W lekturze, w podróży, w rozmowie

Main Article Content

Abstrakt

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech w początkowych rozdziałach książki Podróże z Conradem podjęła najważniejsze tematy conradystyczne. Choć autobiograficzne wymiary dzieł pisarza były wielekroć opisywane, użyty przez autorkę termin „autobiografia antykonfesyjna” okazał się oryginalnym i skutecznym narzędziem interpretacji. Przeprowadzona następnie przez Adamowicz-Pośpiech próba wskazania czterech głównych typów bohaterów tej prozy odsłoniła nowe aspekty conradowskiej etyki. Książka zawiera również nowatorskie interpretacje konkretnych powieści i opowiadań. W Lordzie Jimie dostrzegła autorka „nieciągłości komunikacyjne”, wynikające z dzielących postaci różnic kulturowych, uprzedzeń i stereotypów. W lekturze Tajfunu skoncentrowała się na roli istotnego elementu świata przedstawionego, jakim są listy. Interpretacja noweli Idioci w kontekście powieści Tajny agent przyniosła wnioski dotyczące wiarygodnych psychologicznie kreacji kobiet poddanych długotrwałej przemocy i poniżeniu. Podróże z Conradem są więc intrygującym i w wielu partiach odkrywczym przykładem współczesnych badań nad twórczością autora Lorda Jima.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, W. (2018). W lekturze, w podróży, w rozmowie. Forum Poetyki, (11-12), 144-149. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26813
Dział
Krytyki
Biogram autora

Wiesław Ratajczak

Wiesław Ratajczak (ur. 1969) – historyk literatury, prof. UAM, badacz kultury polskiej drugiej połowy XIX wieku. Autor książek: Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX (2006) , Słownik motywów literackich (2006), Literatura polska XIX wieku (2008), Conrad i koniec epoki żaglowców (2010), Stąd konserwatyzm jest pozytywizmem. Myśl społeczno-polityczna młodych konserwatystów warszawskich i ich adherentów 1876–1918. Antologia publicystyki (2018). Współredaktor tomów zbiorowych, m.in.: Poznań Czerwiec 56. Sens pamięci (2006), Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego (2006), Cóż wiesz o pięknem? Szkice o literaturze, filmie, muzyce i teatrze (2007), Norwid – artysta (2010), W kręgu młodokonserwatyzmu warszawskiego 1876–1918 (2015), Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku (w dwustulecie urodzin pisarzy) (2016). Autor artykułów poświęconych polskiej prozie drugiej połowy XIX wieku, literackiej symbolice religijnej, stereotypom i mitom narodowym w powieściach, a także prac o charakterze metodycznym oraz recenzji literackich i filmowych.|Wiesław Ratajczak (b. 1969) is a Professor of the history of literature at Adam Mickiewicz University in Poznań. He researches Polish culture from the late nineteenth century. He has written the following books: Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX (2006), Słownik motywów literackich (2006), Literatura polska XIX wieku (2008), Conrad i koniec epoki żaglowców (2010), and ‘Stąd konserwatyzm jest pozytywizmem’. Myśl społeczno-polityczna młodych konserwatystów warszawskich i ich adherentów 1876-1918. Antologia publicystyki (2018). He has co-edited several anthologies, including Poznań Czerwiec 56. Sens pamięci (2006), Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego (2006), Cóż wiesz o pięknem? Szkice o literaturze, filmie, muzyce i teatrze (2007), Norwid – artysta (2010), W kręgu młodokonserwatyzmu warszawskiego 1876-1918 (2015), and Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów xix wieku. (w dwustulecie urodzin pisarzy) (2016). He has written articles on late nineteenth-century Polish prose, religious symbolism in literature, and stereotypes and national myths in novels. He has also published methodological essays and literary and film reviews.

Referencje

  1. Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka. Lord Jim Conrada: interpretacje. Kraków: Universitas, 2007.
  2. Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka. Podróże z Conradem: szkice. Krakow: Universitas, 2016.
  3. Conrad, Joseph. „Tajfun”. W Tajfun i inne opowiadania, zredagowane przez Zdzisław Najder, przetłumaczone przez Halina Caroll-Najder. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
  4. Najder, Zdzisław. „Conrad i Rousseau”. W Sztuka i wierność: szkice o twórczości Josepha Conrada, przez Zdzisław Najder. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000.
  5. Najder, Zdzisław. Życie Josepha Conrada Korzeniowskiego. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
  6. Najder, Zdzisław. Życie Josepha Conrada Korzeniowskiego. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
  7. Pacukiewicz, Marek. Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada. Kraków: Universitas, 2008.
  8. Zabierowski, Stefan. Dziedzictwo Conrada w literaturze polskiej XX wieku. Kraków: Oficyna Literacka, 1992.
  9. Zabierowski, Stefan. W kre̜gu Conrada. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śla̜skiego, 2008