Modernizm, imperium i „podróż do”
PDF

Słowa kluczowe

Imperium Brytyjskie
gender
Londyn
modernizm
podróżowanie
modernizmpodróżowanie
mapy

Jak cytować

Snaith, A. (2018). Modernizm, imperium i „podróż do”. Forum Poetyki, (11-12), 98–113. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26808

Abstrakt

Artykuł stanowi fragment wprowadzenia do monografii zatytułowanej Modernist Voyages: Colonial Women Writers in London 1890–1945 (CUP 2014). Została  w nim opracowana analityczna podbudowa lektury „londyńskiego” pisarstwa kolonialnych kobiet, odbywających w okresie modernizmu „podróż do”, podbudowa, która podkreśla wagę genderu w nowych badaniach nad modernizmem. Artykuł rozpoczyna się namysłem nad kontrastującymi sprawozdaniami z „przybycia” dwóch karaibskich pisarzy: Uny Marson i C.L.R. Jamesa, którzy dotarli do Londynu w 1932 roku. Następnie zostaje zdefiniowany obszar interesującego autorkę artykułu pisarstwa, obejmującego postaci takie jak Jean Rhys, Sarojini Naidu, Katherine Mansfield i Olive Schreiner, jak również sposoby uczestnictwa ich prac w narracjach obronnych dotyczących zarówno genderu, jak i imperium. Powieści, opowiadania i autobiografie autorstwa tej grupy podróżujących kobiet kształtowane są przez politykę feministyczną i antykolonialną. W artykule omówione zostały sposoby uczestnictwa oraz przełamywania przez autorki dominujących dyskursów handlu imperialnego, wyższości serca imperium i kultury wystawiania na pokaz. Pisarki te są figurami nowoczesności, a ich transgresyjna mobilność ujawnia się w ramach przeobrażającego się imperium oraz ewoluujących idei kobiecego związku z tożsamością narodową.

https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26808
PDF

Bibliografia

Alternative Modernities. Durham, N.C.; London: Duke University Press, 2001.

Ball. Imagining London: Postcolonial Fiction and the Transnational Metropolis. Toronto: University of Toronto Press, 2004.

Berman, Jesica. „Imagining World Literatures: Modernism and Comparative Literature”. W Disciplining Modernism, zredagowane przez Pamela L Caughie. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. https://link.springer.com/book/10.1057/9780230274297.

Burton, Antoinette, red. After the imperial turn: thinking with and through the nation. Durham, N.C.; London: Duke University Press, 2003.

Carr, Helen. „Jean Rhys: West Indian Intellectual”. W West Indian Intellectuals in Britan, zredagowane przez Bill Schwarz. Manchester: Manchester Univ. Press, 2003.

Dell’Amico, Carol. Colonialism and the Modernist Moment in the Early Novels of Jean Rhys. New York: Routledge, 2005.

Donnell, Alison. Twentieth-Century Caribbean Literature: Critical Moments in Anglophone Literary History. London: Routledge, 2006.

D.Pennybacker, Susan. From Scottsboro to Munich: Race and Political Culture in 1930s Britan. Princeton: Princeton University Press, 2009.

Duncan, Sara Jeannette. Cousin Cinderella. Zredagowane przez Misao Dean. Ottawa: Tecumseh Press, 1994.

Duncan, Sara Jeannette. Sara Jeannette Duncan: Selected Journalism. Zredagowane przez T.E. Tausky. Ottawa: Tecumseh Press, 1978.

Duncan, Sara Jeannette. The Imperialist. Zredagowane przez Misao Dean. Peterborough, Ont: Broadview Press, 2005.

Emery, Mary Lou. Modernism, the Visual, and Caribbean Literature. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007.

Friedman, Susan Stanford. „Planetarity: Musing Modernist Studies”. mod Modernism/modernity 17, nr 3 (2010): 471–99.

George, Rosemary Marangoly. The Politics of Home: Postcolonial Relocations and Twentieth-Century Fiction. Cambridge, England; New York, N.Y.: Cambridge University Press, 1996.

Gikandi, Simon. „Africa and the Epiphany of Modernism”. W Geomodernism: Race, Modernism, Modernity, zredagowane przez L. Doyle i L. Winkiel. Bloomington: Indiana University Press, 2005.

Gilroy, Paul. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993.

Glaser, Jennifer. Borrowed Voices: Writing and Racial Ventriloquism in the Jewish American Imagination. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2016.

Hoffenberg, Peter H. An Empire on Display: English, Indian, and Australian Exhibitions from the Crystal Palace to the Great War, 2001.

Huyssen, A. „Geographies of Modernism in a Globalising World”. W Geomodernism: Race, Modernism, Modernity, zredagowane przez L. Doyle i L. Winkiel. Bloomington: Indiana University Press, 2005.

James, C. L. R. Beyond a Boundary. London: Serpent’s Tail, 1994.

James, C. The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution. London: Penguin Books, 2001.

James, Cyril Lionel Robert. Letters from London: Seven Essays. Zredagowane przez Nicholas Laughlin. Oxford: Signal Books, 2003.

Lester, Alan. „Constructing Colonial Discourse: Britan, South Africa and the Empire in the Nineteenth Century”. W Postcolonial Geographies, zredagowane przez Alison Blunt i Cheryl MacEwan. New York: Continuum, 2002.

Mack, Louise. An Australian Girl in London. London: T. Fisher Unwin, 1902.

MacKenzie, John M. Propaganda and Empire: The Manipulation of British Opinion. Manchester, U.K.; Dover, N.H., U.S.A.: Manchester University Press, 1984. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/10208219.html.

Mansfield, Katherine. Journal of Katherine Mansfield. Zredagowane przez John Middleton Murry. London: Constable, 1954.

Marson, Una. „Nigger”. The Keys 1, nr 1 (1993).

Needham, Anuradha Dingwaney. Using the Master’s Tools: Resistance and the Literature of the African and South Asian Diasporas. New York: Macmillan, 2000.

Owen, Nicholas. The British Letf and India: Metropolitan Anti-Imperialism, 1885–1947. Oxford: Oxford Univ. Press, 2007.

Platt, Len. „Introduction”. W Modernism and Race, zredagowane przez Len Platt. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Poovey, Mary. Uneven Developments: The Ideological Work of Gender in Mid-Victorian England. University of Chicago Press, 1998.

Prichard, Katharine Susannah. Child of the Hurricane: An Autobiography, 1964.

Rainey, Lawrence S. Modernism an Anthology. Blackwell Publishing, 2005.

Rhys, Jean. Good Morning, Midnight. London: Penguin Books, 2000.

Rhys, Jean. Voyage in the Dark. London: Penguin, 2000.

Rosenberg, Leah Reade. Nationalism and the Formation of Caribbean Literature. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Schreiner, Olive. „The Boer”. W Thoughts on South Africa, zredagowane przez Olive Schreiner. New York: F.A. Stokes, 1923.

Seshagiri, Urmila. Race and the Modernist Imagination. Ithaca: Cornell University Press, 2010.

Woolf, Virginia. The Diary of Virginia Woolf. Zredagowane przez Anne Olivier Bell. T. 1. London Hogarth Pr., 1977.

Woollacott, Angela. „The Colonial Flaneuse: Australian Women Negotiating Turn-of-the-Century London”. Signs: Journal of Women in Culture and Society Signs: Journal of Women in Culture and Society 25, nr 3 (2000): 761–87.

Woollacott, Angela. To Try Her Fortune in London: Australian Women, Colonialism, and Modernity. Oxford: Oxford University Press, 2001