Człowiek bez ojczyzny – powtórzona lektura „Listu o humanizmie” Heideggera
PDF

Słowa kluczowe

Martin Heidegger
“Contributions to Philosophy”
“Letter of humanism”
humanism

Jak cytować

Kołoczek, Łukasz. (2017). Człowiek bez ojczyzny – powtórzona lektura „Listu o humanizmie” Heideggera. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(1), 53–76. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.4

Abstrakt

The article is an attempt to read the Letter of humanismin the light of the project Beyng. First of all I say that the figure of Da-sein is crucial for understanding the Letter. My considerations focus in particular on the position which a man occupies in the structure of Da-sein. I show that there is an analogy between this structure and the considerations of the Letter. I say also that this letter made transposition of the term „humanism” into the other beginning. The project of humanism, which emerges from this text does not coincide neither with today’s varieties of humanism, nor the post-humanism, because both of these forms of thought are inscribed in metaphysics. In this context „no homeland” of which Heidegger says in the Letter, takes on special significance, which I wanted to show.

https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.4
PDF

Bibliografia

Derrida J., O duchu. Heidegger i pytanie, przeł. Barbara Brzezicka, Warszawa 2015.

Heidegger M., Anmerkungen I – V (Schwarze Hefte 1942 – 1948), Gesamtausgabe Band 97, Frankfurt am Main 2015.

Heidegger M., Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Band 65, Frankfurt am Main 1989.

Heidegger M., Besinnung, Gesamtausgabe Band 66, Frankfurt am Main 1997.

Heidegger M., Brief über den Humanizmus, w: tenże, Wegmarken, Gesamtausgabe Band 9, Frankfurt am Main 1976.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994

Heidegger M., Das Ereignis, Gesamtausgabe Band 71, Frankfurt am Main 2009.

Heidegger M., Der deutsche Student als Arbeiter, w: tenże, Reden und andere Zeugnise eines Lebensweges, Gesamtausgabe Band 16, Frankfurt am Main 2000, s. 198 – 208.

Heidegger M., Die Geschichte des Seyns, Gesamtausgabe Band 69, Frankfurt am Main 1998.

Heidegger Ma., Fenomenologia życia religijnego, przeł. G. Sowiński, Kraków 2002.

Heidegger M., Identyczności i różnica, przeł. J. Mizera, Warszawa 2010.

Heidegger M., List o humanizmie, przeł. J. Tischner, w: tenże, Znaki drogi, przeł. różni, Warszawa 1995, ss. 129 – 168.

Heidegger M., Metaphysik und Nihilismus, Gesamtausgabe Band 67, Frankfurt am Main 1999.

Heidegger M., Objaśnienia poezji Hölderlina, przeł. Sława Lisiecka, Warszawa 2004.

Heidegger M., Przyczynki do filozofii (z wydarzania), przeł. B. Baran i J. Mizera, Kraków 1996.

Heidegger M., Samoutwierdzenie się niemieckiego uniwersytetu, przeł. J. Garewicz, w: „Aletheia” 1990, nr 1, „Heidegger dzisiaj”, s. 365 – 369.

Heidegger M., Über den Anfang, Gesamtausgabe Band 70, Frankfurt am Main 2005.

Heidegger M., Überlegungen II – VI (Schwarze Hefte 1931 – 1938), Gesamtausgabe Band 94, Frankfurt am Main 2014.

Heidegger M., Überlegungen VII – XI (Schwarze Hefte 1938/1939), Gesamtausgabe Band 95, Frankfurt am Main 2014.

Heidegger M., Überlegungen XII – XV (Schwarze Hefte 1939 – 1941), Gesamtausgabe Band 96, Frankfurt am Main 2014.

Heidegger M., Vom Wesen der Wahrheit, w: tenże, Sein und Wahrheit, Gesamtausgabe Band 36/37, Frankfurt am Main 2001, s. 83 – 264.

Heidegger M., Wprowadzenie do metafizyki, przeł. R. Marszałek, Warszawa 2000.

Heidegger M., Zum Ereignis-Denken, Gesamtausgabe Band 73.1, Frankfurt am Main 2013.

Heidegger M., Zum Ereignis-Denken, Gesamtausgabe Band 73.2, Frankfurt am Main 2013.

Heidegger M., Zum Wesen der Sprache und zur Frage nach der Kunst, Gesamtausgabe Band 74, Frankfurt am Main 2010.

Herrmann von, F.-W., Die »Beiträge zur Philosophie« als hermeneutischer Schlüssel zum Spätwerk Heideggers, w: M. Happel (hrsg.), Heidegger – neu gelesen, Würzburg 1997, ss. 75 – 86.

Herrmann von, F.-W., Wege ins Ereignis. Zu Heideggers »Beiträgen zur Philosophie«, Frankfurt am Mein 1994.

Kołoczek Ł., Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny wymiar »Przyczynków do filozofii«, Kraków 2013.

Kołoczek Ł., Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu »Przyczynków do filozofii« Martina Heideggera, Kraków 2016, Lévinas E., Heidegger, Gagarin i my, w: tenże, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, Gdynia 1991.

Wodziński C., Dlaczego jest raczej Nic niż Coś?, w: tenże, Pan Sokrates, eseje trzecie, Warszawa 2000, ss. 39 – 80.

Prawa autorskie (c) Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów w tym czasopiśmie, przyznając czasopismu prawo do ich rozpowszechniania na warunkach CC BY-NC-ND 4.0

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.