Prepozycje. Metafizyka „bliskości”

Main Article Content

Grzegorz Pertek

Abstrakt

Artykuł jest głosem polemicznym wobec tekstu Patryka Szaja zatytułowanego Śledzenie (śladów) sensu. Tekst i lektura w hermeneutyce ponowoczesnej, w którym autor pokazuje, że zaproponowana przez Szaja kategoria „bliskości”, określająca ontologię lektury uprawianej przez hermeneutykę ponowoczesną, jest metafizycznie obciążona. Obecne w interpretacji Szaja specyficzne rozumienie dekonstrukcji jako odwrotności hermeneutyki nowoczesnej powoduje, że „bliskość” nie tylko uprzywilejowuje wnętrze (kosztem zewnętrza), signifiant (kosztem signifié), ale też ze „śladu” czyni odwrotność „sensu”. Ich wypadkową, można rzec, jest dopiero tekst.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pertek, G. (2018). Prepozycje. Metafizyka „bliskości”. Forum Poetyki, (11-12), 150-163. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26814
Dział
Polemiki
Biogram autora

Grzegorz Pertek

Grzegorz Pertek – doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się polską poezją XX wieku, teorią literatury, filozofią transgresji. Publikował m.in. w „Czytaniu Literatury”, „Przestrzeniach Teorii”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Wielogłosie”, „Aluze”.|Grzegorz Pertek is a doctoral candidate at the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. His research interests include: twentieth-century Polish poetry, literary theory, philosophies of transgression. His work has been published in “Czytanie Literatury,” “Przestrzenie Teorii,” “Poznańskie Studia Polonistyczne,” “Wielogłosie,” “Aluze,” and elsewhere.

Referencje

 1. Agamben, Giorgio. Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie. Przetłumaczone przez Mateusz Salwa i Piotr Nowak. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008.
 2. Derrida, Jacques. Marginesy filozofii. Przetłumaczone przez Adam Dziadek, Janusz Margański, i Paweł Pieniążek. Warszawa: Wydaw. KR, 2002.
 3. Derrida, Jacques. O gramatologii. Przetłumaczone przez Bogdan Banasiak. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 2011.
 4. Derrida, Jacques. Pozycje. Przetłumaczone przez Adam Dziadek. Katowice: Wydawnictwo FA-art, 2007.
 5. Dybel, Paweł. Oblicza hermeneutyki. Kraków: Universitas, 2012.
 6. Foucault, Michel. Szalenstwo i literatura: Powiedziane, napisane. Przetłumaczone przez Tadeusz Komendant. Warszawa: Aletheia, 1999.
 7. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia ducha T. 2 T. 2. Przetłumaczone przez Adam Landman. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1965.
 8. Janion, Maria. Humanistyka: poznanie i terapia. Warszawa: PIW, 1982.
 9. Kola, Adam F, i Andrzej Szahaj. Filozofia i etyka interpretacji. Kraków: Universitas, 2007.
 10. Markiewicz, Henryk. Problemy teorii literatury: seria 4 ; prace z lat 1985-1994. Wrocław: Wydawn. Ossolińskich, 1999.
 11. Markiewicz, Henryk, i Teresa Walas, red. Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu. T. 3. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2011.
 12. Markowski, Michał Paweł. „Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques’em Derridą rozmawia Derek Attridge”. Literatura na Świecie, nr 11–12 (1998): 328–29.
 13. Michaels, Walter Benn. Kształt znaczącego: od roku 1967 do końca historii. Przetłumaczone przez Jan Burzyński. Kraków: Korporacja Ha!art, 2011.
 14. Stala, Marian. Blisko wiersza: 30 interpretacji. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013.
 15. Szaj, Patryk. „Śledzenie (śladów) sensu. Tekst i lektura w hermeneutyce ponowoczesnej”. Forum Poetyki, nr 7 (2017): 80–93.
 16. Szaj, Patryk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. „Czy można pogodzić dekonstrukcję z hermeneutyką ?: dialog Derridy z Gadamerem”. Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia., nr 5 (2014): 68–74.
 17. Zawadzki, Andrzej. Literatura a myśl słaba. Kraków: Universitas, 2009