A jednak dotyka

Main Article Content

Patryk Szaj

Abstrakt

Tekst jest odpowiedzią na polemiczny szkic Grzegorza Pertka Prepozycje. Metafizyka „bliskości”. Stara się on odeprzeć zarzut metafizycznego obciążenia postulatu „bliskości”, wskazując na osłabiającą i „dynamizującą” ów postulat kategorię „dotkliwości”. Autor artykułu wyjaśnia również, że nie zależało mu na odwróceniu relacji między hermeneutyką a dekonstrukcją, ale na jej przemieszczeniu, wynikającym z dostrzeżenia zasadniczego pokrewieństwa obu dyskursów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szaj, P. (2018). A jednak dotyka. Forum Poetyki, (11-12), 164-169. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26815
Dział
Polemiki
Biogram autora

Patryk Szaj, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Patryk Szaj – doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się teorią literatury, związkami literatury z filozofią, hermeneutyką ponowoczesną. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Czasie Kultury”, „Czytaniu Literatury”, „Analizie i Egzystencji”, „Kulturze Współczesnej”. Stypendysta Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016.|Patryk Szaj is a doctoral candidate at the Faculty of Polish and Classical Philology at the Adam Mickewicz University in Poznań. He is interested in literary theory and links between literature, philosophy, and new hermeneutics. His work has been published in “Pamiętnik Literacki,” “Czas Kultury,” “Czytanie Literatury,” “Analiza i Egzystencja,” and “Kultura Współczesna.” In 2015-16 he was Fellow of the Adam Mickiewicz University Foundation.

Referencje

  1. Derrida, J. Le Toucher, Jean-Luc Nancy. Paryż, 2000.
  2. Mormo, Jakub. „Świetlicki: plastyczność świata”. W Mistrz świata szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, zredagowane przez Piotr Śliwiński. Poznań: Wydawn. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2011.
  3. Pertek, Grzegorz. „Prepozycje. Metafizyka «bliskości».” Forum Poetyki zima.wiosna (2018).
  4. Szaj, Patryk. „Czy można pogodzić dekonstrukcję z hermeneutyką? Dialog Derridy z Gadamerem”. Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia., nr 5 (2014): 68–74