„Bildung – wychowaniem do autentyczności?” Neohumanistyczne vs. romantyczne rozumienie koncepcji samokształcenia
PDF

Słowa kluczowe

authenticity
self-formation
Bildung
Neohumanism
Romanticism
identity

Jak cytować

Kopeć, A. (2017). „Bildung – wychowaniem do autentyczności?” Neohumanistyczne vs. romantyczne rozumienie koncepcji samokształcenia. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(1), 203–220. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.11

Abstrakt

The article claims that the modern problem with subjectivity, lack of the self, has got its roots in Romanticism and a mistake made then. At the turn of 18th and 19th century authenticity was mistakenly identified with self-creation. This identification is connected with a change of understanding the conception of self-formation, Bildung. In order to show the change, the article presents neohumanistic understanding of Bildung (focused on J. W. Goethe and W. Humboldt) and romantic one (focused of F. Schlegel). By confronting these two approaches, the article presents the thesis that Bildung which leads to being a self, having an identity, cannot postulate independency from the world. However, although a man is responsible for the shape of his character, the content needed for the self-formation lies beyond himself.
https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.11
PDF

Bibliografia

Andrzejewski B., Wilhelm von Humboldt, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

Anscombe G.E.M., Modern Moral Philosophy, http://www.pitt.edu/~mthompso/readings/mmp.pdf

Chmieliński M., Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda, wstęp, przekł. B. Baran, PWN, Warszawa 2007.

Goethe J.W., Dzieła wybrane, wybór, wstęp S. H. Kaszyński, PIW, Warszawa 1983.

Goethe J.W., Faust, przeł. J. Paszkowski, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Humboldt W., O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, wybór, wstęp, przekł. E.M. Kowalska, PWN, Warszawa 2002.

Humboldt W., Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości, przeł. i oprac. E.M. Kowalska, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.

Janion M., Żmigrodzka M., Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka w Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra, Aureus, Kraków 1998.

Jaśtal J., Natura cnoty, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.

Koselleck R., Semantyka historyczna, przeł. W. Kunicki, wybór i oprac. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.

Markowski M.P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Universitas, Kraków 2013.

Mirandola P., Mowa o godności człowieka, przekł. i przypisy Z. Nerczuk, M. Olszewski, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2010.

Novalis, Henryk von Ofterdingen, BN II 247.

Schlegel F., Fragmenty, przeł. C. Bartl, oprac. i wstęp M.P. Markowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Taylor Ch., Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Znak, Kraków 1996.

W poszukiwaniu moralnego charakteru, pod red. A. Szutty, N. Szutty, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2015.

Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, pod red. N. Szutty, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010.