Levinas, Derrida i eschatoteleologia człowieka
PDF

Słowa kluczowe

Levinas
Derrida
ethics
responsibility
teleology

Jak cytować

Kałużny, D. (2017). Levinas, Derrida i eschatoteleologia człowieka. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(1), 77–96. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.5

Abstrakt

This paper presents critics of teleological unity of western philosophy developed by Emmanuel Levinas and Jacques Derrida. One of the key elements of maintained critics is an attempt to redefine western concept of human being which is based on transcendental analyses. The article has two aims. The first isto show that presented by Derrida and Levinas concept of the Other which transcend teleological paradigm has to be formulated insid this paradigm. Philosophies of the Other are then not negative but rather affirmative critics of western philosophy. The second aim is to show that project of overcome the  ontological poleof hu an’s temporal unity can be interpreted as the critic of critic.
https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.5
PDF

Bibliografia

Derrida J.; Kres człowieka; tłum. P. Pieniążek; [w:] Marginesy filozofii; wyd. KR, Warszawa 2002.

Derrida J.; Przed Prawem; tłum. J. Gutorow; [w:] Teorie literatury XX wieku: antologia; wyd. Znak; Kraków 2006.

Derrida J.; Widma Marksa; tłum. T. Załuski; wyd. PWN; Warszawa 2016.

Derrida J., Roudiensco E.; Z czego jutro… Dialog; tlum. W. Szydłowska; Warszawa 2016.

Levinas E.; Całość i nieskończoność; tłum. M. Kowalska; wyd. PWN; Warszawa 2012.

Levinas E.; Inaczej niż być lub ponad istotą; tłum. P. Mrówczyński; wyd. Aletheia; Warszawa 2000.

Prawa autorskie (c) Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów w tym czasopiśmie, przyznając czasopismu prawo do ich rozpowszechniania na warunkach CC BY-NC-ND 4.0

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.