Problematyka śmieci w twórczości Olgi Tokarczuk
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

śmieci
Olga Tokarczuk
plastik
ekokrytyka
duchowość

Jak cytować

Jakubowicz, K. (2021). Problematyka śmieci w twórczości Olgi Tokarczuk. Forum Poetyki, (24), 210–225. https://doi.org/10.14746/fp.2021.24.30240

Abstrakt

Artykuł przedstawia problem odpadów i plastiku, zwłaszcza plastikowych torebek w twórczości Olgi Tokarczuk. Autorka zastanawia się nad tym, czym są odpady dla współczesnej cywilizacji. Śmieć stanowi element zmarginalizowany i pomijany w ludzkiej egzystencji i jako taki zostaje przejęty przez noblistkę. Przedstawia ona wytwory z plastiku jako przykład nowego, lepszego gatunku, który w walce o byt może okazać się lepszy od człowieka. W jej esejach i opowiadaniach można także dostrzec przejawy wytworzenia się nowej duchowości w związku z segregacją śmieci.

https://doi.org/10.14746/fp.2021.24.30240
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Cirlot Laporta, Juan-Eduardo. Hasło: „Krowa”. W Słownik symboli. Przetłumaczone przezIreneusz Kania. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000.

Darwin, Karol, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/darwin-o-powstawaniu-gatunkow.pdf. (dostęp: 1.07.2021)

Eliade, Mircea. Historia wierzeń i idei religijnych, t. II: Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa. Przetłumaczone przez Stanisław Tokarski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1994.

Eliade, Mircea. Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Przetłumaczone przez Krzysztof Kocjan. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.

Eliade, Mircea. Traktat o historii religii. Przetłumaczone przez Jan Wierusz-Kowalski. Warszawa: Książka i Wiedza, 1966.

Fiedorczuk, Julia. Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015.

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/smiec-I;5505639.html (dostęp: 20.03.2021).

Kaczmarski, Paweł. „«Opowiadania mizerne»”. Recenzja Opowiadań bizarnych Olgi Tokarczuk”. Mały Format, 7.08.2018, http://malyformat.com/2018/08/opowiadania-mizerne/. (dostęp: 1.07.2021)

Megger, Andrzej. „Eucharystia w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Roczniki Teologiczne. Sierpień 2016.

Nawarecki, Aleksander. „Hałda. Teologia resztek”. W Lajerman. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010.

Ochwat, Magdalena. „Edukacja polonistyczna wobec kryzysu klimatycznego – rozpoznania i rekomendacje dydaktyczne”. Annales Universtatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N: Educatio Nova, vol.5 (2020).

Szyszko-Bohusz, Andrzej. Hinduizm, buddyzm, islam. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1990.

Tokarczuk, Olga. Bieguni. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.

Tokarczuk, Olga. „Feralne psy”. W Moment niedźwiedzia. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.

Tokarczuk, Olga. „Góra wszystkich świętych”, W Opowiadania bizarne. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.

Tokarczuk, Olga. „Kalendarz ludzkich świąt”. W Opowiadania bizarne. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008.

Tokarczuk, Olga „Ogródki działkowe i pola golfowe”. W Moment niedźwiedzia. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.

Tokarczuk, Olga. „Prawdziwa historia”. W Opowiadania bizarne. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.

Tokarczuk, Olga. Prowadź swój pług przez kości umarłych. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2019.

Tokarczuk, Olga. „Przyszła archeologia”. W Moment niedźwiedzia. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.

Tokarczuk, Olga. „Skoczek”. W Gra na wielu bębenkach. Wałbrzych: Wydawnictwo Ruta, 2001.

Tokarczuk, Olga. „Śmieci, śmieci”. W Moment niedźwiedzia. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.

Wolski, Jan. „Obrazek jak z dziwacznej bajki… Olga Tokarczuk w Szwajcarii”. W Światy Olgi Tokarczuk. Zredagowane przez Magalena Rabizo-Birek, Magdalena Pocałuń-Dydycz i Andrzej Bienias. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013