Hermeneutyka zachwytu

Main Article Content

Paweł Dziel

Abstrakt

W artykule omówiono książkę Adriana Glenia Andrzej Stasiuk. Istnienie, która odwołuje się do tradycji hermeneutycznej w badaniach literackich. Perspektywę, z której Gleń analizuje prozę Stasiuka, w dużym stopniu wyznaczają problemy podjęte przez Martina Heideggera, a także postulaty „krytyki identyfikującej się” przedstawiciela szkoły genewskiej Georges’a Pouleta. Praca ukazuje szerszy kontekst zagadnień dotyczących autobiografizmu, polemizując z zaproponowaną przez Glenia interpretacją „bez biograficznych natręctw”. Omówione zostały również trudności metodologiczne związane z uprawianiem krytyki literackiej pod wpływem fascynacji analizowaną twórczością. Autor szczególnie wyeksponował te praktyki literaturoznawcze, które eksplorują kategorię doświadczenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dziel, P. (2021). Hermeneutyka zachwytu. Forum Poetyki, (24), 234-251. https://doi.org/10.14746/fp.2021.24.30242
Dział
Krytyki
Biogram autora

Paweł Dziel, Uniwersytet Szczeciński

Paweł Dziel – doktorant na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Przygotowuje pracę doktorską na temat eseistyki Barbary Skargi. Autor artykułów naukowych oraz szkiców krytycznych z zakresu współczesnej literatury polskiej. Publikował m.in. w „Pograniczach” i „Autobiografii”. Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują eseistykę, autobiografizm oraz relacje między filozofią a literaturą.

Referencje

 1. Baatz, Ursula. „Mistyka hipisowska”. W Leksykon mistyki. Zredagowane przez Peter Dinzelbacher. Przetłumaczone przez Bogusław Widła: 204–205. Warszawa: Verbinum, 2002.
 2. Bernacki, Marek. Tropienie Miłosza. Hermeneutyczna „bio-grafia” Poety. Kraków: Universitas, 2019.
 3. Czapliński, Przemysław, Kończal, Kornelia. „Odpominanie”. W Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Zredagowane przez Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, współpraca Joanna Kalicka: 301–303. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.
 4. Dutka, Elżbieta. „«Słowiańskie on the road» – o Europie «zwanej Środkową» w prozie Andrzeja Stasiuka”. Fraza 4 (2007): 170–182.
 5. Dziel, Paweł. „Inspiracje religijne w pisarstwie Andrzeja Stasiuka”. W Literatura i wiara. Zredagowane przez Andrzej Sulikowski, 393–408. Szczecin: Wydawnictwo Print Group, 2009.
 6. Dziel, Paweł. „Święte miejsca w twórczości Andrzeja Stasiuka oraz Jacka Podsiadły”. W Święte miejsca w literaturze. Zredagowane przez Zbigniew Chojnowski, Anna Rzymska i Beata Tarnowska, 359–367. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
 7. Gleń, Adrian. Andrzej Stasiuk. Istnienie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
 8. Heidegger, Martin. Bycie i czas. Przetłumaczone przez Bogdan Baran. Warszawa: PWN, 2007.
 9. Hellich, Artur. „Jak rozpoznać pastisz (i odróżnić go od parodii)?”. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2 (2014): 25–38.
 10. Hellich, Artur. „Marzenie, które czyni poetą”... Autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana Kornhausera. Kraków: Universitas, 2013.
 11. Hellich, Artur. „W tej latarni...”. Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.
 12. Hoły-Łuczaj, Magdalena. Radykalny nonantropocentryzm. Martin Heidegger i ekologia głęboka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2018.
 13. Januszkiewicz, Michał. W-koło hermeneutyki literackiej. Warszawa: PWN, 2007.
 14. Januszkiewicz, Michał. W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.
 15. Kołakowski, Leszek. Jeśli Boga nie ma... O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1988.
 16. Legeżyńska, Anna. „«Wystarczy mocno i wytrwale zastanawiać się nad jednym życiem…» Biografistyka jako hermeneutyczne wyzwanie”. Teksty Drugie 1 (2019): 13–27.
 17. Lorenc, Włodzimierz. Filozofia hermeneutyczna. Inspiracje, klasycy, radykalizacje. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 18. Lorenc, Włodzimierz. Hermeneutyczne koncepcje człowieka 2. Dilthey, Misch, Bollnow. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2008.
 19. Majewski, Piotr. „Przeglądanie się w Cyganie: obraz Innego w prozie Andrzeja Stasiuka”. Sprawy Narodowościowe 32 (2008): 151–163.
 20. Michalski, Krzysztof. Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 21. Mitosek, Zofia. „Hermeneuta i autobiografia”. Teksty Drugie 3 (2002): 137–151.
 22. Nycz, Ryszard. Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
 23. Nycz, Ryszard. Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa: IBL PAN, 2012.
 24. Nycz, Ryszard. „Tekstowe doświadczenia”. Teksty Drugie 1–2 (2010): 6–12.
 25. Nycz, Ryszard. Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa: IBL, 1993.
 26. Orski, Mieczysław. Autokreacje i mitologie (zwięzły opis spraw literatury lat 90.). Wrocław: OKIS, 1997.
 27. Pekaniec, Anna. „Autobiografia i epistolografia w perspektywie kulturowej teorii literatury”. W Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki. Zredagowane przez Romuald Cudak i Karolina Pospiszil: 254–265. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
 28. Poulet, Georges. „Krytyka identyfikująca się”. Przetłumaczone przez Judyta Zbierska-Mościcka. W Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, wybór Henryk Chudaki i in., przedmowa Maciej Żurowski: 158–169. Warszawa: PWN, 1998.
 29. „Projekt: Egzystencja i Literatura”, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/serie/seria/projekt-egzystencja-i-literatura/ (dostęp: 10.01.2021).
 30. Rorty, Richard. „Kariera pragmatysty”. W Umberto Eco oraz Richard Rorty i in., Interpretacja i nadinterpretacja. Zredagowane przez Stefan Collini. Przetłumaczone przez Tomasz Biedroń: 88–107. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1996.
 31. Sawicki, Stefan. Wartość – sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologicznoliterackie. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994.
 32. Skórczewski, Dariusz. „Kompleks(y) środkowego Europejczyka”, Opcje 2 (2008): 10–11.
 33. Sobolczyk, Piotr. „Hermeneutyka tak, ale jaka?”. Teksty Drugie 1/2 (2006): 151–157.
 34. Stasiuk, Andrzej. Dukla. Gładyszów: Wydawnictwo Czarne, 1999.
 35. Szmidt, Olga. Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku. Kraków: Universitas, 2019.
 36. Van Heuckelom, Kris. „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miłosza. Warszawa: Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych, IBL PAN, 2004.
 37. Winiecka, Elżbieta. „O sylleptyczności tekstu literackiego”. Pamiętnik Literacki 4 (2004): 137–157.
 38. Woźniak, Cezary. Heidegger. Da/Augenblick. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.
 39. „Życie i literatura: Hartwig, Miłosz, Stasiuk”, https://www. youtube.com/watch?v=NwKQmPMU2BQ&t=1501s (dostęp: 10.01.2021)