Bariery i możliwości. O haiku na gruncie polskim

Main Article Content

Marta Stusek

Abstrakt

Artykuł stanowi omówienie adaptacji haiku w Polsce. Autorka ukazuje problemy dotyczące recepcji i przekładu japońskiej miniatury oraz wątpliwości w rozumieniu istoty gatunku. W drugiej części pracy wskazane zostają możliwości twórczego wykorzystania haiku w celu osiągnięcia nowych efektów artystycznych. Analizie poddane zostały m.in. utwory Jadwigi Stańczakowej, Ryszarda Krynickiego, Leszka Engelkinga.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stusek, M. (2019). Bariery i możliwości. O haiku na gruncie polskim. Forum Poetyki, (14), 74-85. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26829
Dział
Praktyki
Biogram autora

Marta Stusek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marta Stusek – ur. 1992, doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się literaturą współczesną, w szczególności zagadnie-niem małej formy poetyckiej. Interesuje się także powinowactwem sztuk. Publikowała m.in. w „Poznańskich Stu-diach Polonistycznych”, „Forum Poetyki”, „Pro Arte” oraz w monografiach wieloautorskich.|Marta Stusek – born 1992, studying for a doctorate in the Department of Twentieth-century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at Adam Mickiewicz University in Poznań. She deals with contemporary writing, especially short-form poetry, and is also interested in connections between art forms/genres. She has published her writing in Poznańskie Studia Polonistyczne, Forum Poetyki, Pro Arte and various anthologies.

Referencje

 1. Engelking, Leszek. „Haiku [«cmentarz wieczorem…»]”. W Komu kibicują umarli? Poznań, 2013.
 2. Engelking, Leszek. „Haiku [«napisał kredą…»]”. W Komu kibicują umarli? Poznań, 2013.
 3. Engelking, Leszek. „Haiku [«w przestworze gwiazda…»]”. W Komu kibicują umarli? Poznań, 2013.
 4. Engelking, Leszek. Komu kibicują umarli? Poznań, 2013.
 5. Fiedorczuk, Julia, i Gerardo Beltrán. Ekopoetyka: ekologiczna obrona poezji. Warszawa: Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco : Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, 2015.
 6. Has, Marek, tłum. Japońskie wiersze śmierci. Kraków: Miniatura, 2004.
 7. Jewiarz, Beata, red. Be haiku. Przetłumaczone przez Agnieszka Żuławska-Umeda. Warszawa: Blue Bird Wydawnictwo, 2017.
 8. Jewiarz, Beata, red. , red. „Pomiędzy”. W Be haiku. Warszawa: Blue Bird Wydawnictwo, 2017.
 9. Krynicki, Ryszard. Haiku, haiku mistrzów. Kraków: Wydawnictwo a5, 2014.
 10. Krynicki, Ryszard. „Haiku mistrzów”. W Haiku, haiku mistrzów. Kraków: Wydawnictwo a5, 2014.
 11. Krynicki, Ryszard. „Haiku z minionej zimy”,. W Haiku, haiku mistrzów. Kraków: Wydawnictwo a5, 2014.
 12. Krynicki, Ryszard. „Nadal nie wiem”. W Haiku, haiku mistrzów. Kraków: Wydawnictwo a5, 2014.
 13. Krynicki, Ryszard. „Prawie haiku”. W Haiku, haiku mistrzów. Kraków: Wydawnictwo a5, 2014.
 14. Markowski, Michał Paweł, i Ryszard Nycz, red. Kulturowa teoria literatury: główne pojęcia i problemy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.
 15. Michałowski, Piotr. „Haiku”. W Miniatura poetycka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 1999.
 16. Michałowski, Piotr. Miniatura poetycka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 1999.
 17. Michałowski, Piotr. „Polskie imitacje haiku”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja 2, nr 32 (1995): 41–53.
 18. Miłosz, Czesław. Haiku. Kraków: Księgarnia Haiku Irena Jonasz, Jadwiga Chalota, 1992.
 19. Miłosz, Czesław. „Wprowadzenie”. W Haiku. Kraków: Księgarnia Haiku Irena Jonasz, Jadwiga Chalota, 1992.
 20. Pasierb, Janusz. Morze, obłok i kamień. Zredagowane przez E. Tomaszewska. Warszawa: Bernardinum, 2001.
 21. Sato. „Czy można przesadzić kwiat rzepaku? (japońskie haiku i ruch haiku na zachodzie)”. Przetłumaczone przez Andrzej Szuba. Udostępniono 29 maj 2020. http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy_szczeg&p_zapis=138978.
 22. Sendyka. „W stronę kulturowej teorii gatunku”. W Kulturowa teoria literatury: główne pojęcia i problemy, zredagowane przez Michał Paweł Markowski i Ryszard Nycz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
 23. Stańczakowa, Jadwiga. Haiku. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, 2015.
 24. Suzuki, Daisetz Teitaro. „Satori, czyli zdobycie nowego punktu widzenia”. W Wprowadzenie do buddyzmu Zen, przetłumaczone przez Andrzej Grabowski i Małgorzata Grabowska. Poznan: Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, 2004.
 25. Suzuki, Daisetz Teitaro. Wprowadzenie do buddyzmu Zen. Przetłumaczone przez Andrzej Grabowski i Małgorzata Grabowska. Poznan: Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, 2004.
 26. Szuba, Andrzej, i Leszek Engelking. Obraz i wir: antologia anglo-amerykańskiego imagizmu. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016.
 27. Śniecikowska, Beata. Haiku po polsku: genologia w perspektywie transkulturowej. Toruń, 2016.
 28. Telicki, Marcin. „Krótkie formy liryczne wobec problemów przedstawiania rzeczywistości”. Przestrzenie Teorii., 2006, 85–101.
 29. miniatura
 30. Nota o autorze:
 31. Marta Stusek – ur. 1992, doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się litera- turą współczesną, w szczególności zagadnieniem małej formy poetyckiej. Interesuje się także powinowactwem sztuk. Publikowała m.in. w „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Fo-
 32. rum Poetyki”, „Pro Arte” oraz w monografiach wieloautorskich.