Fanfikcja
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

fanfikcja
Fani
cyberkultura
twórczość amatorska

Jak cytować

Umerle, T. (2016). Fanfikcja. Forum Poetyki, (4-5), 114–123. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26721

Abstrakt

Hasło prezentuje literacką twórczość fanowską w kontekście poetyki, literackiej twórczości amatorskiej oraz wybranych zagadnień kulturoznawczych i mediologicznych.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26721
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Busse, Kristina, i L. Stein. „Limit Play, Fan Authorship between Source Text, Intertext, and Context”. Popular Communication: The International Journal of Media and Culture, nr 4 (2009).

Czaplińska, A. , Piotr Siuda, Wojciech Muszyński, i Marek Sokołowski. „Fandomy jako element ruchu społecznego «wolnej kultury», czyli prawo autorskie a produktywność fanów”. W Homo Creator czy Homo Ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy. Toruń, 2008.

Davis, Oliver, red. Rancière Now. Current Perspectives on Jacques Rancière. Cambridge, 2013.

Dawidowicz-Chymkowska, O. „Fan fiction. O życiu literackim w internecie”. W Tekst (w) sieci. 2. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja. Warszawa, 2009.

Dawidowicz-Chymkowska, Olga. „«Wynaturzone» Forum Fanów Małgorzaty Musierowicz jako interakcyjna maszyna interpretacyjna: studium przypadku”. Teksty Drugie. 2012, nr 6 (2012): 287–99.

Debray, Régis. Wprowadzenie do mediologii. Przetłumaczone przez Alina Kapciak. Warszawa, 2010.

Derecho, A. „Archontic Literature. A Definition, a History and Several Theories of Fan Fiction”. W Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet. New Essays. Jefferson, 2006.

Fiske, John. „Kulturowa ekonomia fandomu”. Kultura Popularna., nr 3 (2008): 17–32.

Fiske, John. Reading the Popular,. London; New York, 2005. https://learning.oreilly.com/library/view/-/9781136869266/?ar.

Flusser, Vilém. Ku filozofii fotografii. Przetłumaczone przez J. Maniecki. Katowice, 2004.

Gąsowska, Lidia. Fan fiction. Nowe formy opowieści. Kraków, 2015.

Gąsowska, Lidia. „Od Borgesa do Manovicha. O kilku znanych metaforach”. W Fan fiction. Nowe formy opowieści. Kraków, 2015.

Gąsowska, Lidia. „Praktyka pisania «fan fiction»: tutorial fanfikowca”. Zagadnienia Rodzajów Literackich., nr 2 (2013): 165–84.

Gumkowska, Anna, red. Tekst (w) sieci. 2, 2,. Warszawa: Wydawn. Akademickie Profesjonalne, 2009.

Hellekson, Karen, i Kristina Busse. Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet: New Essays, 2006.

Hills, Matt. Fan Cultures. London; New York, 2002.

Jankowiak, Daria. „Fanfikacja jako przykład instrumentalizacji literatury”. Litteraria Copernicana, nr 2 (2013): 104–17.

Jankowiak, Daria. „Pogoń za opowieścią - analiza motywacji czytelnictwa amatorskiej twórczości fanfikcyjnej”. Studia Medioznawcze. 2013, nr 1 (2013): 131–42.

Jankowiak, Daria, J. Kowalczyk, i J. Płoszaj. „Fan fiction – wolność czy samowola? Między własnością intelektualną, twórcą a miłośnikami”. W Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem. Wrocław, 2014.

Jankowiak, Daria, i Stanisław Krawczyk. „Granice kreatywności. Dyskurs dotyczący postaci typu «mary sue» w amatorskiej twórczości literackiej a reguły funkcjonowania społeczności fanowskich”. Kultura i Edukacja, nr 2 (2003).

Jankowicz, Grzegorz. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu: raport z badań. Kraków: Wydawn. i Księgarnia Korporacja Ha!art, 2014.

Jenkins, Henry. Textual Poachers. Television Fans & Participatory Culture. New York - London, 2005. https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1097854.

Kaplan, D. „Construction of Fan Fiction Character Through Narrative”. W Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet: New Essays, przez Karen Hellekson i Kristina Busse, 2006.

Kobus, Aldona. „Fanfiction a funkcjonowanie. Zarys perspektywy historycznej”. Kultura Popularna, nr 3 (2014): 121–30.

Krawczyk, Stanisław. „Badacz z fanem w jednym domu. O potrzebie kontaktów z fandomem w badaniach nad narracyjnymi grami fabularnymi”. Homo Ludens 1, nr 2 (2010).

Krawczyk, Stanisław. Prosumpcja polskich miłośników literatury fantastycznej. WN Katedra, 2014.

Kulesza-Gulczyńska, Barbara. Znaczenie internetu w rozwoju fan fiction, czyli twórczość fanowska i nowe media. Zredagowane przez J. Pokorna-Ignatowicz i J. Bierówka. Kraków, 2014.

Manovich, Lev. „Praktyka (medialnego) życia codziennego”. Przetłumaczone przez studenci II roku studiów uzupełniających kulturoznawstwa SWPS. Kultura Popularna., nr 4 (2008): 71–81.

Manovich, Lev. „THE PRACTICE OF EVERYDAY (MEDIA) LIFE”, b.d., 18.

Marecki, Piotr, red. Liternet: literatura i internet. Kraków, 2002.

Mazurkiewicz, Adam. „Nowe formy quasi-literackie w kulturze popularnej: rekonesans”. Literatura i Kultura Popularna XV (2009): 17–47.

Muszyński, Wojciech, i Marek Sokołowski. Homo creator czy homo ludens?: twórcy, internauci, podróżnicy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.

Perzyńska, Anna. „Literackie zabawy w środowiskach fanowskich: studium przypadku”. Teksty Drugie, nr 3 (2015): 259–76.

„Praktyka pisania fan fiction. Tutorial fanfikowca”, b.d.

Pugh, Sheenagh. „Across the Borderline. Fanfic and Profic”. W The Democratic Genre: Fan Fiction in a Literary Context. Bridgend: Seren, 2005.

Pugh, Sheenagh. The Democratic Genre. Fan fiction in a Literary Context,. Bridgend, 2005.

Rancière, Jacques. „The gaps of cinema”. Przetłumaczone przez W. van der Star. NECSUS. European Journal of Media Studies, nr 1 (2012): 4–13.

Siuda, Piotr. Kultury prosumpcji: O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów. Warszawa: ASPRA-JR, 2012.

Siuda, Piotr, Daria Jankowiak, i Stanisław Krawczyk. „Granice kreatywności: dyskurs dotyczący postaci typu Mary Sue w amatorskiej twórczości literackiej a reguły funkcjonowania społeczności fanowskich”. Kultura i Edukacja 2013 (2013): 128–47.

Sloterdijk, Peter. Kryształowy pałac: o filozoficzną teorię globalizacji. Przetłumaczone przez Borys Cymbrowski. Warszawa, 2011.

Sowa, J. „Habitus pisarzy i pisarek”. W Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań. Kraków, 2014.

Stetkiewicz, Lucyna. „niektórego literata jest taka zapłata..., czyli dochody z literatury; Styl życia z konieczności i z wyboru”. W Szkice z „ziemi niczyjej” czyli z socjologii literatury. Toruń, 2009.

Storey, John. „The Politics of the Popular”. W Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction, przez John Storey. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2009.

Włodarczyk, Agata Agnieszka, i Marta Tymińska. „«Fan fiction» a literacka rewolucja fanowska: próba charakterystyki zjawiska”. Panoptikum, 2012, 90–111