Fanfikcja

Main Article Content

Tomasz Umerle

Abstrakt

Hasło prezentuje literacką twórczość fanowską w kontekście poetyki, literackiej twórczości amatorskiej oraz wybranych zagadnień kulturoznawczych i mediologicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Umerle, T. (2016). Fanfikcja. Forum Poetyki, (4-5), 114-123. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26721
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Tomasz Umerle, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Tomasz Umerle (ur. 1987) – dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe: badania dokumentacyjne i bibliograficzne oraz informacja naukowa zaaplikowane do badań literackich i organizacji wiedzy o literaturze; humanistyczne badania na danych i ontologie semantyczne. Opublikował m.in. dwie monografie naukowe oraz artykuły w czasopismach: „Przestrzenie Teorii”, „Ruch Literacki”, „Wielogłos” czy „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”.|Tomasz Umerle, PhD, 1987, is an assistant professor in the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. His research interests include: documentation and bibliographical studies, as well as scientific information applied to literature studies and organization of knowledge of literature; and humanities studies conducted on data and semantic ontologies. He has published, among other things, two scientific monographs, as well as papers in such journals as “Przestrzenie Teorii”, “Ruch Literacki”, “Wielogłos” and “Archiwa - Kancelarie - Zbiory”.

Referencje

 1. Busse, Kristina, i L. Stein. „Limit Play, Fan Authorship between Source Text, Intertext, and Context”. Popular Communication: The International Journal of Media and Culture, nr 4 (2009).
 2. Czaplińska, A. , Piotr Siuda, Wojciech Muszyński, i Marek Sokołowski. „Fandomy jako element ruchu społecznego «wolnej kultury», czyli prawo autorskie a produktywność fanów”. W Homo Creator czy Homo Ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy. Toruń, 2008.
 3. Davis, Oliver, red. Rancière Now. Current Perspectives on Jacques Rancière. Cambridge, 2013.
 4. Dawidowicz-Chymkowska, O. „Fan fiction. O życiu literackim w internecie”. W Tekst (w) sieci. 2. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja. Warszawa, 2009.
 5. Dawidowicz-Chymkowska, Olga. „«Wynaturzone» Forum Fanów Małgorzaty Musierowicz jako interakcyjna maszyna interpretacyjna: studium przypadku”. Teksty Drugie. 2012, nr 6 (2012): 287–99.
 6. Debray, Régis. Wprowadzenie do mediologii. Przetłumaczone przez Alina Kapciak. Warszawa, 2010.
 7. Derecho, A. „Archontic Literature. A Definition, a History and Several Theories of Fan Fiction”. W Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet. New Essays. Jefferson, 2006.
 8. Fiske, John. „Kulturowa ekonomia fandomu”. Kultura Popularna., nr 3 (2008): 17–32.
 9. Fiske, John. Reading the Popular,. London; New York, 2005. https://learning.oreilly.com/library/view/-/9781136869266/?ar.
 10. Flusser, Vilém. Ku filozofii fotografii. Przetłumaczone przez J. Maniecki. Katowice, 2004.
 11. Gąsowska, Lidia. Fan fiction. Nowe formy opowieści. Kraków, 2015.
 12. Gąsowska, Lidia. „Od Borgesa do Manovicha. O kilku znanych metaforach”. W Fan fiction. Nowe formy opowieści. Kraków, 2015.
 13. Gąsowska, Lidia. „Praktyka pisania «fan fiction»: tutorial fanfikowca”. Zagadnienia Rodzajów Literackich., nr 2 (2013): 165–84.
 14. Gumkowska, Anna, red. Tekst (w) sieci. 2, 2,. Warszawa: Wydawn. Akademickie Profesjonalne, 2009.
 15. Hellekson, Karen, i Kristina Busse. Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet: New Essays, 2006.
 16. Hills, Matt. Fan Cultures. London; New York, 2002.
 17. Jankowiak, Daria. „Fanfikacja jako przykład instrumentalizacji literatury”. Litteraria Copernicana, nr 2 (2013): 104–17.
 18. Jankowiak, Daria. „Pogoń za opowieścią - analiza motywacji czytelnictwa amatorskiej twórczości fanfikcyjnej”. Studia Medioznawcze. 2013, nr 1 (2013): 131–42.
 19. Jankowiak, Daria, J. Kowalczyk, i J. Płoszaj. „Fan fiction – wolność czy samowola? Między własnością intelektualną, twórcą a miłośnikami”. W Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem. Wrocław, 2014.
 20. Jankowiak, Daria, i Stanisław Krawczyk. „Granice kreatywności. Dyskurs dotyczący postaci typu «mary sue» w amatorskiej twórczości literackiej a reguły funkcjonowania społeczności fanowskich”. Kultura i Edukacja, nr 2 (2003).
 21. Jankowicz, Grzegorz. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu: raport z badań. Kraków: Wydawn. i Księgarnia Korporacja Ha!art, 2014.
 22. Jenkins, Henry. Textual Poachers. Television Fans & Participatory Culture. New York - London, 2005. https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1097854.
 23. Kaplan, D. „Construction of Fan Fiction Character Through Narrative”. W Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet: New Essays, przez Karen Hellekson i Kristina Busse, 2006.
 24. Kobus, Aldona. „Fanfiction a funkcjonowanie. Zarys perspektywy historycznej”. Kultura Popularna, nr 3 (2014): 121–30.
 25. Krawczyk, Stanisław. „Badacz z fanem w jednym domu. O potrzebie kontaktów z fandomem w badaniach nad narracyjnymi grami fabularnymi”. Homo Ludens 1, nr 2 (2010).
 26. Krawczyk, Stanisław. Prosumpcja polskich miłośników literatury fantastycznej. WN Katedra, 2014.
 27. Kulesza-Gulczyńska, Barbara. Znaczenie internetu w rozwoju fan fiction, czyli twórczość fanowska i nowe media. Zredagowane przez J. Pokorna-Ignatowicz i J. Bierówka. Kraków, 2014.
 28. Manovich, Lev. „Praktyka (medialnego) życia codziennego”. Przetłumaczone przez studenci II roku studiów uzupełniających kulturoznawstwa SWPS. Kultura Popularna., nr 4 (2008): 71–81.
 29. Manovich, Lev. „THE PRACTICE OF EVERYDAY (MEDIA) LIFE”, b.d., 18.
 30. Marecki, Piotr, red. Liternet: literatura i internet. Kraków, 2002.
 31. Mazurkiewicz, Adam. „Nowe formy quasi-literackie w kulturze popularnej: rekonesans”. Literatura i Kultura Popularna XV (2009): 17–47.
 32. Muszyński, Wojciech, i Marek Sokołowski. Homo creator czy homo ludens?: twórcy, internauci, podróżnicy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 33. Perzyńska, Anna. „Literackie zabawy w środowiskach fanowskich: studium przypadku”. Teksty Drugie, nr 3 (2015): 259–76.
 34. „Praktyka pisania fan fiction. Tutorial fanfikowca”, b.d.
 35. Pugh, Sheenagh. „Across the Borderline. Fanfic and Profic”. W The Democratic Genre: Fan Fiction in a Literary Context. Bridgend: Seren, 2005.
 36. Pugh, Sheenagh. The Democratic Genre. Fan fiction in a Literary Context,. Bridgend, 2005.
 37. Rancière, Jacques. „The gaps of cinema”. Przetłumaczone przez W. van der Star. NECSUS. European Journal of Media Studies, nr 1 (2012): 4–13.
 38. Siuda, Piotr. Kultury prosumpcji: O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów. Warszawa: ASPRA-JR, 2012.
 39. Siuda, Piotr, Daria Jankowiak, i Stanisław Krawczyk. „Granice kreatywności: dyskurs dotyczący postaci typu Mary Sue w amatorskiej twórczości literackiej a reguły funkcjonowania społeczności fanowskich”. Kultura i Edukacja 2013 (2013): 128–47.
 40. Sloterdijk, Peter. Kryształowy pałac: o filozoficzną teorię globalizacji. Przetłumaczone przez Borys Cymbrowski. Warszawa, 2011.
 41. Sowa, J. „Habitus pisarzy i pisarek”. W Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań. Kraków, 2014.
 42. Stetkiewicz, Lucyna. „niektórego literata jest taka zapłata..., czyli dochody z literatury; Styl życia z konieczności i z wyboru”. W Szkice z „ziemi niczyjej” czyli z socjologii literatury. Toruń, 2009.
 43. Storey, John. „The Politics of the Popular”. W Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction, przez John Storey. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2009.
 44. Włodarczyk, Agata Agnieszka, i Marta Tymińska. „«Fan fiction» a literacka rewolucja fanowska: próba charakterystyki zjawiska”. Panoptikum, 2012, 90–111