Dycio Generator. O wariacyjności (w) poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

Main Article Content

Maja Staśko

Abstrakt

Artykuł, wychodząc od interpretacji wiersza CCCLXXI z Piosenki o zależnościach i uzależnieniach, przedstawia nowomedialną, wariacyjną strukturę poezji Tkaczyszyna-Dyckiego, w której każde słowo zamienić można z dowolnym innym słowem w obrębie językowego algorytmu. Równoznakowość (kod znakowy właściwy każdej formie) w ramach poezji Dyckiego konstytuuje hiperrzeczywistą przestrzeń toż-samego (odpowiadającego nowomedialnej reprezentacji numerycznej) jako zawsze Innego (jednorazowego, w konkretnym interfejsie i w konkretnych hipertekstowych przebiegach). Tak zarysowana wirtualna przestrzeń działa jako autoteliczna powierzchnia bez mocnych graNIC i różNIC, a zatem bez ontologicznych wykluczeń – utopia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Staśko, M. (2016). Dycio Generator. O wariacyjności (w) poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Forum Poetyki, (4-5), 92-103. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26719
Dział
Praktyki
Biogram autora

Maja Staśko

Doktorantka interdyscyplinarnych studiów w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Pracę magisterską poświęciła językowi poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Interesuje się polską poezją współczesną, awangardami literackimi, teoriami mediów – z naciskiem na nowe media, filozofią. Wybrane publikacje: Lingwistyczny gwizd. „Chwytliwość języka” Bohdana Zadury, w: W wierszu i między wierszami. Szkice o poezji Bohdana Zadury, red. P. Śliwiński, Poznań 2013; Żywiąca semiotyka, „Czas Kultury” 2014, nr 5 (182); Uśmiechnij się! Usta-usta na martwym języku, czyli o(d)żywianie Wojaczka, w: Szkice do Wojaczka, red. P. Śliwiński, Kraków 2015; Rewolucja albo psikus: Radosław Jurczak grzmi, w: Rówieśnicy III RP. 89’+ w poezji polskiej, red. T. Dalasiński, R. Różewicz, Toruń 2015.|A PhD. candidate in the interdisciplinary program at the Institute of Polish Philology at Mickiewicz University. She wrote her MA thesis on the language features of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki’s poetry. Staśko is interested in contemporary Polish poetry, literary avant-gardes, theories of media, particularly new media, and philosophy. Her publications include: “Lingwistyczny gwizd. ‘Chwytliwość języka’ Bohdana Zadury” (The Linguistic Whistle. Bohdan Zadura’s “Quickness of Language”), in: W wierszu i między wierszami. Szkice o poezji Bohdana Zadury (In a Poem and Between Poems. Essays on the Poetry of Bohdan Zadura), ed. Piotr Śliwiński, Poznań 2013; “Żywiąca semiotyka” (Living Semiotics), Czas Kultury 2014, no. 5 (182); “Uśmiechnij się! Usta-usta na martwym języku, czyli o(d)żywianie Wojaczka” (Smile! Mouth-to-mouth on Dead Language, or Reviving Wojaczek) in: Szkice do Wojaczka (Essays for Wojaczek), ed. Piotr Śliwiński, Kraków 2015; “Rewolucja albo psikus: Radosław Jurczak grzmi” (Revolution or Treat: Radosław Jurczak Thunders), in: Rówieśnicy III RP. 89’+ w poezji polskiej (Contemporaries of the III Polish Republic. ’89 and Polish Poetry), ed. Tomasz Dalasiński, Rafał Różewicz, Toruń 2015.|

Referencje

 1. Banasiak, Bogdan. Filozofia „końca filozofii”: dekonstrukcja Jacquesa Derridy. Warszawa, 1997.
 2. Barthes, Roland. Roland Barthes. Przetłumaczone przez T. Swoboda, 2015.
 3. Barthes, Roland. „S/Z”. W Teorie literatury XX wieku: antologia, zredagowane przez Anna Burzyńska, przetłumaczone przez Michał Paweł Markowski. Kraków, 2006.
 4. Baudrillard, Jean. „Precesja symulakrów”. W Postmodernizm: antologia przekładów, zredagowane przez Ryszard Nycz, przetłumaczone przez T. Komendant. Kraków: Baran i Suszczyński, 1998.
 5. Bieńczycka, Ewa. „Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki «Piosenka o zależnościach i uzależnieniach» Nominowani NIKE 2009 | na druk jeszcze za wcześnie…”. na druk jeszcze za wcześnie… (blog). Udostępniono 3 czerwiec 2020. https://bienczycka.com/blog/?p=1506&cpage=1.
 6. Czyżewski, Tytus. „Tytus Czyżewski o «Zielonym oku» i o swoim malarstwie (autokrytyka – autoreklama)”. W Wiersze i utwory teatralne, zredagowane przez Janusz Kryszak i Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. Gdańsk, 2009.
 7. Grądziel-Wójcik, Joanna. Drugie oko Tadeusza Peipera: projekt poezji nowoczesnej. Poznań, 2010.
 8. Techsty – Literatura i Nowe Media. „Leksja”. Udostępniono 3 czerwiec 2020. http://techsty.art.pl/warsztaty/lexia.htm.
 9. Lévy, Pierre. „Drugi potop”. W Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku: antologia, zredagowane przez Maryla Hopfinger, przetłumaczone przez J. Budzyk. Warszawa, 2005.
 10. Manovich, Lev. „Interfejs”. W Język nowych mediów. Warszawa, 2006.
 11. Manovich, Lev. „Podstawowe pojęcia nowych mediów”. W Język nowych mediów, przetłumaczone przez Piotr Cypryański. Warszawa, 2006.
 12. Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława, i Jerzy Bartmiński. Tekstologia. Warszawa, 2009.
 13. Pawlicka, Urszula. (Polska) poezja cybernetyczna: konteksty i charakterystyka. Kraków, 2012.
 14. Peiper, Tadeusz. „Metafora teraźniejszości”. W Tędy. Nowe usta. Kraków, 1972.
 15. Peiper, Tadeusz, i Tadeusz Peiper. „Komizm, dowcip, metafora”. Kraków, 1972.
 16. Piotrowski, I. „Alef. Ulica Chłodna jako pustka i złudzenie”. Dwutygodnik, nr 124 (2014). http://www.dwutygodnik.com/artykul/4973-alef-ulica-chlodna-jako-pustka-i-zludzenie.html.
 17. Shuty, Sławomir. Dziewięćdziesiąte. Kraków, 2013.
 18. Sobolewski, Tadeusz. Człowiek Miron. Kraków: Wydawn. Znak, 2012.
 19. Sosnowski, Andrzej. „Liryzm Dyckiego”. W Najryzykowniej. Wrocław, 2007.
 20. Śliwiński, Piotr, i Krzysztof Hoffmann, red. „Rekorekcje”. W Pokarmy: szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Poznań, 2012.
 21. Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. , Piosenka o zależnościach i uzależnieniach [zapis rozmowy z Eugeniuszem Tkaczyszynem-Dyckim przed Galą Literackiej Nagrody Nike 2009, towarzyszący premierze książki „Oddam wiersze w dobre ręce (1988–2010)”], b.d. <http://portliteracki.pl/przystan/teksty/piosenka-o-zaleznosciach-i-uzaleznieniach-2/.
 22. Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. „I. Dosłownie wszędzie spadają na nas pociski śmierci”. Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura, nr 1(3) (2014).
 23. Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. Oddam wiersze w dobre ręce: (1988-2010). Wrocław: Biuro Literackie, 2010.
 24. Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. Zaplecze. Legnica, 2002.
 25. Tokarczuk, Olga, Jaromír 99, i Wydawnictwo Literackie. Prowadź swój pług przez kości umarłych. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2020.
 26. Wiesing, Lambert, i Krystyna Krzemieniowa. „Wirtualna rzeczywistość i upodobnienie obrazu do wyobraźni”. W Sztuczna obecność: studia z filozofii obrazu. Warszawa, 2012