The Internet Unconscious Sandy’ego Baldwina a teorie nieświadomości pisania elektronicznego

Main Article Content

Tomasz Mizerkiewicz

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem książki Sandy’ego Baldwina The Internet Unconscious. On the Subject of Electronic Literature. Autor zauważa liczne wątki dekonstrukcjonistyczne w refleksji Baldwina na temat podmiotu literatury elektronicznej, a zarazem wskazuje na brak skrupulatnego przedyskutowania wcześniej wypracowanych koncepcji nieświadomości podmiotu piszącego w sieci. Przykładem takiej koncepcji jest Przekleństwo fantazji Slavoja Žižka, za pomocą którego autor artykułu pokazuje kilka przeoczeń teoretycznych Baldwina i stawia tezę o pewnej anachroniczności pojęciowej książki The Internet Unconscious.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mizerkiewicz, T. (2016). The Internet Unconscious Sandy’ego Baldwina a teorie nieświadomości pisania elektronicznego. Forum Poetyki, (4-5), 138-143. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26724
Dział
Krytyki
Biogram autora

Tomasz Mizerkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, pracownik Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Wydał niedawno książki Po tamtej stronie tekstu. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (Poznań 2013), Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce (Kraków 2013), w których interpretował literaturę m.in. w kontekście prac Hansa Ulricha Gumbrechta. Redaktor naczelny „Forum Poetyki”.|An historian and theorist of literature and a literary critic, employed at the Faculty of Polish and Classical Philology of Adam Mickiewicz University in Poznań. He recently published the books Po tamtej stronie tekstu. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (Beyond the Text. Polish Literature and the Modern Culture of Presence, Poznań 2013) and Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce (Present Literature. Essays on Recent Prose and Criticism, Kraków 2013), in which he presents interpretations of literature that work with, among other contexts, the works of German-American critic Hans Ulrich Gumbrecht. Mizerkiewicz is Editor-in-Chief of the magazine “Forum Poetyki” (Forum of Poetics).|

Referencje

  1. Baldwin, Sandy. The Internet Unconscious: On the Subject of Electronic Literature. New York–London–New Delhi–Sydney, 2015.
  2. Žižek, Slavoj. Przekleństwo fantazji. Przetłumaczone przez Adam Chmielewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001