Biografia mnie wyzwoli… Jean-Paula Sartre’a projekt terapeutyczny
PDF

Słowa kluczowe

existential psychoanalysis
original choice
biography
autobiography

Jak cytować

Bartosiak, K. (2017). Biografia mnie wyzwoli… Jean-Paula Sartre’a projekt terapeutyczny. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(1), 167–202. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.10

Abstrakt

Sartre’s work, that can be placed between literature and philosophy, is an attempt to capture the human existence – both in its individual and general dimension (the latter is the human condition). As presented in Being and Nothingness, the purpose of this idea is to understand the fundamental project of human being and at the same time – in the form of existential psychoanalysis developed by Sartre – to uncover one’s original choice. Biographies are the exemplary realisation of this philosophical and literary therapy. As the author of Baudelaire, Saint Genet, The Family Idiot, Mallarmé and autobiographical Words Sartre claimed that writing the account of one’s life may be regarded as a method to gain immortality, self-knowledge and liberation, an attempt to escape bad faith and spirit of seriousness and a way of living authentically. Sartre’s psychoanalysis can be treated as his own therapeutic project also. Sartrean ‘purifying therapy’ can be used in counselling and psychotherapy practice as well as an autobiographical self treatment.

https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.10
PDF

Bibliografia

Ascher C., Simone de Beauvoir. A Life of Freedom, The Harvester Press, Brighton 1981.

Beauvoir S. de, Adieux. A Farewell to Sartre, Penguin Books, London, Harmondsworth 1988.

Beauvoir S. de, Pamiętnik statecznej panienki, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2002.

Beauvoir S. de, The Ethics of Ambiguity, Citadel Press, New York 1976.

Beauvoir S. de, W sile wieku, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964.

Caws P., “To Hell and Back. Sartre on (and in) Analysis with Freud”, Sartre Studies International, Vol. 11, Issue 1 & 2, 2005, http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=65c7dd6e-5886-4451-95ee-b10ac50c31bd%40sessionmgr4009; dostęp: 15 lipca 2017.

Chessick R.D., “Sartre and Freud”, American Journal of Psychotherapy, Vol. XXXVIII, No 2, 1984, http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=b0488bd3-7704-4b3a-bc7f-55c5ed3677d0%40sessionmgr4009; dostęp: 15 lipca 2017.

Chojnacka M.A., „Emocja, percepcja i wyobraźnia jako rodzaje świadomości bezrefleksyjnej w filozofii Jeana Paula Sartre’a”, Studia z historii filozofii, nr 2(5) 2014, http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2014.023/3937; dostęp: 15 lipca 2017.

Cohen-Solal A., Sartre. A Life, Minerva, London 1991.

Contat M., Rybalka M., „J’existais pour écrire…”, Le Monde, 17.04.1980, http://www.lemonde.fr/archives/article/1980/04/17/j-existais-pour-ecrire_2803300_1819218.html?xtmc=contat_rybalka&xtcr=24; dostęp: 15 lipca 2017.

Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, przeł. Anna Skolimowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

Flajoliet A., “Sartre’s Phenomenological Anthropology between Psychoanalysis and ‘Daseinsanalysis’”, Sartre Studies International, Vol. 16, Issue 1, 2010, http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=f85ed914-1ed9-4039-b0b3-9c874ee33eac%40sessionmgr4007; dostęp: 15 lipca 2017.

Gillespie J.H., „Sartre and God: A Spiritual Odyssey? Part 2”, Sartre Studies International, 2014, Vol. 20, Issue 1, http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=112e5818-a426-4648-8f2f-3e8ea248aef5%40sessionmgr120; dostęp: 15 lipca 2017.

Grimsley R., „An Aspect of Sartre and the Unconscious”, Philosophy, Vol. 30, No. 112, 1955, http://www.jstor.org/stable/3747728); dostęp: 15 lipca 2017.

Hayman R., Writing against. A Biography of Sartre, Weidenfeld and Nicolson, London 1986.

Howells Ch., „Introduction”, [w:] Ch. Howells (red.), The Cambridge Companion to Sartre, Cambridge University Press, Cambridge 1992.

Howells Ch., “Jean-Paul Sartre”, [w:] E. Craig (red.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol. 8, Routledge, London and New York 1998.

Jałowczyk K., „Szkic do obrazu wyobraźni twórczej”, Ars inter-Culturas, nr 3 2014, http://aic.apsl.edu.pl/aicnr3/199_Ars%20nr%203.pdf; dostęp: 15 lipca 2017.

Kowalska M., „Sartre’a koniec metafizyki”, Sztuka i filozofia, nr 10, 1995.

Kowalska M., W poszukiwaniu straconej syntezy. Jean-Paul Sartre i paradygmaty filozoficznego myślenia, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1997.

Laing R.D., Cooper D.G., Reason & Violence, Pantheon Books, New York 1971.

Leiris M., „Przedmowa”, [w:] J.-P. Sartre, Baudelaire, przeł. Krzysztof Jarosz, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007.

Lisowski J., „Przedmowa”, [w:] J.-P. Sartre, Rozważania o kwestii żydowskiej, przeł. J. Lisowski, Futura Press, Łódź 1992.

Louette J.-F., „O Sartre’owskim zaangażowaniu (Słowa)”, przeł. A. Loba, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R 14, nr 4 (56) 2005.

Małochleb P., „Posłowie”, [w:] J.-P. Sartre, Baudelaire, przeł. K. Jarosz, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007.

Nasiłowska A., Jean Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Oxenhandler N., “Retrieving the Self: The Critic as Existential Psychoanalyst”, boundary 2, Vol. 4, No 1, 1975, https://www.jstor.org/stable/pdf/302292.pdf; dostęp: 15 lipca 2017.

Pennebaker J.W., Seagal J.D., “Forming a Story: The Health Benefits of Narrative”, Journal of Clinical Psychology, Vol. 55(10), 1999, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4679(199910)55:10%3C1243::AID-JCLP6%3E3.0.CO;2-N/pdf; dostęp: 15 lipca 2017.

Pontalis J.-B., „Editor’s Preface. Freud Scenario, Sartre Scenario”, [w:] J-P. Sartre, The Freud Scenario, Verso, London 1985.

Puszko H., Być Stendhalem i Spinozą… Szkic o filozofii Jean-Paula Sartre’a, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.

Puszko H., „Od tłumaczki”, [w:] J-P. Sartre, B. Lévy, Czas nadziei, przeł. H. Puszko, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1996.

Puszko H., Sartre: filozofia jako psychoanaliza egzystencjalna, Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii, Warszawa 1993.

Rabouin D., „Une autre psychanalise”, Magazine Littéraire, 2000, nº384.

Roudinesco E., Philosophy in Turbulent Times: Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze, Derrida, Columbia University Press, New York, Chichester 2008. Rowley H., Tête à tête. Opowieść o Simone de Beauvoir i Jean-Paulu Sartrze, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa

Sartre J.-P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, przeł. J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Abramciów, R. Ryziński, P. Małochleb, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007.

Sartre J.-P., “Conversations with Jean-Paul Sartre”, [w:] S. de Beauvoir, Adieux. A Farewell to Sartre, Penguin Books, London, Harmondsworth 1988.

Sartre J.-P., „Czym jest literatura?”, [w:] J-P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, przeł. J. Lalewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968.

Sartre J.-P., „Écrire pour son époque”, Les Temps Modernes, 1948, nº 33.

Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1998.

Sartre J.-P., “L’écrivain et sa longue”, [w:] J-P. Sartre, Situations IX, Gallimard, Paris 1972.

Sartre J.-P., Notebooks for an Ethics, The University of Chicago Press, Chicago, London 1992.

Sartre J.-P., „Plaidoyer pour les intellectuels”, [w:] J-P. Sartre, Situations philosophiques, Gallimard, Paris 1998.

Sartre J.-P., „Przy drzwiach zamkniętych”, [w:] J-P. Sartre, Dramaty, Warszawa 1956.

Sartre J.-P., Słowa, przeł. J. Rogoziński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968.

Sartre J.-P., Święty Genet. Aktor i męczennik, przeł. K. Jarosz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

Sartre J.-P., B. Lévy, Czas nadziei, przeł. Hanna Puszko, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1996.

Schuster Sh.C., “The Practice of Sartre’s Philosophy in Philosophical Counseling and Existential Psychotherapy”, Jerusalem Philosophical Quarterly, 44/1995, http://www.jstor.org/stable/23350945?seq=1#page_scan_tab_contents; dostęp: 15 lipca 2017.

Skompska L., „Od redakcji”, [w:] J.-P. Sartre, Intymność i inne opowiadania, przeł. J. Lisowski, Agencja Wydawnicza Magart, Agencja Wydawnicza Peon·V, Łódź 1992.

Stern A., Sartre: His Philosophy and Psychoanalysis, Liberal Arts Press, New York 1953.

Turczyn A., „Autofikcja, czyli autobiografia polifoniczna, Teksty Drugie, nr 1-2, 2007, http://rcin.org.pl/Content/51063/WA248_67203_P-I-2524_turczyn-autofikcja.pdf; dostęp: 15 lipca 2017.

Vanolo A., “Locating the couch: an autobiographical analysis of the multiple spatialities of psychoanalytic therapy”, Social & Cultural Geography, Vol. 15, No. 4, 2014, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14649365.2014.882973?needAccess=true;

dostęp: 15 lipca 2017

Prawa autorskie (c) Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów w tym czasopiśmie, przyznając czasopismu prawo do ich rozpowszechniania na warunkach CC BY-NC-ND 4.0

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.