Co zrobić z poetyką? – perspektywa studencka
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Xanadu
Poetyka
hipertekst
poetyka cybernetyczna
e-literatura

Jak cytować

Tuńska, W. (2016). Co zrobić z poetyką? – perspektywa studencka. Forum Poetyki, (4-5), 104–113. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26720

Abstrakt

Artykuł ma na celu rozważenie, czy zmiany, które dokonały się w obrębie literatury (zwrot w stronę literatury cybernetycznej), mają bezpośredni wpływ zarówno na krytykę literacką, jak i poetykę rozumianą jako dziedzina naukowa oraz przedmiot wykładany na uniwersytecie. Na podstawie różnych przykładów autorka zastanawia się, czy student filologii polskiej zostaje wyposażony w narzędzia do badania tzw. techstów, a także czy koniecznie jest powstawanie jakichkolwiek nowych narzędzi. Przyjęta tu perspektywa studencka ma pozwolić na oddolną analizę problemu wpływu nowych mediów na kulturę oraz kwestii odbioru dzieł w dobie (post)digitalnej.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26720
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Głowiński, Michał, Aleksandra Okopień-Sławińska, i Janusz Sławiński. Zarys teorii literatury. IV. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.

„Gry i opowiadania - różnice”. Udostępniono 15 maj 2020. http://techsty.art.pl/gry/opowiadanie_roznice.html.

McLuhan, Marshall. Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa, 2004.

Pisarski, M. „Hipertekst, książka i druk”. Udostępniono 15 maj 2020. http://techsty.art.pl/hipertekst/ksiazka.htm.

Pisarski, Mariusz. „Hipertekst - definicje”. Udostępniono 15 maj 2020. http://techsty.art.pl/hipertekst/definicje.htm.

Pisarski, Mariusz. „Historia hipertekstu”. Udostępniono 15 maj 2020. http://techsty.art.pl/hipertekst/historia.htm.

Pisarski, Mariusz. „Klasyka powieści hipertekstowej”. Techsty. Udostępniono 15 maj 2020. http://techsty.art.pl/hipertekst/hiperfikcja/klasyka.htm.

Pisarski, Mariusz. „Powieść hipertekstowa”. Udostępniono 15 maj 2020. http://techsty.ehost.pl/techsty/hipertekst/hiperfikcja.htm.

Pisarski, Mariusz. Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy. Kraków: Korporacja Ha!art, 2013.

Pisarski, Mariusz. „Zwał cyberżula | ćpanie internetu, czyli poezja cybernetyczna na zakręcie”, 27 maj 2015. http://techsty.ehost.pl/techsty/?p=1808.

Szczerek, Ziemowit. Siódemka. Kraków, 2014.

Wysołuch, Seweryna. „Literackość i medialność pierwszej polskiej powieści internetowej( «Blok» Sławomira Shutego)”. Techsty, 2004. http://techsty.art.pl/m9/s_wyslouch_blok.html