Pressto.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Vol 6, Nr 1 (2017)

Spis treści

Articles

Czy wiedza i kultura humanistyczna potrzebna jest współczesnemu człowiekowi? PDF
Ewa Piotrowska 5-20
Przyrzekając niemoc. O duchu i egzystencji PDF
Mariusz Moryń 21-32
Deskryptywność i normatywność – horyzonty dialogicznej wizji człowieka PDF
Witold P. Glinkowski 33-52
Człowiek bez ojczyzny – powtórzona lektura „Listu o humanizmie” Heideggera PDF
Łukasz Kołoczek 53-76
Levinas, Derrida i eschatoteleologia człowieka PDF
Damian Kałużny 77-96
„Civitas mensura” – obywatel miarą wszechrzeczy. Emancypacyjny i upodmiotawiający wymiar obywatelskiego humanizmu PDF
Piotr W. Juchacz 97-108
Przekraczanie tradycji przyznawania człowiekowi uprzywilejowanej pozycji wobec zwierząt w aktach uobecniania indyferencji PDF
Piotr Orlik 109-128
Instynkt – naśladownictwo – myślenie. Jak się uczą zwierzęta PDF
Honorata Korpikiewicz 129-150
Medycyna estetyczna – humanistyczne dążenie czy „enhancement”? PDF
Karolina Napiwodzka-Bulek 151-166
Biografia mnie wyzwoli… Jean-Paula Sartre’a projekt terapeutyczny PDF
Katarzyna Bartosiak 167-202
„Bildung – wychowaniem do autentyczności?” Neohumanistyczne vs. romantyczne rozumienie koncepcji samokształcenia PDF
Anna Kopeć 203-220
Odpowiedź odpowiedzialności PDF
Dorota Kubicka 221-244
Dialectical model of character and Franklin’s method PDF (English)
Cătălin Mamali 245-268

Kronika

O Zakładzie Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM PDF
Ewa Piotrowska, Mariusz Moryń 271-282
Kryzys egzystencjalny: styl życia czy narracja? Konferencja dla młodzieży ze szkół średnich PDF
Jakub Łuczak 283-284


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo