall”. W The Poetics of the New American Poetry, przez Donald Allen. New York, 1973.
 5. Baraka, A. „State/Meant”,. W The Poetics of the New American Poetry, zredagowane przez Donald Allen i Warren Tallman. New York, 1973.
 6. Bernstein, Charles. Content’s Dream. Essays, 1975-1984. Los Angeles, 1986.
 7. Cage, John. Silence. Lectures and Writings. Middletown, 1961.
 8. Caws, Mary Ann. Manifesto. A Century of Isms. Lincoln, 2001.
 9. Coleridge, Samuel Taylor. Biographia Literaria: Or, Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions. Zredagowane przez J. Engell i W. Jackson Bate. Princeton, 1983.
 10. Coolidge, Clark. Smithsonian Depositions and Subject to a Film. New York, 1980.
 11. Coolidge, Clark. The Maintains. San Francisco, 1974. http://books.google.com/books?id=b-FQAQAAIAAJ.
 12. Creeley, Robert. A Quick Graph; Collected Notes and Essays. Zredagowane przez Donald Allen. San Francisco, 1970.
 13. Davies, Alan. Signage. New York, 1987.
 14. Heizer, Michael. Double Negative. New York, 1991.
 15. Hejinian, Lyn. A Border Comedy. New York, 2001.
 16. Hejinian, Lyn. The Language of Inquiry. Berkeley, 2000.
 17. Howe, Susan. My Emily Dickinson. New York, 1985.
 18. Jackson, Laura. The Poems of Laura Riding: A Newly Revised Edition of the 1938/1980 Collection. Zredagowane przez Elizabeth Friedmann, Alan J Clark, i Robert Nye. New York, 1992. https://archive.org/details/poemsoflauraridi00jack.
 19. Jackson, Laura (Riding), Elizabeth Friedmann, Alan J Clark, i Robert Nye. Jackson, Laura (Riding), Elizabeth Friedmann, Alan J Clark, i Robert Nye. First Awakenings: The Early Poems. Manchester: Carcanet, 1992. https://archive.org/details/firstawakeningse0000jack.
 20. Kosuth, Joseph. Art after Philosophy and after: Collected Writings, 1996-1990. Cambridge, 1991.
 21. Krauss, R. E. „Sculpture in the Expanded Field”. W The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, przez Hal Foster. New York, 1979.
 22. Lippard, Lucy R. Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. Berkeley, 1997.
 23. Lyon, Janet. Manifestoes. Provocations of the Modern. Ithaca, 1999. https://doi.org/10.7591/9781501728358.
 24. Mac Low, Jackson. Stanzas for Iris Lezak. Barton, 1971.
 25. Matejka, Ladislav, i Krystyna Pomorska. Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views. Ann Arbor: University of Michigan, 1978.
 26. McCaffery, Steve. North of Intention. Critical Writings, 1973-1986. New York, 1986.
 27. Memmot, Talan. „Talan Memmott”. Udostępniono 23 maj 2020. http://memmott.org/talan/works.html.
 28. Memmott, Talan. Lexia to Perplexia, b.d. http://uiowa.edu/~iareview/tirweb/hypermedia/talan_memmott/index.html.
 29. Messerli, Douglas. „Language” Poetries. New York, 1987.
 30. Meyer, Ursula. Conceptual Art. New York, 1972.
 31. Morris, Robert. Continuous Project Altered Daily. Cambridge: Multiples, 1993.
 32. Olson, Charles. Collected Prose. Zredagowane przez Donald M Allen. Berkeley, 1997.
 33. Perelman, Bob. The Marginalization of Poetry. Language Writing and Literary History. Princeton: Princeton University Press, 1996. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/33900140.html.
 34. Riding, Laura Riding. The Poems of Laura Riding. New York: Persea Books, 2001.
 35. Scalapino, Leslie. How Phenomena Appear to Unfold. Elmwood, 1990.
 36. Silliman, Ron. The New Sentence. New York: Roof Books, 1987.
 37. Smithson, Robert. The Writings of Robert Smithson. Berkeley, 1996.
 38. Smithson, Robert, Robert Smithson, i Jack D Flam. Robert Smithson, the Collected Writings, 1996.
 39. Tymianow, J. „On Literary Evolution”. W Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views, zredagowane przez Ladislav Matejka, Krystyna Pomorska, i Ann Arbor. Ann Arbor, 1978.
 40. Warhol, Andy. A. A Novel. New York: Vintage Books, 1968.
 41. Watten, Barrett. Progress. New York, 1985.
 42. Watten, Barrett. Total Syntax. Carbondale, 1984.
 43. Watten, Barrett James. „Modernist Posthistoire. Laura Riding as Finality”. W Horizon Shift: Progress and Negativity in American Modernism, przez Barrett Watten, 2006.
 44. Watten, Barrett James. „Zone. The Poetics of Space in Post-Urban Detroit”. W The Constructivist Moment. From Material Text to Cultural Poetics., przez Barrett Watten. Middletown: Wesleyan University Press, 2003. https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=776707.
 45. Wordsworth, William, i Samuel Taylor Coleridge. Lyrical Ballads. Zredagowane przez D. Roper. Playmouth, 1975. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/74118037.html