„Przestrzeń się na czas obraca…”* – nowe środki komunikacji a obecność kategorii nie-miejsca

Main Article Content

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest próba opisania, w jaki sposób w dziewiętnastowiecznych relacjach podróżopisarskich został odzwierciedlony problem szybkiego rozwoju środków transportu i nowych możliwości, które zrodziły się przed podróżopisarzami. Wyróżnione zostały trzy charakterystyczne sposoby opisu: dostrzeganie zaniku przestrzeni, zastępowanie przestrzeni czasem bądź kalejdoskopowe opisywanie wrażeń z podróży. W pracy dostrzeżone zostało również to, że mówiąc o doświadczeniach romantycznych podróżopisarzy, można posługiwać się stworzoną przez Marca Augégo kategorią „nie-miejsca”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dworak, A. M. (2018). „Przestrzeń się na czas obraca…”* – nowe środki komunikacji a obecność kategorii nie-miejsca. Forum Poetyki, (11-12), 114-127. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26809
Dział
Praktyki
Biogram autora

Anna Marta Dworak

Anna Marta Dworak – ur. 1988, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, autorka książki Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828–1835 (Lublin 2014) oraz artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i publikacjach monograficznych. Zainteresowania naukowe: literatura romantyzmu (z szczególnym uwzględnieniem tzw. romantyzmu krajowego), romantyzm polski w perspektywie europejskiej, komparatystyka literacka.|Anna Marta Dworak (b. 1988) received her PhD in Literary Studies and is the author of Images of the Russian in Journals from 1828 – 1835 (Lublin 2014) as well as several articles published in academic journals and monographs. Her research interests include: romantic literature (with a special focus on domestic romanticism, or writers who worked within Poland), Polish Romanticism in the European context, and comparative literature.

Referencje

 1. Augé, Marc. Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Zredagowane przez Wojciech J Burszta. Przetłumaczone przez Roman Chymkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 2. Budzyński, Włodzimierz. Niemcy. Poznań: nakładem autora, 1850.
 3. Drabik, Lidia, i Aleksandra Kubiak-Sokół. Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 4. Fisz, Z. L. Listy z podróży. T. 3. Wilno: Józef Zawadzki, 1859.
 5. Gieba, Kamila. „Gieba, Kilka słów wstępu o torowisku humanistyki”. W Kolej na kolej: pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej, zredagowane przez Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, i Mirosława Szott. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015.
 6. Groza, Aleksander Karol. Mozaika kontraktowa: pamiętnik z roku 1851. Wilno: nakł. i druk. Józef Zawadzki, 1857.
 7. Kraszewski, Józef Ignacy. Kartki z podróży, 1858-1864. Zredagowane przez Paweł Hertz. T. 1. Warszawa: PIW, 1977.
 8. Kraszewski, Józef Ignacy. Kartki z podróży, 1858-1864. Zredagowane przez Paweł Hertz. T. 2. Warszawa: PIW, 1977.
 9. Kremer, Józef. Podróż do Włoch, t. 1: Droga z Krakowa do Triestu; Opisanie Wenecji. Wilno: Józef Zawadzki, 1859.
 10. „Kronika literacka”. Biblioteka Warszawska 1 (1846).
 11. Morawski, F. „Droga żelazna”. W Pisma, T. 1. Wrocław: nakładem autora, 1841.
 12. Nowosielski, T. S. Humoreski. Warszawa: Maksymilian Chmielewski, 1841.
 13. Pietrusiński, Ludwik. Podróże, przejażdżki i przechadzki po Europie. T. 1. Warszawa: G. Sennewald, 1843.
 14. Pietrusiński, Ludwik. Podróże, przejażdżki i przechadzki po Europie. T. 2. Warszawa: G. Sennewald, 1843.
 15. Potocki, L. „Mania jechania za granicę. – Białoruś; Płock; Hory-Horki. – Powrót do Warszawy”. W Do ziemi naszej: podróże romantyków, zredagowane przez Janina Kamionka-Straszakowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
 16. Rautenstrauchowa, Łucja. Ostatnia podróż do Francji: ostatnie jej wrażenia. Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1841.
 17. Schlögel, Karl. W przestrzeni czas czytamy: o historii cywilizacji i geopolityce. Zredagowane przez H. Orłowski. Przetłumaczone przez I. Drozdzowska i L. Musiał. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009.
 18. Smaczniński, W. „Kolej żelazna. Oda”. W Zbiór poetów polskich XIX w. księga druga księga druga, zredagowane przez Paweł Hertz. Warszawa: PIW, 1961.
 19. Syrokomla, Władysław. Podróż swojaka po swojszczyźnie. Warszawa: Warszawska Spółka Nakładowa, 1914.
 20. Tomasik, Wojciech. Ikona nowoczesności: kolej w literaturze polskiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
 21. Tomasik, Wojciech. Inna droga: romantycy a kolej. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2012.
 22. Tomasik, Wojciech. Pociąg do nowoczesności: szkice kolejowe. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN, 2014.
 23. Tripplin, T. „Podróż do Szkocji i Anglii”. Biblioteka Warszawska 2 (1852).
 24. Tripplin, T. Podróż po Skandynawii odbyta w roku 1855: dwa tomy w jednym. T. 1. Wilno: Ruben Rafałowicz, 1861.
 25. Tripplin, T. Wspomnienia z podróży: Francja i Włochy północne. T. 11. Warszawa: Gazeta Codzienna, 1852.
 26. Włodarczyk, A. „Samotność w tłumie. Analiza przestrzeni dworca w świetle koncepcji nie-miejsc”. W Kolej na kolej: pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej, zredagowane przez Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, i Mirosława Szott. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015.
 27. „Wspomnienia z Hiszpanii z r. 1848. Wyjątek podróży Tomasza Bartmińskiego”. Biblioteka Wraszawska 2 (1852)