A jednak dotyka
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

dekonstrukcja
bliskość
hermeneutyka
tekst
ślad
sens

Jak cytować

Szaj, P. (2018). A jednak dotyka. Forum Poetyki, (11-12), 164–169. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26815

Abstrakt

Tekst jest odpowiedzią na polemiczny szkic Grzegorza Pertka Prepozycje. Metafizyka „bliskości”. Stara się on odeprzeć zarzut metafizycznego obciążenia postulatu „bliskości”, wskazując na osłabiającą i „dynamizującą” ów postulat kategorię „dotkliwości”. Autor artykułu wyjaśnia również, że nie zależało mu na odwróceniu relacji między hermeneutyką a dekonstrukcją, ale na jej przemieszczeniu, wynikającym z dostrzeżenia zasadniczego pokrewieństwa obu dyskursów.

https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26815
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Derrida, J. Le Toucher, Jean-Luc Nancy. Paryż, 2000.

Mormo, Jakub. „Świetlicki: plastyczność świata”. W Mistrz świata szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, zredagowane przez Piotr Śliwiński. Poznań: Wydawn. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2011.

Pertek, Grzegorz. „Prepozycje. Metafizyka «bliskości».” Forum Poetyki zima.wiosna (2018).

Szaj, Patryk. „Czy można pogodzić dekonstrukcję z hermeneutyką? Dialog Derridy z Gadamerem”. Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia., nr 5 (2014): 68–74