W lekturze, w podróży, w rozmowie
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

podróż w literaturze
etyka w literaturze
Joseph Conrad
intymistyka

Jak cytować

Ratajczak, W. (2018). W lekturze, w podróży, w rozmowie. Forum Poetyki, (11-12), 144–149. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26813

Abstrakt

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech w początkowych rozdziałach książki Podróże z Conradem podjęła najważniejsze tematy conradystyczne. Choć autobiograficzne wymiary dzieł pisarza były wielekroć opisywane, użyty przez autorkę termin „autobiografia antykonfesyjna” okazał się oryginalnym i skutecznym narzędziem interpretacji. Przeprowadzona następnie przez Adamowicz-Pośpiech próba wskazania czterech głównych typów bohaterów tej prozy odsłoniła nowe aspekty conradowskiej etyki. Książka zawiera również nowatorskie interpretacje konkretnych powieści i opowiadań. W Lordzie Jimie dostrzegła autorka „nieciągłości komunikacyjne”, wynikające z dzielących postaci różnic kulturowych, uprzedzeń i stereotypów. W lekturze Tajfunu skoncentrowała się na roli istotnego elementu świata przedstawionego, jakim są listy. Interpretacja noweli Idioci w kontekście powieści Tajny agent przyniosła wnioski dotyczące wiarygodnych psychologicznie kreacji kobiet poddanych długotrwałej przemocy i poniżeniu. Podróże z Conradem są więc intrygującym i w wielu partiach odkrywczym przykładem współczesnych badań nad twórczością autora Lorda Jima.

https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26813
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka. Lord Jim Conrada: interpretacje. Kraków: Universitas, 2007.

Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka. Podróże z Conradem: szkice. Krakow: Universitas, 2016.

Conrad, Joseph. „Tajfun”. W Tajfun i inne opowiadania, zredagowane przez Zdzisław Najder, przetłumaczone przez Halina Caroll-Najder. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.

Najder, Zdzisław. „Conrad i Rousseau”. W Sztuka i wierność: szkice o twórczości Josepha Conrada, przez Zdzisław Najder. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000.

Najder, Zdzisław. Życie Josepha Conrada Korzeniowskiego. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Najder, Zdzisław. Życie Josepha Conrada Korzeniowskiego. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Pacukiewicz, Marek. Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada. Kraków: Universitas, 2008.

Zabierowski, Stefan. Dziedzictwo Conrada w literaturze polskiej XX wieku. Kraków: Oficyna Literacka, 1992.

Zabierowski, Stefan. W kre̜gu Conrada. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śla̜skiego, 2008