Krajobraz pod lasem.O Rhizopolis Joanny Rajkowskiej

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

W artykule zawarto studium analityczno-interpretacyjne poetyki dwu najnowszych instalacji plastycznych autorstwa Joanny Rajkowskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowski, M. (2021). Krajobraz pod lasem.O Rhizopolis Joanny Rajkowskiej. Forum Poetyki, (24), 226-233. https://doi.org/10.14746/fp.2021.24.30241
Dział
Krytyki
Biogram autora

Marek Hendrykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marek Hendrykowski – filmoznawca, medioznawca, semiotyk, badacz kultury współczesnej, profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu, autor artykułów i książek, ostatnio: Semiotyka twarzy (2017), Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje (2018), Ogród Europy. Eseje z semiotyki i antropologii kultury Starego Kontynentu (2018), Polska szkoła filmowa (2018), Short. Małe formy filmowe (2019), Narracja w filmie i ruchomych obrazach (2019). Założyciel i redaktor senior czasopisma „IMAGES. The International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Culture”. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA).