Fenomenologia – wprowadzenie w lekturę tekstu Edmunda Husserla „Phänomenologie (Der Encyclopaedia Britannica Artikel)”
PDF

Słowa kluczowe

phenomenology
ontology
transcendental philosophy
phenomenological reduction
Edmund Husserl
Martin Heidegger

Jak cytować

Bekrycht, T. (2015). Fenomenologia – wprowadzenie w lekturę tekstu Edmunda Husserla „Phänomenologie (Der Encyclopaedia Britannica Artikel)”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 4(2), 92–101. https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.17

Abstrakt

The article presents in the synthetic way the major assumptions of phenomenology as the philosophical movement. The author has delineated two tasks. Firstly, introduction to the major issues of phenomenology and underlining important origins of phenomenology, i.e. Edmund Husserl’s work – Logical Investigations. Secondly, introduction to the reading of an important text (unpublished in Polish by now) that describes the basic foundations of this phenomenological movement, which have been developed by its creator.

https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.17
PDF

Bibliografia

Bekrycht Tomasz, Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Conrad-Martius Hedwig, „Fenomenologia transcendentalna i ontologiczna”, tłum. Jerzy Machnacz [w:] Jerzy Machnacz Fenomenologia, Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1990, ss. 63-72.

Heidegger Martin, Platnon: Sophistes, Gesamtausgabe, Ausgabe letzter Hand, Band 19, Herausgegeben von Ingeborg Schüßler, Frankfurt am Main 1992.

Husserl Edmund, Badania logiczne. T. I. Prologomena do czystej logiki, tłum. Janusz Sidorek, Wyd. COMER, Toruń 1996.

Husserl Edmund, Badania logiczne. T. II. Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania, tłum. Janusz Sidorek, PWN, Warszawa 2000.

Husserl Edmund, Idea fenomenologii. Pięć wykładów, tłum. Janusz Sidorek, PWN, Warszawa 1990.

Husserl Edmund, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, tłum. Danuta Gierulanka, PWN, Warszawa 1975.

Ingarden Roman, Wstęp do fenomenologii Husserla, tłum. Andrzej Półtawski, PWN, Warszawa 1974.

Michalski Karol, „Fenomenologia na drodze myślowej Martina Heideggera”, Studia z historii filozofii 1(5), 2014, ss. 45-58.

Krasnodębski Zdzisław, „Od transcendentalizmu ku hermeneutyce. Interpretacja nauk humanistycznych w fenomenologii E. Husserla”, [w:] tenże (red.) Regionalne ontologie i świat przeżywany, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987,

ss. 75-106.

Thomas Sheehan, Wprowadzenie do „Phenomenology”. Draft B (The Encyclopaedia Britannica Aricle). October, 1927 by Edmund Husserl and Martin Heidegger, s. 1, https://religiousstudies.stanford.edu/wp content/uploads/PHENOMENOLOGYENCYCLOPAEDIA-BRITANNICA.pdf

Stróżewski Władysław, „O metodzie fenomenologii” [w:] Jerzy Perzanowski Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, Warszawa, PWN, Warszawa 1989, ss. 78-95.