Tom 4 Nr 2 (2015)

Spotkania

Cătălin Mamali
6-30
Character self-construction and moral principles – general theoretical framework
https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.13

Teoria i praktyka prawa

Anna Lisowska
32-53
Psychologiczne aspekty stosowania instytucji nadzwyczajnego obostrzenia ustawowego zagrożenia wobec sprawcy na gruncie art.178 § 1 K
PDF
Sebastian Matyjek
54-76
Wójt jako lokalny lider. Wady i zalety reformy gminnej – rozważania prawno-polityczne
https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.15
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.15
Marta Z. Huk
77-90
Dualizm bytu i powinności w czystej teorii prawa Hansa Kelsena
https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.16
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.16

Fenomenologia

Tomasz Bekrycht
92-101
Fenomenologia – wprowadzenie w lekturę tekstu Edmunda Husserla „Phänomenologie (Der Encyclopaedia Britannica Artikel)”
https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.17
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.17
Edmund Husserl
102-121
Fenomenologia [„Encyklopedia Brytyjska”: wersja I]
https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.18
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.18
Rainer Adolphi
122-142
Ciało wkracza na scenę. O wypartym doświadczeniu i metaforyce cielesności
https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.19
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.19

Edukacja moralna

Ewa Nowak
144-162
Mediterranean drama: pragmatic, legal and moral aspects of hospitality
https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.20
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.20
Ewelina Czujko-Moszyk
163-184
Phenomenon-Based Learning, Filozofia i Design-Thinking, czyli pomysł na kształcenie myślenia i metodę łączenia treści nauczania w polskim systemie edukacji
https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.21
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.21

Edukacja etyczna i demokratyczna w praktyce

Marcin Kostyra
186-198
Wykorzystanie teatru w edukacji etycznej
https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.22
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.22
Magdalena Dziel-Sierszuła
199-222
Jak rozmawiać o prawach dziecka z przedszkolakami – na przykładzie programu edukacyjnego „Kolory Dzieciństwa”
https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.23
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.23