Poetyka w poszerzonym polu: tekstualnym, wizualnym, digitalnym…
PDF

Słowa kluczowe

Literatura na Facebooku
media społedznościowe
Facecje
litertura a nowe media

Jak cytować

Watten, B. (2016). Poetyka w poszerzonym polu: tekstualnym, wizualnym, digitalnym…. Forum Poetyki, (4-5), 46–69. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26716

Abstrakt

Publikujemy artykuł Barretta Wattena, w którym opisał zasady rozszerzania pól poetyki o nowe wymiary w dziełach e-literatury. Pisanie w poszerzonych polach rodzi się jako nieunikniony efekt napięć pomiędzy ustalonymi pozycjami formy, gatunku, dyscypliny i wynikającego z nich kulturowego znaczenia. Artykuł ten pokazuje logiczną strukturę wspólną dla kilku dziedzin – poetyki, sztuki konceptualnej i nowych mediów – rozumianych w tym kontekście jako różne gatunki bardziej inkluzywnego rodzaju poetyki, która obejmuje literacką, wizualną oraz cyfrową estetykę.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26716
PDF

Bibliografia

Alberro, Alexander, i Blake Stimson. Conceptual Art: A Critical Anthology. Cambridge, 1999.

Andrews, Bruce. I Don’t Have Any Paper so Shut up (or, Social Romanticism). Los Angeles, 1992.

Andrews, Bruce. Paradise and Method. Poetics and Praxis. EvanstoN: Northwestern University Press, 1996.

Baraka, A. „Hounting Is Not Those Head on the Wall”. W The Poetics of the New American Poetry, przez Donald Allen. New York, 1973.

Baraka, A. „State/Meant”,. W The Poetics of the New American Poetry, zredagowane przez Donald Allen i Warren Tallman. New York, 1973.

Bernstein, Charles. Content’s Dream. Essays, 1975-1984. Los Angeles, 1986.

Cage, John. Silence. Lectures and Writings. Middletown, 1961.

Caws, Mary Ann. Manifesto. A Century of Isms. Lincoln, 2001.

Coleridge, Samuel Taylor. Biographia Literaria: Or, Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions. Zredagowane przez J. Engell i W. Jackson Bate. Princeton, 1983.

Coolidge, Clark. Smithsonian Depositions and Subject to a Film. New York, 1980.

Coolidge, Clark. The Maintains. San Francisco, 1974. http://books.google.com/books?id=b-FQAQAAIAAJ.

Creeley, Robert. A Quick Graph; Collected Notes and Essays. Zredagowane przez Donald Allen. San Francisco, 1970.

Davies, Alan. Signage. New York, 1987.

Heizer, Michael. Double Negative. New York, 1991.

Hejinian, Lyn. A Border Comedy. New York, 2001.

Hejinian, Lyn. The Language of Inquiry. Berkeley, 2000.

Howe, Susan. My Emily Dickinson. New York, 1985.

Jackson, Laura. The Poems of Laura Riding: A Newly Revised Edition of the 1938/1980 Collection. Zredagowane przez Elizabeth Friedmann, Alan J Clark, i Robert Nye. New York, 1992. https://archive.org/details/poemsoflauraridi00jack.

Jackson, Laura (Riding), Elizabeth Friedmann, Alan J Clark, i Robert Nye. Jackson, Laura (Riding), Elizabeth Friedmann, Alan J Clark, i Robert Nye. First Awakenings: The Early Poems. Manchester: Carcanet, 1992. https://archive.org/details/firstawakeningse0000jack.

Kosuth, Joseph. Art after Philosophy and after: Collected Writings, 1996-1990. Cambridge, 1991.

Krauss, R. E. „Sculpture in the Expanded Field”. W The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, przez Hal Foster. New York, 1979.

Lippard, Lucy R. Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. Berkeley, 1997.

Lyon, Janet. Manifestoes. Provocations of the Modern. Ithaca, 1999. https://doi.org/10.7591/9781501728358.

Mac Low, Jackson. Stanzas for Iris Lezak. Barton, 1971.

Matejka, Ladislav, i Krystyna Pomorska. Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views. Ann Arbor: University of Michigan, 1978.

McCaffery, Steve. North of Intention. Critical Writings, 1973-1986. New York, 1986.

Memmot, Talan. „Talan Memmott”. Udostępniono 23 maj 2020. http://memmott.org/talan/works.html.

Memmott, Talan. Lexia to Perplexia, b.d. http://uiowa.edu/~iareview/tirweb/hypermedia/talan_memmott/index.html.

Messerli, Douglas. „Language” Poetries. New York, 1987.

Meyer, Ursula. Conceptual Art. New York, 1972.

Morris, Robert. Continuous Project Altered Daily. Cambridge: Multiples, 1993.

Olson, Charles. Collected Prose. Zredagowane przez Donald M Allen. Berkeley, 1997.

Perelman, Bob. The Marginalization of Poetry. Language Writing and Literary History. Princeton: Princeton University Press, 1996. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/33900140.html.

Riding, Laura Riding. The Poems of Laura Riding. New York: Persea Books, 2001.

Scalapino, Leslie. How Phenomena Appear to Unfold. Elmwood, 1990.

Silliman, Ron. The New Sentence. New York: Roof Books, 1987.

Smithson, Robert. The Writings of Robert Smithson. Berkeley, 1996.

Smithson, Robert, Robert Smithson, i Jack D Flam. Robert Smithson, the Collected Writings, 1996.

Tymianow, J. „On Literary Evolution”. W Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views, zredagowane przez Ladislav Matejka, Krystyna Pomorska, i Ann Arbor. Ann Arbor, 1978.

Warhol, Andy. A. A Novel. New York: Vintage Books, 1968.

Watten, Barrett. Progress. New York, 1985.

Watten, Barrett. Total Syntax. Carbondale, 1984.

Watten, Barrett James. „Modernist Posthistoire. Laura Riding as Finality”. W Horizon Shift: Progress and Negativity in American Modernism, przez Barrett Watten, 2006.

Watten, Barrett James. „Zone. The Poetics of Space in Post-Urban Detroit”. W The Constructivist Moment. From Material Text to Cultural Poetics., przez Barrett Watten. Middletown: Wesleyan University Press, 2003. https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=776707.

Wordsworth, William, i Samuel Taylor Coleridge. Lyrical Ballads. Zredagowane przez D. Roper. Playmouth, 1975. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/74118037.html