Jak rozmawiać o prawach dziecka z przedszkolakami – na przykładzie programu edukacyjnego „Kolory Dzieciństwa”
PDF

Słowa kluczowe

children’s rights
democratic education
nursery school
curriculum „The colours of childhood”

Jak cytować

Dziel-Sierszuła, M. (2015). Jak rozmawiać o prawach dziecka z przedszkolakami – na przykładzie programu edukacyjnego „Kolory Dzieciństwa”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 4(2), 199–222. https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.23

Abstrakt

The article raises the issue of children’s rights. The main question it seeks to address is whether children should be taught about their human rights and if so, by what means. The article presents the basic assumptions of the innovative curriculum „Colours of childhood”, which outlines how the subject of children’s rights can be implemented into the teaching practice. The last part contains the results of brief survey of teachers and parents concerning the evaluation the curriculum „Colours of childhood”.

https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.23
PDF

Bibliografia

Aries Philippe, Historia dzieciństwa, tłum. Maryna Ochab, Wyd. Marabut, Gdańsk 1995.

Balcerek Marian, Prawa dziecka, PWN, Warszawa 1986.

Balcerek Marian, Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939, PWN, Warszawa 1978.

Encyklopedia PWN, Tom 2, Warszawa 1991.

Jundziłł Juliusz, Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej okresu III wiek p.n.e. – III wiek n.e., Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001.

Kantowicz Ewa, Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997.

Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, wyd. I, Warszawa 1919.

Kwieciński Zbigniew, Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004.

Konwencja Praw Dziecka, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Kraków 1993.

Lewowicki Tadeusz (red.),Prawa dzieci w edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Locke John., Myśli o wychowaniu; przekład i wstęp Marian Heitzman, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2002.

Łopatka Adam, „Okoliczności powstania Konwencji o Prawach Dziecka”, w: Jadwiga Bińczycka (red.),Humaniści o prawach dziecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

Przetacznikowa-Gierowska Maria, Grażyna Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, WSiP, Warszawa 1985.

Suchora-Olech Apolonia, Poszukiwanie alternatywy w edukacji przedszkolnej, WSP, Słupsk 1992.

Śliwerski Bogusław, Współczesne teorie i nurty wychowania, „Impuls”, Kraków 1998.

Witkowska Joanna, „Konformizm dzieci w wieku przedszkolnym wobec rówieśników i dorosłych”, Psychologia rozwojowa, Tom 10 (2005).

Wołoszyn Stefan, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego, Wyd. IBE, Warszawa1997.

Żołądź-Strzelczyk Dorota, „Rozumienie dzieciństwa”, w: Juliusz Jundziłł, Krzysztof Jakubiak (red.),Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność – średniowiecze, Tom 1, Wyd. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.