Bariery i możliwości. O haiku na gruncie polskim
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

haiku
mała forma poetycka
miniatura

Jak cytować

Stusek, M. (2019). Bariery i możliwości. O haiku na gruncie polskim. Forum Poetyki, (14), 74–85. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26829

Abstrakt

Artykuł stanowi omówienie adaptacji haiku w Polsce. Autorka ukazuje problemy dotyczące recepcji i przekładu japońskiej miniatury oraz wątpliwości w rozumieniu istoty gatunku. W drugiej części pracy wskazane zostają możliwości twórczego wykorzystania haiku w celu osiągnięcia nowych efektów artystycznych. Analizie poddane zostały m.in. utwory Jadwigi Stańczakowej, Ryszarda Krynickiego, Leszka Engelkinga.

https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26829
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Engelking, Leszek. „Haiku [«cmentarz wieczorem…»]”. W Komu kibicują umarli? Poznań, 2013.

Engelking, Leszek. „Haiku [«napisał kredą…»]”. W Komu kibicują umarli? Poznań, 2013.

Engelking, Leszek. „Haiku [«w przestworze gwiazda…»]”. W Komu kibicują umarli? Poznań, 2013.

Engelking, Leszek. Komu kibicują umarli? Poznań, 2013.

Fiedorczuk, Julia, i Gerardo Beltrán. Ekopoetyka: ekologiczna obrona poezji. Warszawa: Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco : Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, 2015.

Has, Marek, tłum. Japońskie wiersze śmierci. Kraków: Miniatura, 2004.

Jewiarz, Beata, red. Be haiku. Przetłumaczone przez Agnieszka Żuławska-Umeda. Warszawa: Blue Bird Wydawnictwo, 2017.

Jewiarz, Beata, red. , red. „Pomiędzy”. W Be haiku. Warszawa: Blue Bird Wydawnictwo, 2017.

Krynicki, Ryszard. Haiku, haiku mistrzów. Kraków: Wydawnictwo a5, 2014.

Krynicki, Ryszard. „Haiku mistrzów”. W Haiku, haiku mistrzów. Kraków: Wydawnictwo a5, 2014.

Krynicki, Ryszard. „Haiku z minionej zimy”,. W Haiku, haiku mistrzów. Kraków: Wydawnictwo a5, 2014.

Krynicki, Ryszard. „Nadal nie wiem”. W Haiku, haiku mistrzów. Kraków: Wydawnictwo a5, 2014.

Krynicki, Ryszard. „Prawie haiku”. W Haiku, haiku mistrzów. Kraków: Wydawnictwo a5, 2014.

Markowski, Michał Paweł, i Ryszard Nycz, red. Kulturowa teoria literatury: główne pojęcia i problemy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.

Michałowski, Piotr. „Haiku”. W Miniatura poetycka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 1999.

Michałowski, Piotr. Miniatura poetycka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 1999.

Michałowski, Piotr. „Polskie imitacje haiku”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja 2, nr 32 (1995): 41–53.

Miłosz, Czesław. Haiku. Kraków: Księgarnia Haiku Irena Jonasz, Jadwiga Chalota, 1992.

Miłosz, Czesław. „Wprowadzenie”. W Haiku. Kraków: Księgarnia Haiku Irena Jonasz, Jadwiga Chalota, 1992.

Pasierb, Janusz. Morze, obłok i kamień. Zredagowane przez E. Tomaszewska. Warszawa: Bernardinum, 2001.

Sato. „Czy można przesadzić kwiat rzepaku? (japońskie haiku i ruch haiku na zachodzie)”. Przetłumaczone przez Andrzej Szuba. Udostępniono 29 maj 2020. http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy_szczeg&p_zapis=138978.

Sendyka. „W stronę kulturowej teorii gatunku”. W Kulturowa teoria literatury: główne pojęcia i problemy, zredagowane przez Michał Paweł Markowski i Ryszard Nycz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.

Stańczakowa, Jadwiga. Haiku. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, 2015.

Suzuki, Daisetz Teitaro. „Satori, czyli zdobycie nowego punktu widzenia”. W Wprowadzenie do buddyzmu Zen, przetłumaczone przez Andrzej Grabowski i Małgorzata Grabowska. Poznan: Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, 2004.

Suzuki, Daisetz Teitaro. Wprowadzenie do buddyzmu Zen. Przetłumaczone przez Andrzej Grabowski i Małgorzata Grabowska. Poznan: Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, 2004.

Szuba, Andrzej, i Leszek Engelking. Obraz i wir: antologia anglo-amerykańskiego imagizmu. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016.

Śniecikowska, Beata. Haiku po polsku: genologia w perspektywie transkulturowej. Toruń, 2016.

Telicki, Marcin. „Krótkie formy liryczne wobec problemów przedstawiania rzeczywistości”. Przestrzenie Teorii., 2006, 85–101.

miniatura

Nota o autorze:

Marta Stusek – ur. 1992, doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się litera- turą współczesną, w szczególności zagadnieniem małej formy poetyckiej. Interesuje się także powinowactwem sztuk. Publikowała m.in. w „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Fo-

rum Poetyki”, „Pro Arte” oraz w monografiach wieloautorskich.