Fikcje cudzoziemczyzny, czyli paradoks „obcobrzmiącości”

Main Article Content

David Bellos

Abstrakt

Publikowany w tym numerze „Forum Poetyki” esej Davida Bellosa jest rozdziałem z jego książki pt. Is That a Fish in Your Ear (2011) i dotyczy zagadnień egzotyzacji w przekładzie oraz obcości przekładu. Autor zadaje tu m.in. pytanie o zasadność i sposoby zachowania śladów obcości tekstu źródłowego w tekście docelowym. Porusza także kwestię imitowania obcej mowy za pomocą różnych środków stylistycznych, ilustrując ją przykładami z dziedziny literatury, filmu i piosenki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bellos, D. (2019). Fikcje cudzoziemczyzny, czyli paradoks „obcobrzmiącości”. Forum Poetyki, (14), 62-73. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26828
Dział
Przekłady
Biogram autora

David Bellos

David Bellos – profesor literatury francuskiej i literatury porównawczej, dyrektor studiów w zakresie przekładu i komunikacji interkulturowej na Uniwersytecie Princeton. Wybitny tłumacz literatury francuskiej na język angiel-ski; autor biografii Georgesa Pereca (za którą otrzymał w 1994 Nagrodę Goncourtów), Jacquesa Tati i Romaine Gary’ego; laureat Międzynarodowej Nagrody Bookera w dziedzinie przekładu (2005). Ostatnio opublikował mo-nografię pt. The Novel of the Century: The Extraordinary Adventure of Les Misérables (2017), za którą otrzymał nagrodę American Library w Paryżu.|David Bellos is the director of the Program in Translation and Intercultural Communication at Princeton University, where he is also a professor of French and comparative literature. He has won many awards for his translations of Georges Perec, Ismail Kadare, and others, including the Man Booker International Translator's Award. He also received the Prix Goncourt for George Perec: A Life in Words.

Referencje

 1. Achebe, Chinua. Świat się rozpada. Przetłumaczone przez Małgorzata Żbikowska. Warszawa: Iskry, 1989.
 2. Achebe, Chinua. Wszystko rozpada się. Przetłumaczone przez Jolanta Kozak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009.
 3. Alembert, Jean Le Rond d’. Melanges De Litterature, D’Histoire, Et De Philosophie 3. 3. Leide: Murray, 1783.
 4. Alembert, Jean Le Rond d’. „Observations sur l’art de traduir”. Melanges De Litterature, D’Histoire, Et De Philosophie 3. 3., nr 3 (1783): 18.
 5. Bellos, David. Is That a Fish in Your Ear?: Translation and the Meaning of Everything. New York, 2011.
 6. Derrida, Jacques. O gramatologii. Przetłumaczone przez Bogdan Banasiak. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 2011.
 7. Gary Morson. „The Pevearsion of Russian Literature”, sierpień 2010. https://www.commentarymagazine.com/articles/gary-morson/the-pevearsion-of-russian-literature/.
 8. Laclos, Choderlos de. Dangerous Connections: Or, Letters Collected in a Society, and Published for the Instruction of Other Societies. By M. C**** de L***. ... London, 1784. http://find.galegroup.com/ecco/infomark.do?contentSet=ECCOArticles&docType=ECCOArticles&bookId=0561400101&type=getFullCitation&tabID=T001&prodId=ECCO&docLevel=TEXT_GRAPHICS&version=1.0&source=library.
 9. Margarito, Mariagrazia. „Une valise pour bien voyager... avec les italianismes du français.” Synergies, nr 4 (2008): 63–73.
 10. Remnick, David. „The Translation Wars”. The New Yorker, 7 listopad 2005. https://www.newyorker.com/magazine/2005/11/07/the-translation-wars.
 11. Schleiermacher, Friedrich. „O różnych metodach tłumaczenia”. Przetłumaczone przez Piotr Bukowski. Przekładaniec : pismo poświęcone przekładom i nie tylko. 2009, nr 21 (2010): 27.
 12. Vargas, Fred. Have mercy on us all. Przetłumaczone przez David Bellos. London, 2003.
 13. Venuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. New York, 1995.
 14. Volodine, Antoine. „Écrire en français une littérature étrangère”. „Chaoïd”, nr 6 (2002). http://www.berlol.net/chrono2/?p=414.
 15. Wilk, Mariusz. The Journals of a White Sea Wolf. Przetłumaczone przez Danius Stok. London, 2003. https://nls.ldls.org.uk/welcome.html?ark:/81055/vdc_100048697254.0x000001