Medycyna estetyczna – humanistyczne dążenie czy „enhancement”?
PDF

Słowa kluczowe

aesthetic medicine
humanism
enhancement
the purposes of medicine

Jak cytować

Napiwodzka-Bulek, K. (2017). Medycyna estetyczna – humanistyczne dążenie czy „enhancement”?. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(1), 151–166. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.9

Abstrakt

The aim of the paper is to consider the issue of modern aesthetic medicine considered as a humanism or, on the contrary, as human enhancement. The aim of enhancement is to improve and expand human possibilities in order to change their nature eventually. I present arguments for and against the thesis that aesthetic medicine might be considered as a typical humanistic aspiration for perfection. I pay close attention to the purpose criterion of medical practice by analyzing its therapeutic and aesthetic tasks.

https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.9
PDF

Bibliografia

Asscher E.C., Schermer M., “Wish-fulfilling Medicine in Practice: the Opinions and Arguments of Lay People”, Journal of Medical Ethics, 40(12), 2014, ss. 837-841.

Birnbacher D., Posthumanity, Transhumanism and Human Nature [w:] Medical Enhancement and Posthumanity, eds. G. Gordijn, R. Chadwick, Springer, Berlina 2008.

Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2001.

Buyx A.M., “Be careful what you wish for? Theoretical and ethical aspects of wish-fulfilling medicine”, Medicine, Health Care and Philosophy, 2(11), 2008, ss. 133-143.

Galęba A., Ocena jakości życia pacjentów przed i po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, Praca doktorska wykonana pod kierunkiem dr hab. Marii Danuty Głowackiej w Katedrze Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2011.

Gert B., Culver Ch.M., C.K. Danner, Bioetyka: ujęcie systematyczne, przeł. M. Chojnacki, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2009.

Gilman S.L., Making the Body Beautiful: A Cultural History of Aesthetic Surgery, Princeton University Press, Princeton 1999.

Gojdź K., Twoja twarz – twój charakter, Edipresse, Warszawa 2016.

Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej: czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Jacennik B., Hulewska A., Piasecka A. (red.), Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu: między psychologią a medycyną, Vizja Press & IT, Warszawa 2012.

Juengst E.T., Binstock R.H., Mehlman M., Post S.G., Whitehouse P., “Biogerontology, Anti-Aging Medicine and the Challenges of Human Enhancement”, Hasting Center Report, 4(33), 2003, (21-30).

Kościński K., Atrakcyjność twarzy: biologiczne podłoże, społeczne konsekwencje http://www.staff.amu.edu.pl/~krzychu/literature/AtrTw.pdf [Dostęp III 2017]

Kowalczyk S., hasło Humanizm [w:] M. Krapiec (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 655.

Krajewski W. (red.), Słownik pojęć filozoficznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1996.

Krot K., Jakość i marketing usług medycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.

Muszala A., „Medycyna luksusowa – ocena etyczna nieterapeutycznych usług medycznych”, http://www.mp.pl/etyka/podstawy_etyki_lekarskiej/show.html?id=28767 [Dostęp: III 2017]

Nowak E., „Doskonałość. Z genealogii human enhancement”, Humaniora. Czasopismo internetowe, 1(5), 2014, ss. 77-102.

Potempa B., Zabiegała A., Śpiewak R., „Reklama w medycynie estetycznej: Analiza stosowanych praktyk w świetle obowiązującego prawa i Kodeksu Etyki Lekarskiej”, Estetologia Medyczna i Kosmetologia, 2(4), 2012, ss. 104-109.

Reber R., Schwarz N., Winkielman P., “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceiver’s Processing

Experience?”, Personality and Social Psychology Review, 8(4), 2004, ss. 322-338.

Sandel M., Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej, przeł. O. Siara, Kurhaus Publishing Kurhaus Media,Warszawa 2014.

Schildrick M., “Why Should Our Bodies End AT the Skin?”: Embodiment, Boundaries, and Somatechnics, Hypatia, 1(30), 2015, ss. 13-30.

Schildrick M., Mykitiuk R. (eds.), Ethics of the body: postconventional challenges, MIT New York Press, New York 2005.

Śpiewak R., „Estetologia medyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, ginekologia

estetyczna, stomatologia estetyczna – definicje i wzajemne relacje poszczególnych dziedzin”, Estetologia Medyczna i Kosmetologia, 2(3), 2012, ss. 70-71.Warmbier A. (red.), Spór o podmiotowość – perspektywa interdysycplinarna, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Wasiluk M., „Medycyna estetyczna – więcej niż kosmetologia, mniej niż chirurgia plastyczna”, http://www.marekwasiluk.pl/medycyna-estetyczna-wiecej-niz-kosmetologia-mniej-nizchirurgia-plastyczna/ [Dostęp: III 2017].

Welsch W., Estetyka poza estetyką: o nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2005.