Pionowy schemat doświadczeń. Relacje podróżnicze himalaistów (Jerzy Kukuczka, Adam Bielecki)

Main Article Content

Przemysław Kaliszuk

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki narracji podróżniczej w tekstach himalaistów. Autor rozważa kwestię nowoczesnej proweniencji dyskursu wspinaczy wysokogórskich na przykładzie dwóch książek: Jerzego Kukuczki i Adama Bieleckiego. Wskazuje na kluczowe cechy narracji himalaistów: doświadczenie przestrzeni i ruch pionowy jako wyzwanie stylistyczno-narracyjne, związek pamięci, autentyzmu i autobiografii, a także zagadnienie tekstowego utrwalania doświadczenia jako ekwiwalentu praktyki wspinaczki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaliszuk, P. (2018). Pionowy schemat doświadczeń. Relacje podróżnicze himalaistów (Jerzy Kukuczka, Adam Bielecki). Forum Poetyki, (11-12), 48-63. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26805
Dział
Teorie
Biogram autora

Przemysław Kaliszuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Przemysław Kaliszuk – ur. 1985, dr, pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się prozą nowoczesną II połowy XX wieku, literaturą eksperymentalną i prozą fantastyczną. Autor książki Wyczerpywanie i odnowa. „Nowa” polska proza lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wobec późnej nowoczesności.|Przemysław Kaliszuk, Dr. – born in 1985, works at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, interested in modern prose of the 2nd. half of the 20th century, experimental literature and fantasy prose; author of Wyczerpywanie i odnowa. „Nowa” polska proza lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wobec późnej nowoczesności (”Exhausting and Renewal. ‘New’ Polish Prose of the 70s and 80s vs. Late Modernity”).

Referencje

 1. Barratt, Paul. „Vertical worlds: technology, hybridity and the climbing body”. Social & Cultural Geography 12, nr 4 (2011): 397–412.
 2. Beck, Ulrich. Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Przetłumaczone przez Stanisław Cieśla. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar, 2002.
 3. Beck, Ulrich, Anthony Giddens, i Scott Lash. Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Przetłumaczone przez Jacek Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 4. Bereza, Henryk. Sposób myślenia. O prozie polskiej. Warszawa: Czytelnik, 1989.
 5. Berman, Marshall. „Wszystko, co stałe, rozpływa sie̜ w powietrzu”: rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przetłumaczone przez M Szuster. Kraków: TAiWPN Universitas, 2006.
 6. Bielecki, Adam, i Dominik Szczepański. Spod zamarzniętych powiek. Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2017.
 7. Bożek, A, i L Kamińska-Mazur. „Książka hybrydowa – kod QR sposobem na koegzystencję książki drukowanej z e-bookiem”. Biuletyn EBIB, nr 7 (2012).
 8. Cashmore, Ernest. Celebrity/Culture. New York: Routledge, 2006.
 9. Czapliński, Przemysław. Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976-1996. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.
 10. Donnely, P. „The Great Divide. Sport Climbing Vs. Adventure Climbing”. W To the Extreme: Alternative Sports, inside and Out, zredagowane przez Robert E Rinehart. Albany, Ny : State University of New York Press, 2003.
 11. Dornian, D. „Xtreem”. W To the Extreme: Alternative Sports, inside and Out, zredagowane przez Robert E Rinehart i Synthia Sydnor. Albany, Ny : State University of New York Press, 2003.
 12. Federman, R. „Czym są powieści eksperymentalne i dlaczego nikt ich nie czyta?” Przetłumaczone przez M Śpik-Dziamska. Literatura na Świecie, nr 9 (1984).
 13. Goetel, F. „Wycieczka – jak się o niej nie pisze”. W Czarny szczyt: proza taternicka lat 1904-1939, zredagowane przez Jacek Kolbuszewski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.
 14. Granowski, Damian. „Jakie są formacje skalne w górach i skałach?” drytooling (blog), 18 marzec 2017. https://drytooling.com.pl/serwis/art/artykuly/988-formacje-skalne-w-skalkach-gorach.
 15. Hugo-Bader, Jacek. Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak. Kraków: Znak, 2014.
 16. Jarzębski, Jerzy. Powieść jako autokreacja. Kraków; Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984.
 17. Kandziora, Jerzy. Zmęczeni fabulą: narracje osobiste w prozie po 1976 roku. Wrocław: Ossolineum, 1993.
 18. Karpowicz, Agnieszka. Proza życia: mowa, pismo, literatura (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 19. Wikipedia. „Kod QR”. Udostępniono 4 listopad 2017. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_QR.
 20. Kortko, Dariusz, i Marcin Pietraszewski. Kukuczka: opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście. Warszawa: Agora, 2016.
 21. Kozicka, Dorota. Wędrowcy światów prawdziwych: dwudziestowieczne relacje z podróży. Kraków: Universitas, 2003.
 22. Krzysztof Obremski. „«Zamarła turnia, siostry Skotnicówny i ekwiwalentyzowanie: „«Z Tatr»” Juliana Przybosia»”. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 102, nr 2 (2011): 129–42.
 23. Kukuczka, Jerzy. Mój pionowy świat. Zredagowane przez C Kukuczka. Katowice: Fundacja „Wielki Człowiek”, 2014.
 24. Lewis, N. „The Climbing Body, Nature and the Experience of Modernity”. Body and Science 6 (2000): 58–80.
 25. McDonald, Bernadette. Ucieczka na szczyt. Przetłumaczone przez R Pagacz i W Fusek. Warszawa: Agora, 2012.
 26. Pacukiewicz, Marek. Grań kultury: transgresje alpinizmu. Kraków: Universitas, 2012.
 27. Pacukiewicz, Marek. „Literatura alpinistyczna jako «sobąpisanie»”. Napis : tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej. 16 (2010): 495–511.
 28. Rinehart, Robert E, i Synthia Sydnor. „Proem”. W To the Extreme: Alternative Sports, inside and Out, zredagowane przez Robert E Rinehart i Synthia Sydnor. Albany, Ny : State University of New York Press, 2003.
 29. Robinson, Victoria. Everyday Masculinities and Extreme Sport: Male Identity and Rock Climbing. Oxford; New York: Berg, 2008.
 30. Rybicka, Elżbieta. „Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca: zwrot topograficzny w badaniach literackich”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., nr 4 (2008): 21–38.
 31. Rybicka, Elżbieta. „Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca”. W Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, zredagowane przez Ryszard Nycz i Teresa Walas. Kraków: Universitas, 2012.
 32. Skulmowska, Edyta. „«Pokolenie zdobywców»: o intelektualnej i artystycznej drodze Ferdynanda Goetla”. Świat Tekstów Rocznik Słupski. 11 (2013): 51–66.
 33. Soja, Edward W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London - New York: Verso, 1990.
 34. Sosnowski, Kazimierz. Przewodnik po Beskidzie Zachodnim: od Krynicy po Wisłę łącznie z Pieninami i terenami narciarskimi. Kraków: Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid” w Nowym Sączu, 1914.
 35. Szczepański, Dominik, i Piotr Tomza. Nanga Parbat: śnieg, kłamstwa i góra do wyzwolenia. Warszawa: Agora, 2016.
 36. Świe̜ch, Jerzy. „Wojny a projekt nowoczesności”. W Nowoczesność: szkice o literaturze polskiej XX wieku, przez Jerzy Świe̜ch. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 37. Turner, G. „Aproaching celebrity studies”. Celebrity Studies, nr 1 (2010).
 38. Urry, John. Spojrzenie turysty. Przetłumaczone przez Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 39. Watt, Ian. Myths of Modern Individualism: Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crusoe. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996.
 40. Żmidziński, Jakub. „Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych: (na podstawie dawnych bedekerów pienińskich) : narodziny pewnej religii”. Napis : tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej Literatura i rytuały 16 (2010): 477–93