The Internet Unconscious Sandy’ego Baldwina a teorie nieświadomości pisania elektronicznego
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Slavoj Žižek
nieświadomość podmiotu w sieci
literatura elektroniczna
Sandy Baldwin

Jak cytować

Mizerkiewicz, T. (2016). The Internet Unconscious Sandy’ego Baldwina a teorie nieświadomości pisania elektronicznego. Forum Poetyki, (4-5), 138–143. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26724

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem książki Sandy’ego Baldwina The Internet Unconscious. On the Subject of Electronic Literature. Autor zauważa liczne wątki dekonstrukcjonistyczne w refleksji Baldwina na temat podmiotu literatury elektronicznej, a zarazem wskazuje na brak skrupulatnego przedyskutowania wcześniej wypracowanych koncepcji nieświadomości podmiotu piszącego w sieci. Przykładem takiej koncepcji jest Przekleństwo fantazji Slavoja Žižka, za pomocą którego autor artykułu pokazuje kilka przeoczeń teoretycznych Baldwina i stawia tezę o pewnej anachroniczności pojęciowej książki The Internet Unconscious.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26724
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Baldwin, Sandy. The Internet Unconscious: On the Subject of Electronic Literature. New York–London–New Delhi–Sydney, 2015.

Žižek, Slavoj. Przekleństwo fantazji. Przetłumaczone przez Adam Chmielewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001