Style podróży. Przyjdzie Mordor i nas zje Ziemowita Szczerka

Main Article Content

Cezary Rosiński

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest reportażowi Ziemowita Szczerka pt. Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian. Autor w interpretacji wykorzystuje pojęcia praktykowania postpamięci w ujęciu Marianne Hirsch, stylu literackiego Marielle Macé i „opowieści przestrzennych” Michela de Certeau. Tekst stara się prześledzić zmiany zachodzące w podróżniku i reportażyście ze względu na kontakt z konkretną przestrzenią geograficzną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rosiński, C. (2018). Style podróży. Przyjdzie Mordor i nas zje Ziemowita Szczerka. Forum Poetyki, (11-12), 86-97. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26807
Dział
Teorie
Biogram autora

Cezary Rosiński, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk/The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Cezary Rosiński – dokumentalista w Instytucie Badań Literackich PAN w Pracowni Bibliografii Bieżącej, doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książki Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej. Jako krytyk literacki współpracuje z „Nowymi Książkami” i „Odrą”. Do jego zainteresowań badawczych należy najnowsza proza polska oraz zagadnienie przestrzeni w literaturze.|Cezary Rosiński is a documentalist at the Institute of Literary Research at PAN in the Department of Current Bibliography. He is also a doctoral candidate in the Department of Polish and Classical Philology at the Adam Mickiewicz University in Poznan. He has published the book Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej(Saving Old Age. Literary Depictions of Old Age in Recent Polish Literature). As a literary critic, he has worked with the journals “Nowe Książki” and “Odra.” His research interests include contemporary Polish prose and theories of space in literature.

Referencje

 1. Certeau, Michel de. Wynaleźć codzienność: sztuki działania. Przetłumaczone przez Katarzyna Thiel-Jańczuk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
 2. Domańska, Ewa. Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki: antologia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.
 3. Hirsch, Marianne, i Leo Spitzer. Ghosts of Home: The Afterlife of Czernowitz in Jewish Memory. Berkeley, Calif.; London: University of California Press, 2011.
 4. Kalukin, Rafał. „Ukrainiec: Dziki kozak – wściekły banderowiec?” Udostępniono 29 grudzień 2017. http://www.newsweek.pl/polska/ukraincy-stereotyp-ukrainca-w-polskiej-kulturze-newsweek-pl,artykuly,282885,1.html.
 5. Macé, Marcelle, i Goldhammer. „A Literary Style: Looking Out on Life from a Balcony”. Udostępniono 27 grudzień 2017. https://villagillet.files. wordpress.com/2011/05/mace_marielle_en.pdf.
 6. Mizerkiewicz, Tomasz. Po tamtej stronie tekstów: literatura polska a nowoczesna kultura obecności. Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.
 7. Nacher, Anna. Telepłeć: gender w telewizji doby globalizacji. Kraków: Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
 8. Nycz, Ryszard. Postmodernizm: antologia przekładów. Kraków: Baran i Suszczyński, 1998.
 9. Read, Alan, red. Architecturally Speaking: Practices of Art, Architecture, and the Everyday. London; New York: Routledge, 2006.
 10. Saryusz-Wolska, Magdalena. Pamięć zbiorowa i kulturowa: współczesna perspektywa niemiecka. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2009.
 11. Szczerek, Ziemowit. Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli Tajna historia Słowian. Kraków: Korporacja Ha!art, 2017.
 12. Ubertowska A. „Praktykowanie postpamiȩci. Marianne Hirsch i fotograficzne widma z Czernowitz”. Teksty Drugie, nr 4 (2013): 269–86.
 13. Žižek, Slavoj. Kruchy absolut: czyli dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo. Przetłumaczone przez Maciej Kropiwnicki, Julian Kutyła, i Adam Ostolski. Warszawa: Wydawnictwo krytyki politycznej, 2009